Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

Metan (CH₄)

Pierwszy człon z szeregu homologicznego alkanów.

Chemia

Etykiety

metan, nasycony węglowodór, alkan, parafina, homologiczne serii, ropa naftowa, gaz ziemny, czworościan, apolarny, Rozkład termiczny, substytucja, Chemia organiczna, chemia

Powiązane treści

Alkany

Alkany to węglowodory nasycone, które można ułożyć w szereg homologiczny.

Biogazownia

Biogaz pozyskiwany jets z biomasy (odchody zwierzęce, odpady roślinne, odpady organiczne) przy udziale bakterii. Biogaz jest mieszaniną metanu i dwutlenku...

Klatrat metanu

Klatrat metanu (wodzian metanu) to biała, stała substancja, która powstaje w niskich temperaturach pod osadami podmorskimi i pod wysokim ciśnieniem wody...

Chlorowanie metanu (reakcja substytucji)

Reakcja substytucji podczas chlorowania metanu powoduje wymianę atomów wodoru na atomy chlorku, a jako produkt uboczny powstaje HCl.

Dichlorometan (CHgClg)

Używany jako środek do usuwania farby, może być wytworzony poprzez chlorowanie metanu w reakcji substytucji.

Formamid (amid kwasu mrówkowego) (HCONH₂)

Bezbarwna, nieco lepka, higroskopijna ciecz, stosowana do wytwarzania kwasu mrówkowego, cyjanowodoru i innych organicznych związków chemicznych.

Trichlorometan (CHCl₃)

Inna nazwa trichlorometanu to chloroform. Używany jest jako rozpuszczalnik laboratoryjny. Dawniej stosowany był w anastezjologii.

Added to your cart.