Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

Jon fosforanowy (PO₄³⁻)

Jon fosforanowy (PO₄³⁻)

Jon fosforanowy to jon złożony, który powstaje w wyniku oddania protonu przez kwas fosforowy.

Chemia

Etykiety

jon fosforanowy, kwaśne pozostałości jonów, anion, jon, związek jonowy, Kwas fosforowy, fosforany, Fosforan trisodowy, superfosfat, RNA, DNA, Chemia nieorganiczna, chemia

Powiązane treści

Fosfor czerwony

Fosfor czerwony jest alotropową odmianą fosforu.

Kwas fosforowy (H₃PO₄)

Kwas fosforowy jest stosowany w przemyśle spożywczym jako dodatek do napojów gazowanych, a w gospodarstwach domowych do odkamieniania armatury i usuwania rdzy.

2-dezoksy-beta-D-ryboza (C₅H₁₀O4)

Komponent DNA, który zawiera o jedną grupę hydroksylową mniej niż β-D-ryboza.

Pięciotlenek difosforu (P₂O₅)

Związek mający postać białej lotnej substancji, powstający w wyniku spalania fosforu przy dostępie powietrza.

ADP, ATP

ATP jest najważniejszą molekularną jednostką, dostarczającą komórkom energię.

Beta-D-ryboza (C₅H₁₀O₅)

Bezbarwna substancja krystaliczna, występująca w kwasach nukleinowych, koenzymach, nukleotydach i nukleozydach.

DNA

Nośnik informacji genetycznej w komórkach.

Koenzym A

Koenzym będący przenośnikiem grup acylowych w reakcjach enzymowych.

NAD,NADP,NADPH

NADPH to koenzym ważny w procesach przemiany materii jako nośnik H, NAD występuje jako reduktor, a NADP głównie jako utleniacz.

Obieg fosforu w przyrodzie

Fosfor jest ważnym dla organizmów żywych mikroelementem będącym w ciągłej cyrkulacji na Ziemi.

RNA

Kwasy nukleinowe zbudowane z kwasu fosforowego, rybozy oraz zasad (cytozyny, uracylu, adeniny i guaniny).

Trichlorek fosforu PCl₃)

Bezbarwna, przezroczysta ciecz, dymiąca w wilgotnym powietrzu.

Jon nadmanganianowy (MnO₄⁻)

Nadmanganian potasu jest używany jako środek dezynfekujący.

Added to your cart.