Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Kanał Panamski

Kanał Panamski

Kanał Panamski to sztuczna droga wodna, zbudowana na kontynencie amerykańskim w celu skrócenia morskiej trasy.

Geografia

Etykiety

kanał Panamski, Panama, Kanał, transport wodny, System blokady, śluza, handlem, Dostawa, transportu towarów, Trasy, Transport, ruch towarowy, logistyka, transport, Ameryka, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Ameryka Środkowa, Pacyfik, Karaiby, pojemność tarnsportu, węzeł, Atlanti-óceán, Dwukropek, Infrastruktura, światowy, gospodarka, Ziemia, społeczeństwo, Geografia, sieć, globalizacja, geografia, Glob, technika

Powiązane treści

Sceny

Najważniejsze porty

 • Øresund
 • Bosfor
 • Kanał Sueski
 • Cieśnina Ormuz
 • Cieśnina Bab al-Mandab
 • Cieśnina Malakka
 • Kanał Panamski
 • Przylądek Dobrej Nadziei
 • Przylądek Horn
 • Cieśnina Gibraltarska
 • Kanał La Manche
 • Afryka
 • Europa
 • Azja
 • Australia
 • Ameryka Północna
 • Ameryka Południowa
 • Atlantyk
 • Pacyfik
 • Ocean Indyjski

Kanał Panamski to sztuczna droga wodna, zbudowana na łączącym obie Ameryki, wąskim Przesmyku Panamskim w celu skrócenia tras morskich. Kanał, oddany do użytku w 1914 roku, łączy Ocean Atlantycki (Atlantyk) z Oceanem Spokojnym (Pacyfikiem).

Kanał Panamski

 • Pacyfik
 • Morze Karaibskie
 • Colón
 • Panama (miasto)
 • zatoka Limón
 • śluzy Gatuńskie - Element pierwotnego systemu śluz.
 • śluzy Aqua Clara - Nowe śluzy, powstałe w trakcie rozbudowy.
 • śluzy na rzece Charges
 • Jezioro Gatun - Sztuczny zbiornik wody, utworzony podczas budowy Kanału.
 • trasa kolei - Droga wodna powstała w ślad torów kolejowych. W niektórych miejscach trzeba było skorygować bieg torów kolejowych, ponieważ na pewnym odcinku jezioro Gatun zalało szyny.
 • szlak żeglugi
 • Culebra Cut (najwęższy odcinek kanału) - W tym miejscu powstała sztuczna dolina o długości 14 km.
 • śluzy Pedro Miguel - Element pierwotnego systemu śluz.
 • śluzy Miraflores - Element pierwotnego systemu śluz.
 • śluzy Cocoli - Nowe śluzy, powstałe w trakcie rozbudowy.
 • Most Ameryk

Prace nad budową kanału rozpoczęli Francuzi w 1881 roku. Kierował nimi Ferdinand de Lesseps, budowniczy Kanału Sueskiego. Z powodu zaniżenia kosztów przedsięwzięcia, do czego przyczyniło się złe rozpoznanie warunków geograficznych i klimatycznych terenu, firma inwestycyjna stanęła na progu bankructwa. Najtrudniejszym zadaniem okazało się przekopanie najwęższego odcinka Kanału, tzw. Culebra Cut, czyli utworzenie sztucznej doliny pomiędzy dwoma kontynentami amerykańskimi. W 1904 roku inwestycję przejęli Amerykanie, którzy dokończyli projekt.

Ukończony Kanał miał długość ok. 80 km. Składało się na niego kilka sztucznych zbiorników wodnych, kilka naturalnych i sztucznych kanałów, jak również trzy systemy śluz. Do 1999 roku Strefa Kanału Panamskiego znajdowała się pod jurysdykcją amerykańską, wtedy zaś Stany Zjednoczone oddały administrację Kanału Panamie. W 2010 roku przepłynęła tędy milionowa już jednostka.

Z uwagi na zwiększający się stale ruch statków i ich rosnące wymiary, niezbędna stała się rozbudowa Kanału. Konieczne było zbudowanie szerszych i głębszych, niż dotychczasowe, zespołów śluz, które umożliwią przekraczanie Kanału również większym jednostkom pływającym. Kanał otrzymał dwa nowe komplety śluz, na znacznym odcinku został poszerzony i pogłębiony (Culebra Cut, sztuczne jeziora). Rozbudowa została zakończona w 2016 roku.

Wymiary statku

 • Panamaks - Przed rozbudową Kanał mogły pokonać statki tej klasy. Miały one pojemność ładunkową 4 500 TEU.
 • 294 m
 • 32 m
 • Nowy Panamaks - Po rozbudowie przez Kanał mogą przepływać również statki tej klasy. Ich pojemność ładunkowa wynosi 13 000 TEU.
 • 366 m
 • 49 m

Przed rozbudową przez Kanał mogły przepływać tylko tzw. Panamaksy. Nazwa statków wskazuje, że wymiary gabarytowe jednostek umożliwiają im żeglugę przez Kanał Panamski. Po rozbudowie przez Kanał mogą się już także przeprawiać statki klasy Neo-Panamax, których gabaryty znacznie przekraczają wymiary statków klasy Panamax.

