Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

Odsalanie wody morskiej

Odsalanie wody morskiej

Odsalanie jest metodą uzyskiwania wody pitnej z wody morskiej.

Technika, zajęcia z gospodarstwa domowego

Etykiety

woda morska, odsalanie, Zakład odsalania, woda, odwrócona osmoza, destylator, Aparatura do destylacji, Destylacja, wymiany jonowej, Elektrodializa, membrana półprzepuszczalna, niedobór wody pitnej, sól, wody pitnej, chlorek sodu, elektroda, szkody w środowisku, Brzeg morza, technika, geografia

Powiązane treści

Wody przypowierzchniowe

Znajdujące się przy powierzchni wody gruntowe, zaskórne i krasowe.

Chlorek sodu (NaCl)

Jest podstawowym składnikiem soli kuchennej, soli warzonej oraz soli drogowej. Niezbędny dla żywych organizmów.

Cyrkulacja wód (poziom średni)

Zasób wód naszej planety w wyniku parowania, skraplania, topnienia i zamarzania znajduje się ciągłej cyrkulacji.

Infrastruktura techniczna

System zaopatrujący odbiorców w gaz, wodę i kanalizację, energię elektryczną i ogrzewanie, oraz świadczący usługi telekomunikacyjne.

Obszary krasowe (poziom podstawowy)

Na obszarach krasowych powstają różne krasowe formy powierzchni takie, jak ponory czy stalagmity.

Powstawanie chmur i opadów, rodzaje chmur

Z parujących wód powstają chmury o najróżniejszych kształtach, a następnie woda w postaci opadów powraca na powierzchnię.

Rozpuszczanie NaCl

Sól kuchenna rozpuszcza się w wodzie, polarne molekuły wody tworzą wokół jonów otoczkę hydratów.

System ochrony przeciwpowodziowej

Ochronę przeciwpowodziową zapewniają wały ochronne, a w przypadku mniejszych letnich powodzi wały letnie.

System zaopatrzenia w wodę.

System zaopatrzenia w wodę dostarcza odbiorcom wodę pitną odpowiedniej jakości.

Warstwy mórz i oceanów

Czynniki środowiskowe mórz i oceanów, a także flora i fauna zmieniają się wraz z głębokością wody.

Zanieczyszczenie wód

Główne źródła zanieczyszczenia wody to obszary zurbanizowane, przemysł i rolnictwo.

Jak działa chłodziarka (lodówka)?

Dzięki animacji możemy poznać konstrukcję i działanie lodówki.

Jak działa klimatyzacja?

Klimatyzator chłodzi powietrze poprzez pobieranie ciepła wewnątrz pomieszczenia i uwalnianie go na zewnątrz.

Jak działa wieża ciśnień?

Dzięki animacji możemy poznać konstrukcję i działanie wieży ciśnień.

Prądy morskie

Prądy morskie tworzą strumień wód oceanicznych, który w dużej mierze ma wpływ na klimat naszej Ziemi.

Added to your cart.