Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Jon wodorotlenkowy (OH⁻)

Jon wodorotlenkowy (OH⁻)

Jon złożony, powstały z cząsteczki wody w wyniku oddania przez nią protonu.

Chemia

Etykiety

wodorotlenek, anion, związek jonowy, zasadowy, pH, zasadowym pH, pOH, stężenie jonów, jon, Chemia nieorganiczna, chemia

Powiązane treści

Jon oksoniowy (H₃O⁺)

Jony oksoniowe są odpowiedzialne za kwaśny odczyn roztworów

Woda (H₂O)

Bardzo trwały związek chemiczny wodoru i tlenu, niezbędny do życia. W przyrodzie występuje we wszystkich trzech stanach skupienia.

2 zadanie z molekułami (Polaryzacja)

Zadanie służące pogłębieniu wiedzy i ćwiczeniu pojęć dotyczących polaryzacji.

Nadtlenek wodoru (H₂O₂)

Związek chemiczny tlenu i wodoru. Bezbarwna, bezwonna ciecz, mająca wiekszą gęstość niż woda.

Produkcja papieru

Papier został wynaleziony ponad dwa tysiące lat temu.

Reakcja wodoru z tlenem

Mieszanina gazowa wodoru i tlenu jest mieszanką piorunującą, która podpalona wybucha.

Tlen (O₂) (średni stopień)

Najbardziej rozpowszechniony pierwiastek na Ziemi, niezbędny do życia.

Wodór (H₂)

Bezbarwny, bezwonny gaz o gęstości mniejszej od powietrza. Najpowszechniej występujący pierwiastek we Wszechświecie.

Added to your cart.