Komórka zwierzęca, roślinna, organellum

W komórkach eukariontów znajdują się liczne organella.

Powiązane treści

ADP, ATP

ATP jest najważniejszą molekularną jednostką, dostarczającą komórkom energię.

Działanie enzymów

Enzymy to białkowe molekuły, katalizujące reakcje biochemiczne, których działanie może...

Mejoza

Komórki rozrodcze są haploidami, które powstają z diploidów na drodze mejozy, czyli w...

Mitoza

Mitoza to proces podziału komórki macierzystej na dwie komórki, gdzie liczba chromosomów...

Transport substancji w komórce

Animacja prezentuje pasywne i aktywne procesy transportowe odbywające się przez błonę...

Edycja genomu

Edycja genomu to rodzaj inżynierii genetycznej, która wprowadza zmiany w genomie żywego...

What size are bacteria?

This lesson presents the structure and classification of bacteria and the role they play...

Budowa komórek prokariotycznych i eukariotycznych

Komórki prokariotyczne i eukariotyczne to dwa podstawowe typy komórek występujące w...

Added to your cart.