Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

Naftalen (C₁₀H₈)

Naftalen (C₁₀H₈)

Najprostszy z policyklicznych węglowodorów aromatycznych o dwóch skondensowanych pierścieniach benzenowych.

Chemia

Etykiety

naftalen, węglowodór aromatyczny, skondensowanych pierścieni, zdelokalizował elektrony, sublimować, smoła węglowa, sadza, Chemia organiczna, chemia

Powiązane treści

Benzen (C₆H₆)

Benzen jest najprostszym przedstawicielem związków aromatycznych.

Pirymidyna (C₄H₄N₂)

Organiczny związek chemiczny z grupy heterocyklicznych, jego pochodnymi są cytozyna, tymina i uracyl.

Styren (winylobenzen) (C₈H₈)

Bezbarwna ciecz o zapachu podobnym do benzenu, monomer polistyrenu.

Wiązania molekuły benzenu

Pomiędzy atomami węgla występują wiązania sigma i zdelokalizowane wiązania pi.

Anilina (C₆H₅NH₂)

Najprostsza amina aromatyczna. Nazwa naukowa: fenyloamina.

Kwas benzoesowy (C₆H₅COOH)

Najprostszy przedstawiciel aromatycznych kwasów karboksylowych.

Pirydyna (C₅H₅N)

Organiczny związek heterocykliczny z grupy azyn, który jest bezbarwną cieczą o nieprzyjemnym zapachu i trujących właściwościach.

Added to your cart.