Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Konformacje molekuły etanu

Konformacje molekuły etanu

Molekuła etanu może przyjąć konformer naprzeciwległy lub trwalszy naprzemianległy.

Chemia

Etykiety

etan, Cząsteczka etanu, struktura, obrót wokół wiązania, alkan, węglowodory, Konformacja naprzeciwległa, Konformacja naprzemianległa, Chemia organiczna, Molekuła, chemia

Powiązane treści

Addycja

Połączenie dwóch cząsteczek w jedną bez produktów ubocznych.

Etan (C₂H₆)

Drugi człon szeregu homologiczego alkanów o budowie normalnych łańcuchów.

Eten (etylen) (C₂H₅OH)

Pierwszy człon szeregu homologicznego alk-1-enu.

Etyn (acetylen) (C₂H₂)

Pierwszy węglowodór z szeregu homologicznego alkinów.

Polimeryzacja etenu

W procesie polimeryzacji etenu (etylenu) otrzymuje się tworzywo sztuczne zwane polietylenem.

Politetrafluoroetylen, teflon (C₂F₄)n

Jeden z najbardziej znanych tworzyw sztucznych otrzymywanych w procesie polimeryzacji.

Fluoro-bromo-chlorometan (CHClBrF)

Cząsteczki konstytutycyjne są swymi lustrzanymi odbiciami, są nienakładalne. Stanowią parę enancjomerów.

Propan (C₃H₈)

Propan jest trzecim członem szeregu homologicznego w łańcuchu alkanów normalnych.

Added to your cart.