Widok z boku

 • Pacyfik
 • Morze Karaibskie
 • śluzy Miraflores
 • jezioro Miraflores
 • śluzy Pedro Miguel
 • jezioro Gatun
 • śluzy Gatuńskie
 • 26 m

Zespoły śluz na Kanale Panamskim umożliwiają pokonanie 26-metrowej różnicy poziomów wody. Każdy komplet śluz składa się z kilku komór wodnych, w których statek trzy razy podnoszony jest w górę i trzy razy opuszczany w dół. Przejście jednostki pływającej przez stare zespoły śluz wspomagane jest lokomotywami elektrycznymi, a śluzowanie na nowych śluzach odbywa się przy pomocy holowników. Żegluga pozostałymi odcinkami Kanału odbywa się przy współpracy pilotówek. Przejście jednego statku przez Kanał Panamski zabiera przeciętnie 8-10 godzin.

Trasa zastępcza

 • Afryka
 • Europa
 • Azja
 • Australia
 • Ameryka Północna
 • Ameryka Południowa
 • Atlantyk
 • Pacyfik
 • Ocean Indyjski
 • Nowy Jork
 • Kanał Panamski
 • Przylądek Horn
 • San Francisco
 • Szanghaj
 • 30 500 km
 • 19 500 km
 • 8 400 km
 • 21 000 km
 • 4 700 km

Bez Kanału Panamskiego droga morska z Azji do wschodnich wybrzeży kontynentu amerykańskiego byłaby dłuższa o wiele tysięcy kilometrów. Kanał skraca również trasę pomiędzy wschodnim a zachodnim wybrzeżem Ameryki. Co prawda transport kolejowy pomiędzy wschodnim a zachodnim wybrzeżem Ameryki Północnej prowadzi krótszą drogą i zabiera mniej czasu, jednak transport morski jest znacznie bardziej ekonomiczny, ponieważ statek może pomieścić jednorazowo znacznie więcej ładunku niż skład kolejowy.

Dane

 • Główne szlaki handlowe
 • Zużycie wody
 • Ruch
 • Typy statków

Szlaki

Ponad połowa statków, przekraczających Kanał Panamski, kursuje pomiędzy Azją a wschodnim wybrzeżem Ameryki Północnej, niebagatelny jest jednak również ruch pomiędzy zachodnim wybrzeżem Ameryki Południowej a wschodnim wybrzeżem Ameryki Północnej oraz w kierunku Europy.

Zużycie wody

Napełnianie jednej śluzy wodą zabiera niecałe osiem minut. Budowa nowych śluz ograniczyła stratę wody o prawie 10%. 60% zużytej wody jest ponownie wykorzystywane.

Ruch statków

Liczba statków, przekraczających Kanał Panamski, rosła systematycznie (z wyjątkiem okresu II wojny światowej) do lat osiemdziesiątych XX w. Od tego czasu stoi w miejscu. Ilość przewożonych towarów rośnie jednak nadal, ze względu na stały wzrost pojemności ładunkowej statków.

Typy statków

Przez zbudowane przed 2016 rokiem i przez oddane do użytku w 2016 roku śluzy najwięcej przeprawia się kontenerowców. Jednak w porównaniu ze starymi śluzami, przez które odbywa się również poważny transport towarów suchych i chemikaliów, to przez nowe śluzy - poza wymienionymi - odbywa się intensywny transport gazu.

