Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Kanał Panamski

Kanał Panamski

Kanał Panamski to sztuczna droga wodna, zbudowana na kontynencie amerykańskim w celu skrócenia morskiej trasy.

Geografia

Etykiety

kanał Panamski, Panama, Kanał, transport wodny, System blokady, śluza, handlem, Dostawa, przewóz, Trasy, Transport, ruch towarowy, logistyka, transport, Ameryka, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Ameryka Środkowa, Pacyfik, Karaiby, pojemność tarnsportu, węzeł, Atlanti-óceán, Dwukropek, Infrastruktura, światowy, gospodarka, Ziemia, społeczeństwo, Geografia, sieć, globalizacja, geografia, Glob, technika

Powiązane treści

Sceny

Najważniejsze porty

 • Øresund
 • Bosfor
 • Kanał Sueski
 • Cieśnina Ormuz
 • Cieśnina Bab al-Mandab
 • Cieśnina Malakka
 • Kanał Panamski
 • Przylądek Dobrej Nadziei
 • Przylądek Horn
 • Cieśnina Gibraltarska
 • Kanał La Manche
 • Afryka
 • Europa
 • Azja
 • Australia
 • Ameryka Północna
 • Ameryka Południowa
 • Atlantyk
 • Pacyfik
 • Ocean Indyjski

Kanał Panamski to sztuczna droga wodna, zbudowana na łączącym obie Ameryki, wąskim Przesmyku Panamskim w celu skrócenia tras morskich. Kanał, oddany do użytku w 1914 roku, łączy Ocean Atlantycki (Atlantyk) z Oceanem Spokojnym (Pacyfikiem).

Kanał Panamski

 • Pacyfik
 • Morze Karaibskie
 • Colón
 • Panama (miasto)
 • zatoka Limón
 • śluzy Gatuńskie
 • śluzy Aqua Clara
 • śluzy na rzece Charges
 • Jezioro Gatun
 • trasa kolei
 • szlak żeglugi
 • Culebra Cut (najwęższy odcinek kanału)
 • śluzy Pedro Miguel
 • śluzy Miraflores
 • śluzy Cocoli
 • Most Ameryk

Prace nad budową kanału rozpoczęli Francuzi w 1881 roku. Kierował nimi Ferdinand de Lesseps, budowniczy Kanału Sueskiego. Z powodu zaniżenia kosztów przedsięwzięcia, do czego przyczyniło się złe rozpoznanie warunków geograficznych i klimatycznych terenu, firma inwestycyjna stanęła na progu bankructwa. Najtrudniejszym zadaniem okazało się przekopanie najwęższego odcinka Kanału, tzw. Culebra Cut, czyli utworzenie sztucznej doliny pomiędzy dwoma kontynentami amerykańskimi. W 1904 roku inwestycję przejęli Amerykanie, którzy dokończyli projekt.

Ukończony Kanał miał długość ok. 80 km. Składało się na niego kilka sztucznych zbiorników wodnych, kilka naturalnych i sztucznych kanałów, jak również trzy systemy śluz. Do 1999 roku Strefa Kanału Panamskiego znajdowała się pod jurysdykcją amerykańską, wtedy zaś Stany Zjednoczone oddały administrację Kanału Panamie. W 2010 roku przepłynęła tędy milionowa już jednostka.

Z uwagi na zwiększający się stale ruch statków i ich rosnące wymiary, niezbędna stała się rozbudowa Kanału. Konieczne było zbudowanie szerszych i głębszych, niż dotychczasowe, zespołów śluz, które umożliwią przekraczanie Kanału również większym jednostkom pływającym. Kanał otrzymał dwa nowe komplety śluz, na znacznym odcinku został poszerzony i pogłębiony (Culebra Cut, sztuczne jeziora). Rozbudowa została zakończona w 2016 roku.

Wymiary statku

 • Panamaks
 • 294 m
 • 32 m
 • Nowy Panamaks
 • 366 m
 • 49 m

Przed rozbudową przez Kanał mogły przepływać tylko tzw. Panamaksy. Nazwa statków wskazuje, że wymiary gabarytowe jednostek umożliwiają im żeglugę przez Kanał Panamski. Po rozbudowie przez Kanał mogą się już także przeprawiać statki klasy Neo-Panamax, których gabaryty znacznie przekraczają wymiary statków klasy Panamax.

