Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

Metanol (alkohol metylowy) (CH₃OH)

Metanol (alkohol metylowy) (CH₃OH)

Najprostszy nasycony alkohol alifatyczny. Jest silną trucizną, łatwo go pomylić z alkoholem etylowym.

Chemia

Etykiety

metanol, alkohol metylowy, alkohol drewna, alkanole, alkohol, jednowodorotlenowy alkohol, Związki organiczne zawierające tlen, hydroksyzwiązek, grupa hydroksylowa, trujący, ślepota, paliwo, rozpuszczalnik, gaz syntezowy, Chemia organiczna, chemia

Powiązane treści

1-butanol (C₄H₁₀O)

Alkohol zawierający 4 atomy węgla, używany jako rozpuszczalnik przy produkcji kosmetyków, jak równiż jako paliwo.

Formamid (amid kwasu mrówkowego) (HCONH₂)

Bezbarwna, nieco lepka, higroskopijna ciecz, stosowana do wytwarzania kwasu mrówkowego, cyjanowodoru i innych organicznych związków chemicznych.

Added to your cart.