Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Korelacja pomiędzy ruchem drgającym harmonicznym a jednostajnym ruchem po okręgu

Korelacja pomiędzy ruchem drgającym harmonicznym a jednostajnym ruchem po okręgu

Rzut prostopadły ciała wykonującego jednostajny ruch po okręgu wykonuje ruch drgający harmoniczny.

Fizyka

Etykiety

drgania harmoniczne proste, ruch kołowy, amplituda, prędkość, Przyśpieszenie, orbita kołowa, wiosna, Okres czasu, częstotliwość, zależność czasowa od amplitudy, zależność czasowa od prędkości, zależność czasowa przyspieszenia, częstotliwość kątowa, prędkość kątowa, okresowość, ruch, Mechanika, masa, fizyka, wektor

Powiązane treści

Sceny

Ruch harmoniczny drgań i ruch po okręgu

 • +A
 • 0
 • -A

Rzut prostopadły punktu materialnego wykonującego jednostajny ruch po okręgu wykonuje ruch drgający harmoniczny.

Wielkości związane z ruchem drgającym harmonicznym (amplituda drgań, prędkość i przyspieszenie) możemy podać jako odpowiednie parametry osi y rzutu przypisanego mu jednostajnego ruchu po okręgu.

Odchylenie w czasie

 • +A
 • 0
 • -A
 • y = R*sinφ = A*sinωt
 • R
 • φ
 • φ = 0
 • y = R*sin0 = 0
 • φ = 90°
 • y = R*sin90° = A

φ oznacza kąt obrotu ciała wykonującego jednostajny ruch po okręgu. Ponieważ porusza się ono z prędkością kątową ω, kąt obrotu tego ciała możemy podać jako iloczyn prędkości kątowej i czasu, jaki upłynął

Amplitudę ruchu drgającego harmonicznego można określić na podstawie widocznego na rysunku trójkąta:

Ponieważ

i

dlatego zależność wychylenia i czasu ruchu drgającego harmonicznego wyraża się wzorem:

Prędkość w czasie

 • +A
 • 0
 • -A
 • φ
 • φ = 0
 • v = vpo*cos0 = Aω
 • φ = 90°
 • v = vpo*cos90° = 0

Prędkość ruchu drgającego harmonicznego można podać na osi y rzutu jako prędkość obwodową jednostajnego ruchu po okręgu. Gdzie

i

z trójkąta widniejącego na rysunku otrzymujemy zależność prędkości od czasu w ruchu harmonicznym:

Wielkość i kierunek prędkości ciała wykonującego ruch drgający harmoniczny ulega okresowej zmianie. Największą prędkość ciało osiąga przekraczając położenie równowagi, a najmniejszą - równą zeru - na dwóch skrajnych punktach drgań.

Przyspieszenie w czasie

 • +A
 • 0
 • -A
 • φ
 • φ = 0
 • φ = 90°

Przyspieszenie ruchu drgającego harmonicznego można podać na osi y rzutu jako przyspieszenie dośrodkowe jednostajnego ruchu po okręgu. Gdzie

i

z trójkąta widniejącego na rysunku otrzymujemy zależność przyspieszenia od czasu w ruchu harmonicznym:

Przyspieszenie ciała wykonującego ruch drgający harmoniczny jest największe na dwóch skrajnych punktach drgań, najmniejsze zaś w momencie przekraczania przez ciało położenia równowagi. Wektor przyspieszenia skierowany jest zawsze w stronę położenia równowagi.

Powiązane treści

Jak działa głośnik?

Głośnik za pomocą indukcji elektromagnetycznej wywołuje drgania powietrza.

Jak działa suszarka do włosów?

Animacja prezentuje budowę i zasadę działania suszarki do włosów.

Parametry fal dźwiękowych

Ta animacja wyjaśnia najważniejsze cechy fal za pomocą fal dźwiękowych.

Powstawanie dźwięku

Podczas wydawania dźwięku powietrze wydychane z płuc wprowadza w drganie struny głosowe.

Rodzaje fal

Fale odgrywają bardzo ważną rolę w wielu dziedzinach naszego życia.

Wytwarzanie prądu przemiennego

Prąd elektryczny można wytworzyć obracając ramkę z przewodnika w polu magnetycznym

Zasady dynamiki

Animacja prezentuje oddziaływanie sił na pojazd poruszający się na kołach i na płozach.

Dzwonek elektryczny

Urządzenie działające przy wykorzystaniu elektromagnesu.

Added to your cart.