Kształtowanie terenu przez rzeki

Woda płynąca, jako siła zewnętrzna odgrywa ważną rolę w kształtowaniu terenu: powoduje zniszczenia, transportuje i gromadzi osady.

Powiązane treści

Krasowienie

Proces rozpuszczania skał wapiennych przez wodę powoduje rozwój krasowych formacji.

Fałdowanie gór (poziom zaawansowany)

Warstwy skalne na skutek siły bocznego nacisku ulegają pofałdowaniu. W ten sposób...

Africa – The Climatic Anatomy of a Continent

Az afrikai kontinens vízszintes és függőleges éghajlati övezeteinek bemutatása.

Działalność rzeźbotwórcza wiatru na terenach piaszczystych.

Wiatr jako czynnik zewnętrzny, który buduje i niszczy wybrzeża i stepy.

Eratostenes

Obwód Ziemi został już obliczony w starożytnym Egipcie. Biorąc pod uwagę ówczesne warunki,...

Fale

Fale odgrywają ważną rolę w tworzeniu się wybrzeża.

Świat morza

Morza i oceany pokrywają prawie trzy czwarte powierzchni Ziemi. 97,5% całkowitej hydrosfery to...

Where all water disappears The Desert

Földünk felszínének egyhetedét elfoglaló sivatagok kialakulása, éghajlata, felszínformálása.

Added to your cart.