Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Kodeks Hammurabiego

Kodeks Hammurabiego

Zbiór praw spisany za panowania króla Hammurabiego, zawierający 282 paragrafy wyryte na steli bazaltowej, jest symbolem cywilizacji Mezopotamii.

Nauka o sztukach wizualnych

Etykiety

Hammurabi, kodeks prawny, stela, Mezopotamia, Babilon, akadyjskim, pismo klinowe, babilońskiej Imperium, nauki prawnicze, dobrze, archeologia, osąd, król, religia, imperium, monarcha, starożytnego Bliskiego Wschodu, Stan, Suza, Żaluzja, starożytność, Text memorial, bazalt, ulga, bóg, historia, społeczeństwo, pisanie

Powiązane treści

Pytania

 • W którym mieście panował Hammurabi?
 • Z jakiego kamienia zrobiono stelę?
 • Kiedy panował Hammurabi?
 • Jaką odmianą pisma wyryto w kamieniu Kodeks Hammurabiego?
 • W jakim języku spisano Kodeks Hammurabiego?
 • Jaki był kierunek akadyjskiego pisma klinowego?
 • W którym mieście znajduje się obecnie Kodeks Hammurabiego?
 • W którym muzeum znajduje się obecnie Kodeks Hammurabiego?
 • Ile paragrafów zawiera Kodeks Hammurabiego?
 • Która postać na płaskorzeźbie jest postacią Hammurabiego?
 • Która postać na płaskorzeźbie jest postacią Hammurabiego?
 • Obok kogo widoczny jest Hammurabi na płaskorzeźbie steli?
 • Bogiem czego był Szamasz?
 • Jaka jest wysokość stojącego w Luwrze Kodeksu Hammurabiego?
 • Czy to prawda, że liczne kopie Kodeksu Hammurabiego istniały na tabliczkach z wypalanej gliny?
 • Który z władców panował przed Hammurabim?
 • Która zasada prawa występowała w Kodeksie Hammurabiego?
 • W którym roku znaleziono stojący w Luwrze Kodeks?
 • Podczas wykopalisk jakiego starożytnego miasta znaleziono Kodeks Hammurabiego?
 • Czy to prawda, że wyroki Kodeksu nie zależały od statusu społecznego sprawcy?
 • Kiedy powstał Kodeks Hammurabiego?
 • Co czyni stojący przed bogiem Szamaszem Hammurabi?
 • Jaki przedmiot jest widoczny w ręku boga?
 • Czego symbolem jest trzymane przez Szamasza berło?
 • Na czym siedzi bóg Szamasz?
 • Które pojęcie NIE pojawia się w Kodeksie Hammurabiego?
 • Czy to prawda, że Kodeks Hammurabiego to najstarszy zbiór praw?
 • Które pojęcie NIE pojawia się w Kodeksie Hammurabiego?
 • Jaki rodzaj pisma był poprzednikiem sumeryjskiego pisma klinowego?
 • Do jakiej grupy językowej zalicza się język akadyjski?

Sceny

Kodeks

 • stela - Kamienna tablica (kamienna kolumna) ozdobiona inskrypcjami i ozdobnymi płaskorzeźbami. Stela z Kodeksem Hammurabiego została wykonana z bazaltu.
 • płaskorzeźba - Płaskorzeźba na szczycie steli przedstawia siedzącego na tronie Szamasza i stojącego przed nim Hammurabiego.
 • zbiór praw - Kodeks Praw zawiera zbiór 282 paragrafów prawnych. Sporządzono go w języku akadyjskim, pismem klinowym.

Stela bazaltowa

Stela Kodeksu Hammurabiego została znaleziona w 1901 roku przez francuską ekspedycję podczas wykopalisk archeologicznych w starożytnym mieście Suza, znajdującym się na terenie dzisiejszego Iranu. Stela prawdopodobnie trafiła tam jako łup. Obecnie stela znajduje się w paryskim Luwrze we Francji.

