Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Jon oksoniowy (H₃O⁺)

Jon oksoniowy (H₃O⁺)

Jony oksoniowe są odpowiedzialne za kwaśny odczyn roztworów

Chemia

Etykiety

jon hydroniowy, kation, związek jonowy, kwaśny, pH, kwasowość, stężenie jonów, Chemia nieorganiczna, jon, chemia

Powiązane treści

Sceny

Kula i pałeczka

Jon oksoniowy (H₃O⁺)

Ogólne informacje

Masa molowa: 19,01 g/mol

Kształt cząsteczki: piramida

Kąt między wiązaniami: 107°

Właściwości

Jon oksoniowy to powstający w wyniku protonowania cząsteczki wody jon wieloatomowy, obdarzony ładunkiem dodatnim. Obojętny odczyn pH roztworu (czyli 10⁻⁷ mol/dm³ w temp. 25 °C) oznacza, że stężenie jonów oksoniowych i hydroniowych jest w nim takie samo.
Kwaśny odczyn roztworów wodnych spowodowany jest większym stężeniem jonów oksoniowych. Skalę pH, która służy do określania kwasowości i zasadowości roztworów wodnych związków chemicznych, definiuje się jako ujemny logarytm dziesiętny aktywności jonów oksoniowych.

Wypełniona płaszczyzna

Narracja

Powiązane treści

Jon wodorotlenkowy (OH⁻)

Jon złożony, powstały z cząsteczki wody po oddaniu przez nią protonu.

Rozpuszczanie NaCl

Sól kuchenna rozpuszcza się w wodzie, polarne molekuły wody tworzą wokół jonów otoczkę hydratów.

Reakcja cynku z kwasem solnym

Podczas rozpuszczania się cynku w kwasie solnym powstaje wodór gazowy.

Reakcja wodoru z tlenem

Mieszanina gazowa wodoru i tlenu jest mieszanką piorunującą, która podpalona wybucha.

Rozpuszczanie HCl w wodzie

Wodny roztwór kwasu chlorowodorowego to kwas solny.

Woda (H₂O)

Bardzo trwały związek chemiczny wodoru i tlenu, niezbędny do życia. W przyrodzie występuje we wszystkich trzech stanach skupienia.

Jon nadmanganianowy (MNO₄⁻)

Nadmanganian potasu jest używany jako środek dezynfekujący.

Tlen (O₂) (średni stopień)

Najbardziej rozpowszechniony pierwiastek na Ziemi, niezbędny do życia.

Wodór (H₂)

Bezbarwny, bezwonny gaz o gęstości mniejszej od powietrza. Najpowszechniej występujący pierwiastek we Wszechświecie.

Added to your cart.