Komórka zwierzęca, roślinna, organellum

W komórkach eukariontów znajdują się liczne organella.

Powiązane treści

NAD,NADP,NADPH

Koenzymy ważne procesach przemiany materii jako nośniki H, NAD występuje jako reduktor a...

Chlorofil

Zielony barwnik roślin, niezbędny w procesie wychwytywania kwantów światła, a więc w...

Mejoza

Komórki rozrodcze są haploidami, które powstają z diploidów na drodze mejozy, czyli w...

Transport substancji w komórce

Animacja prezentuje pasywne i aktywne procesy transportowe odbywające się przez błonę...

Mitoza

Mitoza to proces podziału komórki macierzystej na dwie komórki, gdzie liczba chromosomów...

Koenzym A

Koenzym będący przenośnikiem grup acylowych w reakcjach enzymowych.

Edycja genomu

Edycja genomu to rodzaj inżynierii genetycznej, która wprowadza zmiany w genomie żywego...

Bakterie (ziarenkowce, pałeczkowce, śrubowce)

Bakterie można grupować także na podstawie ich kształtu.

Added to your cart.