Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Komórka zwierzęca, roślinna, organellum

Komórka zwierzęca, roślinna, organellum

W komórkach eukariontów znajdują się liczne organella.

Biologia

Etykiety

komórka, organelli komórkowych, organelle komórkowe, eukariotyczne, Błona komórkowa, Ściana komórkowa, jądro, cytoplazma, Aparat Golgiego, chloroplastów, retikulum, mitochondrium, siateczka śródplazmatyczna, cytoszkielet, wakuola, DNA, tylakoida, Ściana komórkowa roślin, pęcherzyk wydzielniczy, granum, macierza pozakomórkowa, skleroblast, chromatyny, zasadowe białka, otoczka lipidowa, membrana nuklearna, gładka retikulum endoplazmatyczne, szorstka siateczka śródplazmatyczna, rybosomy, Organizm, cytologia, roślina, zwierzę, biologia, _javasolt

Powiązane treści

Pytania

 • Co NIE należy do organizmów eukariotycznych?
 • Która z organelli jest "elektrownią" komórki?
 • Spośród niżej podanych organelli, które NIE są charakterstyczne dla komórki zwierzęcej?
 • Spośród niżej podanych organelli, które NIE są charakterstyczne dla komórki zwierzęcej?
 • Spośród niżej podanych organelli, które NIE są charakterstyczne dla komórki zwierzęcej?
 • Które organellum posiada skomplikowany system membran w komórce, i w którym odbywa się synteza białek?
 • W którym organellum odbywa się fotosynteza?
 • W którym organellum odbywa się rozkładanie zbytecznych składników?
 • W którym organellum znajduje się chromatyna?
 • W którym z organelli odbywają się procesy trawienne?
 • Prawda czy fałsz? Błonę komórkową tworzy jednowarstwowa membrana zbudowana z cząsteczek skrobi.
 • Prawda czy fałsz? Chloroplasty ogranicza podwójna membrana.
 • Prawda czy fałsz? Na powierzchni siateczki śródplazmatycznej szorstkiej znajdują się rybosomy.
 • Prawda czy fałsz? W komórce prekarionty znajduje się rzeczywiste jądro komórkowe.
 • Prawda czy fałsz? Wszystkie komórki zwierzęce otacza błona komórkowa zbudowana z celulozy.
 • Prawda czy fałsz? Wakuola pełni istotną rolę w regulacji turgoru komórek roślinnych.
 • Prawda czy fałsz? Cytoszkielet zapewnia ułożenie struktur komórkowych w cytoplaźmie i ich ruch w komórce.
 • Prawda czy fałsz? Mitochondria biorą udział w procesach przemiany materii.
 • Co jest budulcem ściany komórkowej roślin?
 • Które cząsteczki są głównymi składnikami podwójnej warstwy lipidowej błony komórkowej?

Sceny

Powiązane treści

Budowa komórek prokariotycznych i eukariotycznych

Komórki prokariotyczne i eukariotyczne to dwa podstawowe typy komórek występujące w przyrodzie.

Euglena zielona

Jednokomórkowce żyjące w słodkich wodach, zdolne zarówno do autotroficznej, jak i do heterotroficznej przemiany materii.

Fotosynteza

Rośliny są w stanie wytworzyć organiczny cukier z nieorganicznych związków (dwutlenku węgla i wody).

Organizacja materiału genetycznego

W jądrze naszych komórek, którego przekrój kilka tysięcznych milimetra, znajduje się około 2 metrów wielokrotnie skręconego DNA.

Pantofelek

Pokryty rzęskami, jednokomórkowy eukariont, pospolity pantofelek słodkowodny.

Pełzak odmieniec

Słodkowodny pospolity heterotrof jednokomórkowy, którego kształt stale się zmienia.

Poziom organizacji żywej materii poniżej pojedynczego osobnika

Animacja prezentuje organizację żywej materii od poziomu pojedynczego osobnika przez organy, tkanki aż po poziom komórek.

Budowa białek

Budowa łańcuchów polipeptydowych i ich przestrzenne ułożenie tworzy struktury przestrzenne białka.

DNA

Nośnik informacji genetycznej w komórkach.

Mejoza

Komórki rozrodcze są haploidami, które powstają z diploidów na drodze mejozy, czyli w wyniku redukcji.

Mitoza

Mitoza to proces podziału komórki macierzystej na dwie komórki, gdzie liczba chromosomów pozostaje niezmieniona.

Organy wegetatywne roślin

Te organy są niezbędne do przeżycia i do rozwoju roślin.

Bakterie (poziom zaawansowany)

Bakterie to mikroorganizmy o budowie prokariotycznej.

Chlorofil

Zielony barwnik roślin, niezbędny w procesie wychwytywania kwantów światła, a więc w procesie fotosyntezy.

Rośliny zbożowe

Rośliny zbożowe należą do rodziny traw, uprawianych ze względu na ziarno służące celom spożywczym.

Transport substancji w komórce

Animacja prezentuje pasywne i aktywne procesy transportowe odbywające się przez błonę komórkową.

Bakterie (ziarenkowce, pałeczkowce, śrubowce)

Bakterie można grupować także na podstawie ich kształtu.

Celuloza (C₆H₁₀O₅)n

Składnik budulcowy ścian komórek i włókien roślinnych.

Cząsteczka oleju

Trójglicerydy zawierające nienasycone kwasy tłuszczowe, w temperaturze pokojowej są z reguły bezbarwnymi cieczami.

Cząsteczka tłuszczu

Trzy nasycone kwasy tłuszczowe wchodzą w reakcję z gliceryną.

Fotosynteza (podstawowy)

Rośliny są w stanie wytworzyć organiczny cukier z nieorganicznych związków (dwutlenku węgla i wody).

Kwiat

Dzięki animacji możemy poznać budowę typowego kwiatu.

Nasiono i kiełkowanie

Rośliny dwuliścienne kiełkują dwoma liścieniami a rośliny jednoliścienne jednym liścieniem.

Tkanka łączna i podporowa

Należą do nich drobnowłóknista i długowłóknista tkanka podporowa, tkanki: tłuszczowa, krwiotwórcza, chrzęstna i kostna.

Tkanki mięśniowe

W naszym organizmie znajdują się trzy rodzaje tkanki mięśniowej: gładka, poprzecznie prążkowana szkieletowa i poprzecznie prążkowana serca.

Porównanie grzybów jadalnch i grzybów trujących

Niektóre grzyby mogą powodować śmiertelne lub zagrażające życiu zatrucia, inne natomiast są ważnym źródłem pożywienia.

Wirusy

Zbudowane są z białka i DNA lub RNA. Wykorzystują one zakażone komórki do namnażania wirusów.

Added to your cart.