Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

Orbitale atomu wapnia

Animacja prezentuje strukturę orbitali s i p atomu wapnia.

Chemia

Etykiety

atom wapnia, wapń, orbital atomowy s, orbital atomowy p, s powłoki w tle, orbita elektronu, powłoka elektronowa, podpowłoki, nasycony, nienasycone, atomic core, elektrony walencyjne, konfiguracja gazu szlachetnego, liczba kwantowa, główna liczba kwantowa, azymutalna liczba kwantowa, płaszczyźnie węzłowej, struktura atomowa, chemia

Powiązane treści

Rozwój teorii modelu atomu

Poglądy na temat struktury atomu, przegląd głównych teorii od starożytności aż do dnia dzisiejszego.

Cząstki elementarne

Materia zbudowana jest z kwarków i leptonów, bozony natomiast przenoszą wzajemne oddziaływania.

Eksperyment Rutherforda

Eksperyment Rutherforda udowodnił istnienie dodatnio naładowanych jąder atomów. Wyniki doświadczenia były podstawą do powstania nowego modelu atomu.

Added to your cart.