Widok z boku

 • śluzy Miraflores
 • jezioro Miraflores
 • śluzy Pedro Miguel
 • jezioro Gatun
 • śluzy Gatuńskie
 • 26 m

Zespoły śluz na Kanale Panamskim umożliwiają pokonanie 26-metrowej różnicy poziomów wody. Każdy komplet śluz składa się z kilku komór wodnych, w których statek trzy razy podnoszony jest w górę i trzy razy opuszczany w dół. Przejście jednostki pływającej przez stare zespoły śluz wspomagane jest lokomotywami elektrycznymi, a śluzowanie na nowych śluzach odbywa się przy pomocy holowników. Żegluga pozostałymi odcinkami Kanału odbywa się przy współpracy pilotówek. Przejście jednego statku przez Kanał Panamski zabiera przeciętnie 8-10 godzin.

Trasa zastępcza

 • Nowy Jork
 • Kanał Panamski
 • Przylądek Horn
 • San Francisco
 • Szanghaj
 • 30 500 km
 • 19 500 km
 • 8 400 km
 • 21 000 km
 • 4 700 km

Bez Kanału Panamskiego droga morska z Azji do wschodnich wybrzeży kontynentu amerykańskiego byłaby dłuższa o wiele tysięcy kilometrów. Kanał skraca również trasę pomiędzy wschodnim a zachodnim wybrzeżem Ameryki. Co prawda transport kolejowy pomiędzy wschodnim a zachodnim wybrzeżem Ameryki Północnej prowadzi krótszą drogą i zabiera mniej czasu, jednak transport morski jest znacznie bardziej ekonomiczny, ponieważ statek może pomieścić jednorazowo znacznie więcej ładunku niż skład kolejowy.

Dane

 • Główne szlaki handlowe
 • Zużycie wody
 • Ruch
 • Typy statków

Szlaki

Ponad połowa statków, przekraczających Kanał Panamski, kursuje pomiędzy Azją a wschodnim wybrzeżem Ameryki Północnej, niebagatelny jest jednak również ruch pomiędzy zachodnim wybrzeżem Ameryki Południowej a wschodnim wybrzeżem Ameryki Północnej oraz w kierunku Europy.

Zużycie wody

Napełnianie jednej śluzy wodą zabiera niecałe osiem minut. Budowa nowych śluz ograniczyła stratę wody o prawie 10%. 60% zużytej wody jest ponownie wykorzystywane.

Ruch statków

Liczba statków, przekraczających Kanał Panamski, rosła systematycznie (z wyjątkiem okresu II wojny światowej) do lat osiemdziesiątych XX w. Od tego czasu stoi w miejscu. Ilość przewożonych towarów rośnie jednak nadal, ze względu na stały wzrost pojemności ładunkowej statków.

Typy statków

Przez zbudowane przed 2016 rokiem i przez oddane do użytku w 2016 roku śluzy najwięcej przeprawia się kontenerowców. Jednak w porównaniu ze starymi śluzami, przez które odbywa się również poważny transport towarów suchych i chemikaliów, to przez nowe śluzy - poza wymienionymi - odbywa się intensywny transport gazu.

Powiązane treści

Zwierzęta gospodarskie

W sklepach można zakupić różne części mięsa wołowego, wieprzowego i drobiu.

Elektrownia wodna (Zapora Hoovera, USA)

Wybudowana w USA, na rzece Colorado, ogromna zapora wodna otrzymała swoją nazwę od...

Where does water come from?

Let's follow the journey of water and find out how it gets into our glasses.

Boisko do piłki nożnej

Piłka nożna swoją popularność zawdzięcza minimalnemu zapotrzebowaniu sprzętu sportowego i...

Zanieczyszczenie wód

Główne źródła zanieczyszczenia wody to osady, przemysł i rolnictwo

Kanał Sueski

Kanał Sueski to sztuczna droga wodna, łącząca Morze Czerwone z Morzem Śródziemnym.

Wieś leśno-łanowa (łańcuchówka) (fragment)

Działki osad stawianych w dolinach, wiły się wąskim pasmem za stojącymi obok siebie domami.

Elektrownia jądrowa

Około 40% energii elektrycznej produkowanej w naszym kraju wytwarzane jest w elektrowni...

Added to your cart.