Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

Jon amonowy (NH₄⁺)

Jon amonowy jest kationem powstającym przez przyłączenie jonu wodorowego do cząsteczki amoniaku.

Chemia

Etykiety

chemia, jon amonowy, mieszanka, kation, Celownik obligacji, jon

Powiązane treści

Obieg azotu w przyrodzie

Azot znajdujący się w atmosferze wiązany jest przez bakterie, a następnie wykorzystywany jest w różnych formach związków chemicznych.

Otrzymywanie amoniaku (metoda Habera i Boscha)

Otrzymywanie amoniaku z jego składników na skalę przemysłową odbywa się pod wpływem wysokiej temperatury, wysokiego ciśnienia i w obecności żelaza jako...

Azotan (NO₃⁻)

Azotany to krystaliczne substancje będące najważniejszym źródłem azotu dla roślin.

Dwutlenek azotu (NO2)

Brunatny, silnie toksyczny gaz. Ma jeden niesparowany elektron, z czego wynika jego duża reaktywność.

Tlenek azotu (NO)

Bezbarwny gaz o gęstości większej od powietrza, jeden z produktów pośrednich w produkcji kwasu azotowego.

Added to your cart.