Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

N-metyletanamid (C₃H₇NO)

N-metyletanamid (C₃H₇NO)

Związek chemiczny, ciało stałe, krystaliczne.

Chemia

Etykiety

N-metyloacetamid, amid, azot containingcompound, uzwojenie wtórne, Chemia organiczna, chemia

Powiązane treści

Sceny

Kula i pałeczka

N-metyletanamid (C₃H₇NO)

Ogólne informacje

Masa molowa: 73,1 g/mol

Temperatura topnienia: 28 °C

Temperatura wrzenia: 208 °C

Gęstość: 0,94 g/cm³

Właściwości

N-metyletanamid to bezbarwny, higroskopijny związek chemiczny w stałym stanie skupienia. Ma krystaliczną strukturę. Jest rozpuszczalny w wodzie, alkoholu, eterze, chloroformie i benzenie.

N-metyletanamid to drugorzędowy amid, ponieważ przy atomie azotu w grupie amidowej ma dwa atomy węgla. Grupa amidowa zbudowana jest z jednego atomu węgla, z którym połączone są atomy tlenu i azotu.

Otrzymywanie

N-metyletanamid otrzymuje się w wyniku reakcji kwasu etanowego z metyloaminą.

Zastosowanie

Ponieważ ma wysoką temperaturę wrzenia i jest polarny, wykorzystywany jest jako czynnik ułatwiający procesy chemiczne.

Wypełnienie przestrzeni

Narracja

Powiązane treści

Acetamid (etanomid) (C₂H₅NO)

Biała, bezwonna, krystaliczna substancja.

Amoniak (NH₃)

Bezbarwny gaz o intensywnym zapachu, dobrze rozpuszcza się w wodzie, czego efektem jest woda amoniakalna.

Etan (C₂H₆)

Drugi człon szeregu homologiczego alkanów o budowie normalnych łańcuchów.

Formamid (amid kwasu mrówkowego) (HCONH₂)

Bezbarwna, nieco lepka, higroskopijna ciecz, stosowana do wytwarzania kwasu mrówkowego, cyjanowodoru i innych organicznych związków chemicznych.

Metyloamina (NH₂CH₃)

Jest najprostszą pierwszorzędową aminą alifatyczną.

Mocznik (CO(NH₂)₂)

Związek chemiczny występujący w moczu ssaków, który wykorzystywany jest również do produkcji azotowych nawozów sztucznych.

Dimetyloamina (NH (CH₃) ₂)

Bezbarwny gaz o ostrym zapachu, mający wiele zastosowań.

Trimetyloamina, (N(CH₃)₃

Najprostsza amina trzeciorzędowa, odpowiedzialna za zapach nieświeżych artykułów spożywczych.

7 zadanie z molekułami (związki węgla z azotem)

Zadanie służące zrozumieniu zagadnień dotyczących grupowania i struktury związków organicznych zawierających azot.

Added to your cart.