Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Objętość kuli (wizualizacja)

Objętość kuli (wizualizacja)

Poprzez dodanie objętości czworościanów otrzymamy przybliżoną wartość objętości kuli.

Matematyka

Etykiety

objętość kuli, Powierzchnia kuli, Segment kuliste, kula, promień, czworościan, objętość, matematyka

Powiązane treści

Sceny

Podział powierzchni kuli

  • r
  • O

W pokazany w wizualizacji sposób podzielmy powierzchnię kulę na przystające trójkąty.

(W rzeczywistości nie są to trójkąty, ich boki tworzą bowiem łuki, przyjmijmy jednak, że są to trójkąty. Na im więcej przystających figur podzielimy powierzchnię, tym bardziej będą nabierać kształu trójkątów.)

Wycinek kuli

  • r
  • O

Weźmy wycinek kuli, ograniczony przez jeden z trójkątów. Przyjmijmy, że ten wycinek jest czworościanem. Objętość czworościanu potrafimy wyliczyć:

W tym przypadku wysokość czworościanu równa jest promieniowi kuli, czyli:

Suma objętości wszystkich wycinków kuli, przyjętych jako czworościany daje objętość kuli, czyli objętość kuli:

Ponieważ pole podstawy wszystkich czworościanów jest równe powierzchni kuli, wobec tego wzór ulega następującej zmianie:

czyli

Animacja

  • r
  • O
  • Pole podstawy P

Powiązane treści

Kula

Kulą nazywamy zbiór takich punktów w przestrzeni, których odległości od pewnego punktu nie są większe od pewnej zadanej odległości.

Objętość kuli (zasada Cavalieriego)

Wykorzystując odpowiedni walec i stożek możemy wyliczyć objętość kuli.

Obliczanie obwodu, obszaru, powierzchni i objętości

Ta animacja przedstawia wzory, za pomocą których możemy obliczyć obwód i powierzchnię wielokątów, jak również powierzchnię i objętość brył.

Powierzchnia kuli (wizualizacja)

Powierzchnię kuli (sferę) stanowią punkty w przestrzeni, których odległości od środka kuli są równe promieniowi.

Zmiana objętości

Animacja w sposób przejrzysty prezentuje zależność pomiędzy skalą podobieństwa a zmianami objętości.

Bryły obrotowe

Jeśli obrócimy płaską figurę geometryczną wokół prostej na jej płaszczyźnie, otrzymamy bryłę obrotową.

Objętość czworościanu

Wyliczenie objętości czoworścianu rozpoczynamy od wyliczenia objętości graniastosłupa.

Zadanie na wyliczenie pola powierzchni i objętości

Zadania na wyliczenie parametrów brył pochodzących z „prostego sześcianu” rozwija również widzenie przestrzenne.

Added to your cart.