Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Pent-1-en (C₅H₁₀)

Pent-1-en (C₅H₁₀)

Ciecz o niskiej temperaturze wrzenia i nieprzyjemnym zapachu.

Chemia

Etykiety

pent-1-enu, alken, olefiny, węglowodory, nienasycony węglowodór, nienasycone, izomerem konstytucyjnym, homologiczne serii, izomer, dodatek, Chemia organiczna, chemia

Powiązane treści

Pentan (C₅H₁₂)

Piąty człon szeregu homologicznego alkanów. Bezbarwna, łatwopalna ciecz.

Cykloheksan (C₆H₁₂)

Bezbarwna ciecz, dobrze rozpuszcza się w rozpuszczalnikach organicznych, natomiast bardzo słabo w wodzie.

Cyklopentan (C₅H₁₀)

Przedstawiciel szeregu homologicznego cytoalkanów.

Prop-1-en (C₃H₆)

Prop-1-en jest monomerem polipropylenu

Added to your cart.