Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

Laboratorium Marii Curie

Maria Curie jako jedyna dostała Nagrodę Nobla w dwóch różnych dziedzinach nauki, stając się prawdopodobnie najbardziej znaną kobietą w historii nauki.

Fizyka

Etykiety

Curie, Maria Curie, Skłodowska, Uran, Rad, Radioaktywność, Rozpad radioaktywny, promieniowanie, fizyki cząstek, jądro, Fizyka kwantowa, Kvantum, cząstka, rozpad alfa, elektromagnes, rozpad beta, promieniowanie gamma, promieniowanie alfa, promieniowanie beta, Paryż, naukowiec, Historia nauki, Francja, Polska, nagroda Nobla, laboratorium, blenda uranowa, Sorbonne, Fizyka, historia, współczesna era

Powiązane treści

Reakcja łańcuchowa

Energia uwalniana w wyniku rozszczepienia jądra atomu może być wykorzystana zarówno dla celów pokojowych jak i wojskowych.

Rozwój teorii modelu atomu

Poglądy na temat struktury atomu, przegląd głównych teorii od starożytności aż do dnia dzisiejszego.

Cząstki elementarne

Materia zbudowana jest z kwarków i leptonów, bozony natomiast przenoszą wzajemne oddziaływania.

Eksperyment Rutherforda

Eksperyment Rutherforda udowodnił istnienie dodatnio naładowanych jąder atomów. Wyniki doświadczenia były podstawą do powstania nowego modelu atomu.

Elektrownia jądrowa

Około 40% energii elektrycznej produkowanej w naszym kraju wytwarzane jest w elektrowni jądrowej w Paks.

Nikola Tesla i jego laboratorium (Shoreham, USA)

Ten inżynier, elektryk i wynalazca, zajmujący się głównie elektrotechniką był niewątpliwie jednym z najwybitniejszych postaci drugiej rewolucji przemysłowej.

Reaktor fuzyjny

Przyjazna środowisku fuzja jądrowa będzie służyła jako źródło praktycznie nieograniczonej energii.

Zasada działania PET-CT

PET-CT (pozytonowa tomografia emisyjna) pozwala na bezinwazyjne uzyskiwanie wizualnych informacji o budowie anatomicznej i działaniu narządów wewnętrznych...

Rozwój mechaniki nieba

Animacja przedstawia prace badawcze astronomów i fizyków, które miały wpływ na nasze postrzeganie wszechświata.

Added to your cart.