Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Izomeria optyczna

Izomeria optyczna

Wzajemnie nienakładalne odbicia lustrzane asymetrycznych molekuł.

Chemia

Etykiety

Izomeria optyczna, Stereoizomeria, enancjomer, Mieszaninę racemiczną, chirality, chiralny, centrum chiralności, odbicie lustrzane, alanina, glukoza, Talidomid, Limonene, Izobutan, L-alanina, D-alanina, D-glukoza, L-glukoza, D-limonen, L-Limonene, optycznie, ligand, konfiguracja, prawoskrętny, leworęczny, izomer, polarymetr, metan, Chemia organiczna, chemia

Powiązane treści

Fluoro-bromo-chlorometan (CHClBrF)

Cząsteczki konstytutycyjne są swymi lustrzanymi odbiciami, są nienakładalne. Stanowią parę enancjomerów.

Alfa-D-glukoza (C₆H₁₂O₆)

Alfa-D-glukoza jest jednym ze stereoizomerów glukozy, w tym D-glukozy.

Beta-D-glukoza (C₆H₁₂O₆)

Beta-D-glukoza jest jednym ze stereoizomerów glukozy, w tym D-glukozy.

E-but-2-en (C₄H₈)

Bezbarwny gaz, gęstszy od powietrza, którego izomerem geometrycznym jest Z-but-2-en.

Pokój Amesa

To szczególne pomieszczenie, które pokazuje oddziaływanie odczuwalnej odległości na pozorne wielkości.

Przekształcenia geomeryczne

Animacja prezentuje odbicia na płaszczyźnie (na prostą) i w przestrzeni (na płaszczyznę).

Przestrzenny układ współrzędnych

Układ współrzędnych z przestrzennymi wykresami poglądowymi i z zadaniami rozwijającymi postrzeganie przestrzenne.

Z-but-2-en (C₄H₈)

Bezbarwny gaz o gęstości większej od powietrza, którego izomerem geometrycznym jest E-but-2-en.

Alanina (C₃H₇NO₂)

Jest aminokwasem niepolarnym alifatycznym. Cząsteczki o konfiguracji L i D są swoim lustrzanym odbiciem.

Urządzenia optyczne

Urządzenia optyczne mają szerokie zastosowanie, od mikroskopu po teleskop.

Added to your cart.