Oko

Jeden z naszych najważniejszych narządów. Pod wpływem światła w jego receptorach powstają bodźce elektryczne.

Powiązane treści

The secret life of newborns

Learn more about the early stages of human development with this lesson.

Zapalenie ucha środkowego

Animacja prezentuje możliwe następstwa ropnego zapalenia ucha środkowego oraz jego leczenie.

Odruchowa reakcja na ból

Odruchowa reakcja na ból jest refleksem rdzenia kręgowego, który służy ucieczce od...

Połączenia międzykostne

Kości ludzkie mogą łączyć się ze sobą za pomocą stawów, chrząstek, szwów lub zrostów.

How fast are your reflexes?

The lesson introduces you to our innate and learnt reflexes.

Tworzenie się obrazu w oku

Podczas patrzenia na większą i mniejszą odległość zmienia się uwypuklenie soczewki, co...

Układ oddechowy

Układ oddechowy odpowiada za pobieranie tlenu i wydalanie dwutlenku węgla.

Układ podwzgórzowo-przysadkowy

Podwzgórze i przysadka mózgowa są ośrodkami kierującymi naszym układem hormonalnym.

Added to your cart.