Animacja

 • Øresund
 • Bosfor
 • Kanał Sueski
 • Cieśnina Ormuz
 • Cieśnina Bab al-Mandab
 • Cieśnina Malakka
 • Kanał Panamski
 • Przylądek Dobrej Nadziei
 • Przylądek Horn
 • Cieśnina Gibraltarska
 • Kanał La Manche
 • Pacyfik
 • Morze Karaibskie
 • Colón
 • Panama (miasto)
 • zatoka Limón
 • śluzy Gatuńskie - Element pierwotnego systemu śluz.
 • śluzy Aqua Clara - Nowe śluzy, powstałe w trakcie rozbudowy.
 • śluzy na rzece Charges
 • Jezioro Gatun - Sztuczny zbiornik wody, utworzony podczas budowy Kanału.
 • trasa kolei - Droga wodna powstała w ślad torów kolejowych. W niektórych miejscach trzeba było skorygować bieg torów kolejowych, ponieważ na pewnym odcinku jezioro Gatun zalało szyny.
 • szlak żeglugi
 • Culebra Cut (najwęższy odcinek kanału) - W tym miejscu powstała sztuczna dolina o długości 14 km.
 • śluzy Pedro Miguel - Element pierwotnego systemu śluz.
 • śluzy Miraflores - Element pierwotnego systemu śluz.
 • śluzy Cocoli - Nowe śluzy, powstałe w trakcie rozbudowy.
 • Most Ameryk
 • Panamaks - Przed rozbudową Kanał mogły pokonać statki tej klasy. Miały one pojemność ładunkową 4 500 TEU.
 • 294 m
 • 32 m
 • Nowy Panamaks - Po rozbudowie przez Kanał mogą przepływać również statki tej klasy. Ich pojemność ładunkowa wynosi 13 000 TEU.
 • 366 m
 • 49 m
 • śluzy Miraflores
 • jezioro Miraflores
 • śluzy Pedro Miguel
 • jezioro Gatun
 • śluzy Gatuńskie
 • 26 m
 • Afryka
 • Europa
 • Azja
 • Australia
 • Ameryka Północna
 • Ameryka Południowa
 • Atlantyk
 • Pacyfik
 • Ocean Indyjski
 • Nowy Jork
 • Kanał Panamski
 • Przylądek Horn
 • San Francisco
 • Szanghaj
 • 30 500 km
 • 19 500 km
 • 8 400 km
 • 21 000 km
 • 4 700 km
 • Główne szlaki handlowe
 • Azja - wschodnie wybrzeże USA 51.2%
 • Zachodnie wybrzeże Ameryki Południowej - wschodnie wybrzeże USA 17.5%
 • Zachodnie wybrzeże Ameryki Południowej - Europa 10,6%
 • Zachodnie wybrzeże Ameryki Środkowej - wschodnie wybrzeże USA 7,8%
 • Europa - Zachodnie wybrzeże Ameryki Północnej 6%
 • Inne 6,9%
 • Przed rozbudową
 • Po rozbudowie
 • Strata wody przy jednym przepłynięciu
 • 79 basenów olimpijskich
 • 73 baseny olimpijskie
 • 1975 samochodów-cystern
 • 1825 samochodów-cystern
 • Ruch statków
 • 1914
 • 1929
 • 1944
 • 1959
 • 1974
 • 1989
 • 2004
 • 2016
 • liczba przepłynięć
 • 0
 • 2 000
 • 4 000
 • 6 000
 • 8 000
 • 10 000
 • 12 000
 • 14 000
 • 16 000
 • 18 000
 • przepustowość (w mln ton)
 • 0
 • 50
 • 100
 • 150
 • 200
 • 250
 • 300
 • 350
 • Typy statków (2016)
 • Stary system śluz
 • 22%
 • 3,2%
 • 6,2%
 • 4,5%
 • 20,4%
 • 7,3%
 • 14,7%
 • 5,5%
 • 1,7%
 • 14,5%
 • Nowy system śluz
 • 64,3%
 • 22,8%
 • 6,7%
 • 4,5%
 • 1,3%

Powiązane treści

Kontenerowiec

Handlowe drogi morskie kontenerowców, które rozpowszechniły się po II wojnie światowej, rozsiane są po całym świecie.

Port

W porcie powinna być zapewniona odpowiednia infrastruktura i usługi.

Sieci transportowe

Prezentacja głównych dróg i węzłów lądowych, wodnych i powietrznych.

Zbiornikowiec (tankowiec)

Zbiornikowce (tankowce) do transporu ropy naftowej, które pojawiły się pod koniec XIX w., są obecnie jednymi z największych statków.

Działanie śluzy wodnej

Dzięki śluzie wodnej statki żeglugi rzecznej mogą pokonać różnice w poziomach wód rzek.

Kanał Sueski

Kanał Sueski to sztuczna droga wodna, łącząca Morze Czerwone z Morzem Śródziemnym.

Lotnisko

Lotnisko zapewnia infrastrukturę i usługi niezbędne do obsługi startów i lądowań samolotów.

Morza i zatoki

Animacja prezentuje największe morza i zatoki morskie Ziemi.

Eurotunel

Eurotunel jest podmorskim tunelem łączącym Wielką Brytanię i Francję.

Kontynenty i oceany

Nasza Ziemia podzielona jest na kontynenty, które otaczają ze wszystkich stron oceany.

Santa Maria (XV wiek)

Okrętem flagowym epokowej wyprawy Krzysztofa Kolumba była trzymasztowa karaka o nazwie Santa Maria.

Odkrycia geograficzne (XV-XVII wiek)

Legendarne odkrycia geograficzne na początku nowej epoki nie tylko zmieniły mapy, ich wpływ był bardzo zróżnicowany.

Rzeźba powierzchni Ziemi

Animacja przedstawia największe pasma górskie, równiny, rzeki, jeziora i pustynie Ziemi.

Added to your cart.