W górnej części bazaltowej steli o wysokości 2,25 m znajduje się płaskorzeźba, a pod nią spisany kodeks babilońskiego króla Hammurabiego. Jest to jeden z najstarszych zbiorów prawa w historii. Prawdopodobnie już w chwili powstania sporządzono wiele jego kopii na tabliczkach z wypalanej gliny. Kodeks został napisany w języku akadyjskim, pismem klinowym. Wstęp jest hymnem wychwalającym Hammurabiego i najważniejsze bóstwo opiekuńcze Babilonu, Marduka. Babilończycy wierzyli, że tylko bogowie są uprawnieni do ustanawiania prawa. Królowie modlili się do nich o mądrość, aby mogli sprawiedliwie rządzić swoim ludem. Po hymnie następuje zbiór praw, podzielonych przez badaczy na 282 paragrafy. Epilog zawiera szereg sankcji prawnych, zakończonych tradycyjnie błogosławieństwem lub klątwą.

Kodeks jest efektem połączenia tradycyjnego prawa Mezopotamii z prawem plemiennym. To drugie opierało się na prawie talionu (czyli prawie odwetu), powszechnie znanym jako "oko za oko, ząb za ząb".

Jednak należy zauważyć, że surowość kary zależała od klasy społecznej sprawcy i pokrzywdzonego. Kodeks Praw unifikował i systematyzował obowiązujące przepisy, które dotyczyły wszystkich dziedzin życia codziennego. Zawierał przepisy prawa karnego, administracyjnego, rodzinnego i gospodarczego.

Wiele elementów Kodeksu Hammurabiego jest wciąż obecnych we współczesnych systemach prawnych.

Tekst Kodeksu jest bardzo precyzyjny, a jego styl niezwykle klarowny. Praktycznie można go uznać za samodzielne dzieło, rodzaj pracy dydaktycznej. Wraz z Eposem o Gilgameszu jest jednym z najważniejszych zabytków piśmiennictwa z okresu starobabilońskiego.

Płaskorzeźba

 • Hammurabi - Król Babilonu, starożytnego miasta-państwo, twórca Imperium Starobabilońskiego. Prawdopodobnie panował od 1792 p.n.e. do 1750 p.n.e.
 • Szamasz - Wschodni bóg słońca. W Babilonii i Asyrii był czczony również jako bóg sprawiedliwości. Od niego Hammurabi otrzymał Kodeks Praw.
 • obrazowanie - W tym charakterystycznym sposobie obrazowania nogi, ramiona i głowa postaci są pokazane z boku, podczas gdy tułów widzimy z przodu.

Płaskorzeźba

Hammurabi był królem Babilonu, starożytnego miasta-państwa leżącego nad brzegiem rzeki Eufrat w Mezopotamii. Prawdopodobnie panował od 1792 p.n.e. do 1750 p.n.e. Cechą jego długiego panowania były ogromne inwestycje budowlane (świątynie, kanały, mury obronne miasta) oraz liczne podboje militarne. Dzięki jego udanym wyprawom wojennym powstało silne Imperium Starobabilońskie.

Szamasz, sumeryjski bóg Słońca, był akadyjskim odpowiednikiem boga Utu. W Babilonii i Asyrii Szamasz był również bogiem sprawiedliwości. To on był sędzią bogów, nauczycielem ludzkości, wszechznawcą przyszłości. Jego postać występuje też i w Eposie o Gilgameszu. W mitologii i sztuce był zwykle kojarzony z lwem. Ośrodkami jego kultu były starożytne miasta Sippar i Larsa.

Płaskorzeźba na szczycie steli przedstawia siedzącego na tronie Szamasza i stojącego przed nim Hammurabiego. Szamasz trzyma w dłoni berło i pierścień, symbolizujące władzę królewską. Postać siedzącego boga słońca stwarza wrażenie większej, niż postać stojącego Hammurabiego, podkreślając zależności siły i władzy między nimi. Hammurabi modli się do Szamasza o mądrość i sprawiedliwość, gdyż według wierzeń Babilończyków, prawa mogły być ustanawiane wyłącznie przez bogów.

