Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

Octan etylu(C₄H₈O₂)

Octan etylu(C₄H₈O₂)

Jeden z najważniejszych esterów, który powstaje w wyniku reakcji alkoholu etylowego i kwasu octowego.

Chemia

Etykiety

octan etylu, ester, grupę estru, chemia

Powiązane treści

Etanol (alkohol etylowy) (C₂H₅OH)

Najbardziej znany alkohol, ważny również w przemyśle spożywczym.

Kwas mrówkowy (kwas metanowy)(HCOOH)

Kwas mrówkowy jest najprostszym kwasem karboksylowym.

Aceton (propanon) (C₃H₆O)

Najprostszy przedstawiciel grupy ketonów.

Aldehyd octowy (etanal) (CH₃CHO)

Przedstawiciel aldehydów, będący ważnym surowcem przemysłowym i produktem pośrednim.

Etan (C₂H₆)

Drugi człon szeregu homologiczego alkanów o budowie normalnych łańcuchów.

5 zadanie z molekułami (Związki węgla z tlenem)

Zadanie służące zrozumieniu zagadnień dotyczących grupowania i struktury związków organicznych zawierających tlen.

Added to your cart.