Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

Mózg człowieka

Mózg człowieka

Główne części mózgowia to pień mózgu, międzymózgowie, kresomózgowie i móżdżek.

Biologia

Etykiety

mózg, Kora mózgowa, półkula mózgowa, móżdżek, rdzeń przedłużony, śródmózgowie, most, wzgórze, Płat czołowy, płat ciemieniowy, przysadka mózgowa, ciało modzelowate, płat skroniowy, płat potyliczny, rdzeń kręgowy, nerw rdzeniowy, Zdolność mózgu, człowiek, organ, biologia

Powiązane treści

Części mózgowia człowieka

Główne części mózgowia to pień mózgu, móżdżek, międzymózgowie, podzielone na płaty kresomózgowie.

Ośrodki mowy (mózgowa organizacja mowy)

Mowa wymaga zsynchornizowanej pracy ośrodków kory mózgowej.

Układ nerwowy

Ośrodkowy układ nerwowy składa się z mózgowia i rdzenia kręgowego. Obwodowy układ nerwowy to nerwy i zwoje nerwowe.

Budowa rdzenia kręgowego

Rdzeń kręgowy jest biegnącą w kanale kręgowym kręgosłupa częścią ośrodkowego układu nerwowego, z którego odchodzą nerwy rdzeniowe.

Ciało ludzkie (mężczyzna)

Animacja prezentuje główne układy narządów organizmu człowieka.

Czaszka i kręgosłup

Mózgowie i rdzeń kręgowy, dwie główne części ośrodkowego układu nerwowego, chronione są przez kości czaszki i kręgosłup.

Kości kończyn dolnych

Układ kostny kończyn dolnych składa się z obręczy miednicznej i z kości części wolnej kończyny dolnej.

Kości kończyn górnych

Kości kończyn górnych tworzą szkielet kończyn górnych oraz obręcze barkowe.

Komórka nerwowa, tkanka nerwowa

Komórki nerwowe to komórki wyspecjalizowane w przekazywaniu bodźców elektrycznych.

Narządy zmysłów

Narządy zmysłów to narządy, które rejestrują docierające do organizmu bodźce ze środowiska zewnętrznego oraz wewnętrznego i przekazują je do mózgu w postaci...

Odruch kolanowy (rzepkowy)

Odruch kolanowy jest reakcją na pobudzenie ścięgna rzepki. Ośrodek tego odruchu znajduje się w rdzeniu kręgowym.

Połączenia międzykostne

Kości ludzkie mogą łączyć się ze sobą za pomocą stawów, chrząstek, szwów lub zrostów.

Problemy z kręgosłupem

Skolioza jest bocznym skrzywieniem kręgosłupa, które jest spowodowane przesunięciem kręgów.

Przekazywanie impulsów nerwowych

Impulsy nerwowe są przekazywane z jednej komórki na drugą za pośrednictwem chemicznych i elektrycznych synapsów.

Serce

Centralna pompa układu krążenia, która podczas naszego życia kurczy się kilka miliardów razy.

Staw kolanowy

Staw kolanowy składa się z kości udowej, kości piszczelowej i rzepki kolanowej.

Ucho, proces słyszenia

Nasz narząd słuchu przekształca drgania powietrza w impulsy nerwowe, które następnie są przetwarzane przez mózg.

Układ krążenia

Krwiobieg duży dostarcza tlenu do tkanek, a krwiobieg mały zapewnia pobranie tlenu z płuc.

Układ limbiczny

Układ limbiczny odgrywa ważną rolę w regulacji zachowań emocjonalnych i w procesach uczenia się.

Układ podwzgórzowo-przysadkowy

Podwzgórze i przysadka mózgowa są ośrodkami kierującymi naszym układem hormonalnym.

Zapalenie ucha środkowego

Animacja prezentuje możliwe następstwa ropnego zapalenia ucha środkowego oraz jego leczenie.

Ewolucja mózgu kręgowców

W wyniku ewolucji kręgowców zmienił się względny poziom rozwoju niektórych obszarów mózgu.

Komory mózgowia i główne jądra substancji szarej

Animacja pozwala zajrzeć do wnętrza naszego mózgu.

Added to your cart.