Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Jon wodorotlenkowy (OH⁻)

Jon wodorotlenkowy (OH⁻)

Jon złożony, powstały z cząsteczki wody po oddaniu przez nią protonu.

Chemia

Etykiety

wodorotlenek, anion, związek jonowy, zasadowy, pH, zasadowym pH, pOH, stężenie jonów, jon, Chemia nieorganiczna, chemia

Powiązane treści

Sceny

Powiązane treści

Jon oksoniowy (H₃O⁺)

Jony oksoniowe są odpowiedzialne za kwaśny odczyn roztworów

Woda (H₂O)

Bardzo trwały związek chemiczny wodoru i tlenu, niezbędny do życia. W przyrodzie występuje we wszystkich trzech stanach skupienia.

2 zadanie z molekułami (Polaryzacja)

Zadanie służące pogłębieniu wiedzy i ćwiczeniu pojęć dotyczących polaryzacji.

Nadtlenek wodoru (H₂O₂)

Związek chemiczny tlenu i wodoru. Bezbarwna, bezwonna ciecz, mająca wiekszą gęstość niż woda.

Produkcja papieru

Papier został wynaleziony ponad dwa tysiące lat temu.

Reakcja wodoru z tlenem

Mieszanina gazowa wodoru i tlenu jest mieszanką piorunującą, która podpalona wybucha.

Tlen (O₂) (średni stopień)

Najbardziej rozpowszechniony pierwiastek na Ziemi, niezbędny do życia.

Wodór (H₂)

Bezbarwny, bezwonny gaz o gęstości mniejszej od powietrza. Najpowszechniej występujący pierwiastek we Wszechświecie.

Added to your cart.