Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

Komórka nerwowa, tkanka nerwowa

Komórka nerwowa, tkanka nerwowa

Komórki nerwowe to komórki wyspecjalizowane w przekazywaniu bodźców elektrycznych.

Biologia

Etykiety

neuron, Tkanka nerwowa, włókien nerwowych, dendryt, akson, Synapsa, bodziec, impuls, potencjał czynnościowy, Potencjał spoczynkowy, przewodzenia impulsu, Podstawową funkcją układu nerwowego, granulki Nissl, komórka glejowa, zakończenie aksonu, Terminal bouton, człowiek, biologia

Powiązane treści

Przekazywanie impulsów nerwowych

Impulsy nerwowe są przekazywane z jednej komórki na drugą za pośrednictwem chemicznych i elektrycznych synapsów.

Układ nerwowy

Ośrodkowy układ nerwowy składa się z mózgowia i rdzenia kręgowego. Obwodowy układ nerwowy to nerwy i zwoje nerwowe.

Części mózgowia człowieka

Główne części mózgowia to pień mózgu, móżdżek, międzymózgowie, podzielone na płaty kresomózgowie.

Mózg człowieka

Główne części mózgowia to pień mózgu, międzymózgowie, kresomózgowie i móżdżek.

Budowa rdzenia kręgowego

Rdzeń kręgowy jest biegnącą w kanale kręgowym kręgosłupa częścią ośrodkowego układu nerwowego, z którego odchodzą nerwy rdzeniowe.

Komory mózgowia i główne jądra substancji szarej

Animacja pozwala zajrzeć do wnętrza naszego mózgu.

Krew ludzka

Składa się ona z elementów morfotycznych (krwinki czerwone, krwinki białe, trombocyty) i z osocza.

Ośrodki mowy (mózgowa organizacja mowy)

Mowa wymaga zsynchornizowanej pracy ośrodków kory mózgowej.

Odruch kolanowy (rzepkowy)

Odruch kolanowy jest reakcją na pobudzenie ścięgna rzepki. Ośrodek tego odruchu znajduje się w rdzeniu kręgowym.

Odruchowa reakcja na ból

Odruchowa reakcja na ból jest refleksem rdzenia kręgowego, który służy ucieczce od szkodliwego bodźca.

Poziom organizacji żywej materii poniżej pojedynczego osobnika

Animacja prezentuje organizację żywej materii od poziomu pojedynczego osobnika przez organy, tkanki aż po poziom komórek.

Układ limbiczny

Układ limbiczny odgrywa ważną rolę w regulacji zachowań emocjonalnych i w procesach uczenia się.

Warstwy skóry

Zewnętrzną powłoką naszego ciała jest skóra, która składa się z trzech warstw: naskórka, skóry właściwej i tkanki podskórnej.

Nabłonek

Nabłonek pokrywa wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie ciała zwierząt.

Tkanka łączna i podporowa

Należą do nich drobnowłóknista i długowłóknista tkanka podporowa, tkanki: tłuszczowa, krwiotwórcza, chrzęstna i kostna.

Tkanki mięśniowe

W naszym organizmie znajdują się trzy rodzaje tkanki mięśniowej: gładka, poprzecznie prążkowana szkieletowa i poprzecznie prążkowana serca.

Added to your cart.