Jako posąg

 • charakterystyczna broda - Niezwykła, długa i trefiona broda była ważnym symbolem władzy. Według źródeł, akadyjscy mężczyźni starannie dbali o swoje brody (natłuszczali je i specjalnymi żelaznymi przyrządami zakręcali je w loki).
 • pierścień - To insygnium władzy. Symbolizuje prawo do organizacji państwa i ustanawiania prawa.
 • berło - To insygnium władzy. Symbolizuje prawo do organizacji państwa i ustanawiania prawa.
 • korona - Korona Szamasza składa się z czterech par rogów.
 • płomienie - Z ramion Szamasza wydobywają się płomienie symbolizujące jego boską władzę i moc twórczą.
 • tron - Postawa ciała Szamasza symbolicznie przedstawia relacje siły między nim a Hammurabim. Jednak jego postać nie jest znacznie większa od postaci króla, co oznacza, że Hammurabi również posiada znaczną władzę. Potwierdza to również gest jego ręki i fakt, że mógł osobiście stawić się przed Szamaszem.
 • wzniesienie - Stopy Szamasza są umieszczone na trzystopniowej platformie. Może to oznaczać, że Szamasz i Hammurabi spotkali się na szczycie góry.

Animacja

 • Hammurabi - Król Babilonu, starożytnego miasta-państwo, twórca Imperium Starobabilońskiego. Prawdopodobnie panował od 1792 p.n.e. do 1750 p.n.e.
 • Szamasz - Wschodni bóg słońca. W Babilonii i Asyrii był czczony również jako bóg sprawiedliwości. Od niego Hammurabi otrzymał Kodeks Praw.
 • obrazowanie - W tym charakterystycznym sposobie obrazowania nogi, ramiona i głowa postaci są pokazane z boku, podczas gdy tułów widzimy z przodu.

Narracja

Stelą kodeksu praw Hammurabiego jest płyta bazaltowa o wysokości 2,25 m. Została znaleziona w 1901 roku przez francuską ekspedycję archeologiczną podczas wykopalisk starożytnego miasta Susa, znajdującego się w dzisiejszym Iranie. Dziś jest wystawiona w Luwrze, w Paryżu.

Stela uznawana jest za jeden z najstarszych kodeksów prawa w historii świata. Na szczycie steli znajduje się płaskorzeźba przedstawiająca króla Babilonu i boga Szamasza, siedzącego na tronie. Poniżej reliefu znajduje się Kodeks Hammurabiego wykuty w języku akadyjskim, pismem klinowym. Wstęp jest hymnem, po którym następuje zbiór 282 praw. Epilog składa się tradycyjnie z błogosławieństw i klątw.

Powiązane treści

Legendarne starożytne imperia

W ciągu tysiącleci naszej historii powstało wiele legendarnych imperiów (które później zostały zniszczone).

Miasto Babilon ( VI w. p.n.e.)

Starożytne miasto Babilon położone było w Mezopotamii, nad brzegami Eufratu.

Kamień z Rosetty

Dzięki kamieniowi z Rosetty udało się rozwiązać tajemnicę hieroglifów.

Miasto Ur (3 tysiąclecie p.n.e.)

Starożytne miasto leżące nad brzegiem rzeki Eufrates było ważnym ośrodkiem Sumerów.

Wynalazki Mezopotamii (III tysiąclecie p.n.e.)

Wspaniałe w swojej prostocie starożytne wynalazki mezopotamskie używane są do dzisiaj.

Ziggurat (Ur, 3 tysiąclecie p.n.e.)

Zigguraty były to charakterystyczne wieże świątynne w starożytnej Mezopotamii, wznoszone w środkowej części miasta.

Cuda świata starożytnego

Z cudów świata starożytnego obecnie można oglądać jedynie Piramidy w Gizie.

Wykopaliska archeologiczne, odkrycie ziemianki

Prowadzone w obecnych czasach duże roboty budowlane dostarczają mnóstwo pracy archeologom badającym pozostałości materialne.

Added to your cart.