Komórka zwierzęca, roślinna, organellum

W komórkach eukariontów znajdują się liczne organella.

Powiązane treści

Wirusy

Zbudowane są z białka i DNA lub RNA. Wykorzystują one zakażone komórki do namnażania wirusów.

Koenzym A

Koenzym będący przenośnikiem grup acylowych w reakcjach enzymowych.

Mitoza

Mitoza to proces podziału komórki macierzystej na dwie komórki, gdzie liczba chromosomów...

Chlorofil

Zielony barwnik roślin, niezbędny w procesie wychwytywania kwantów światła a więc w...

Transport substancji w komórce

Animacja prezentuje pasywne i aktywne procesy transportowe odbywające się przez błonę...

Edycja genomu

Edycja genomu to rodzaj inżynierii genetycznej, która wprowadza zmiany w genomie żywego...

Mejoza

Komórki rozrodcze są haploidami, które powstają z diploidów na drodze mejozy, czyli w...

Bakterie (ziarenkowce, pałeczkowce, śrubowce)

Bakterie można grupować także na podstawie ich kształtu.

Added to your cart.