Mejoza

Komórki rozrodcze są haploidami, które powstają z diploidów na drodze mejozy, czyli w wyniku redukcji.

Powiązane treści

Komórka zwierzęca, roślinna, organellum

W komórkach eukariontów znajdują się liczne organella.

Transport substancji w komórce

Animacja prezentuje pasywne i aktywne procesy transportowe odbywające się przez błonę...

Budowa komórek prokariotycznych i eukariotycznych

Komórki prokariotyczne i eukariotyczne to dwa podstawowe typy komórek występujące w...

What size are bacteria?

This lesson presents the structure and classification of bacteria and the role they play...

ADP, ATP

ATP jest najważniejszą molekularną jednostką, dostarczającą komórkom energię.

Koenzym A

Koenzym będący przenośnikiem grup acylowych w reakcjach enzymowych.

Bakterie (ziarenkowce, pałeczkowce, śrubowce)

Bakterie można grupować także na podstawie ich kształtu.

NAD,NADP,NADPH

NADPH to koenzym ważny w procesach przemiany materii jako nośnik H, NAD występuje jako...

Added to your cart.