Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

Na ile części podzielą przestrzeń 3 płaszczyzny?

Na ile części podzielą przestrzeń 3 płaszczyzny?

3 płaszczyzny można rozłożyć w przestrzeni na różne sposoby. Zbadajmy, w którym przypadku na ile części zostanie podzielona przestrzeń.

Matematyka

Etykiety

przecinające się samoloty, przestrzeń, samolot, kwadrant współrzędnych, równoległy, matematyka

Powiązane treści

Przestrzenny układ współrzędnych

Układ współrzędnych z przestrzennymi wykresami poglądowymi i z zadaniami rozwijającymi postrzeganie przestrzenne.

Światło i cień

Zmieniając położenie źródła światła, możesz studiować cienie rzutowane na płaszczyznę układu współrzędnych.

Kąt nachylenia elementów przestrzennych

Kąt nachylenia prostych i płaszczyzn w przestrzeni w różnych ustawieniach.

Orientacja w przestrzeni

Animacja rozwija odczuwanie przestrzeni, orientację w przestrzeni przy użyciu układu współrzędnych.

Planowanie mebli kuchennych - układ współrzędnych

Komputerowy model mebli kuchennych pomaga zapoznać się z układem współrzędnych.

Przekształcenie geomeryczne (przesunięcie)

Animacja prezentuje na płaszczyźnie i w przestrzeni odbywające się przesunięcia.

Wzajemna pozycja elementów przestrzennych

Wzajemna pozycja prostych i płaszczyzn w przestrzeni, biorąca pod uwagę różne przypadki.

Prostopadłościan

Proste graniastosłupy o podstawie prostokąta, których boki są również prostokątami, nazywamy prostopadłościanami.

Sześcian

Ważnym ćwiczeniem jest obrazowanie „elementów składowych” sześcianu (wierzchołków, krawędzi, przekątnych, ścian), będącego bryłą foremną.

Zacieniona układanka 3D

W ramach ciekawej i kolorowej gry możemy rozwijać widzenie przestrzenne sprawdzając rzutem izomerycznym poprawność naszych rozwiązań.

Gry z formami

W tej grze należy wybrać widoki i siatki geometryczne brył przestrzennych.

Tangram 3D

Przy pomocy animacji możliwe jest wypróbowanie szczególnej odmiany układanki pochodzenia chińskiego.

Added to your cart.