Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

Odruch kolanowy (rzepkowy)

Odruch kolanowy (rzepkowy)

Odruch kolanowy jest reakcją na pobudzenie ścięgna rzepki. Ośrodek tego odruchu znajduje się w rdzeniu kręgowym.

Biologia

Etykiety

reflex patella, bezwarunkowe reflex, spinal cord reflex, młoteczek do opukiwania, Łuk odruchu, wrzeciona mięśni, mięśnie prostowniki, włókna nerwowe czuciowe, włókna nerwowe ruchowe, rdzeń kręgowy, płytka ruchowa, odruch postawy, człowiek, biologia

Powiązane treści

Odruchowa reakcja na ból

Odruchowa reakcja na ból jest refleksem rdzenia kręgowego, który służy ucieczce od szkodliwego bodźca.

Budowa rdzenia kręgowego

Rdzeń kręgowy jest biegnącą w kanale kręgowym kręgosłupa częścią ośrodkowego układu nerwowego, z którego odchodzą nerwy rdzeniowe.

Komórka nerwowa, tkanka nerwowa

Komórki nerwowe to komórki wyspecjalizowane w przekazywaniu bodźców elektrycznych.

Staw kolanowy

Staw kolanowy składa się z kości udowej, kości piszczelowej i rzepki kolanowej.

Układ nerwowy

Ośrodkowy układ nerwowy składa się z mózgowia i rdzenia kręgowego. Obwodowy układ nerwowy to nerwy i zwoje nerwowe.

Części mózgowia człowieka

Główne części mózgowia to pień mózgu, móżdżek, międzymózgowie, podzielone na płaty kresomózgowie.

Czaszka i kręgosłup

Mózgowie i rdzeń kręgowy, dwie główne części ośrodkowego układu nerwowego, chronione są przez kości czaszki i kręgosłup.

Kości kończyn górnych

Kości kończyn górnych tworzą szkielet kończyn górnych oraz obręcze barkowe.

Mięśnie ramienia

Ruch kończyn odbywa się dzięki antagonistycznie działającym mięśniom zginającym i prostującym.

Mózg człowieka

Główne części mózgowia to pień mózgu, międzymózgowie, kresomózgowie i móżdżek.

Połączenia międzykostne

Kości ludzkie mogą łączyć się ze sobą za pomocą stawów, chrząstek, szwów lub zrostów.

Problemy z kręgosłupem

Skolioza jest bocznym skrzywieniem kręgosłupa, które jest spowodowane przesunięciem kręgów.

Przekazywanie impulsów nerwowych

Impulsy nerwowe są przekazywane z jednej komórki na drugą za pośrednictwem chemicznych i elektrycznych synapsów.

Rodzaje stawów człowieka

Jednym z kryteriów podziału stawów człowieka jest iczba osi, wzdłuż których wykonywany jest ruch.

Ucho, proces słyszenia

Nasz narząd słuchu przekształca drgania powietrza w impulsy nerwowe, które następnie są przetwarzane przez mózg.

Umięśnienie człowieka

Mięśnie szkieletowe są narządem czynnym układu ruchowego człowieka: przyczepione są do kości, którymi poruszają.

Warstwy skóry

Zewnętrzną powłoką naszego ciała jest skóra, która składa się z trzech warstw: naskórka, skóry właściwej i tkanki podskórnej.

Budowa mięśni

Animacja zaprezentuje delikatną strukturę mięśni i mechanizm ich działania na poziomie molekularnym.

Kości kończyn dolnych

Układ kostny kończyn dolnych składa się z obręczy miednicznej i z kości części wolnej kończyny dolnej.

Tkanki mięśniowe

W naszym organizmie znajdują się trzy rodzaje tkanki mięśniowej: gładka, poprzecznie prążkowana szkieletowa i poprzecznie prążkowana serca.

Added to your cart.