Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Imperium Mongolskie

Imperium Mongolskie

Legendarny mongolski władca, Czyngis-chan dzięki swoim licznym podbojom stworzył ogromne imperium.

Historia

Etykiety

Mongolski, Mongol Invasion, Imperium Mongolskie, historia, średniowiecze, monarcha, jurta, wulkan, podbój, Conqueror, stolica, mapa, ślepy na mapie, Mapa wiedzy, Ziemia, Glob, Kraj, kraje, granica

Powiązane treści

Pytania

 • Jak jeszcze nazywano Mongołów?
 • Na którym kontynencie znajdowała się\nojczyzna Mongołów?
 • Której formacji wojskowej Mongołowie zawdzięczali swoje sukcesy?
 • Kto był założycielem ogromnego imperium mongolskiego?
 • W którym wieku Czyngis-chan odnosił największe sukcesy?
 • Kogo mianowali Tatarzy na przywódcę wojskowej inwazji na Europę?
 • Jaki tytuł przyjmowali władcy mongolscy?
 • Czy to prawda, że Mongołowie byli ludem koczowniczym?
 • Czy to prawda, że Mongołowie jednocześnie rządzili też i w Chinach?
 • Który europejski podróżnik odwiedził imperium Kubilaj-chana?
 • Jakie jest prawdopodobne znaczenie słowa "Czyngis"?
 • Jakie było pokrewieństwo między Ugedejem a Czyngis-chanem?

Sceny

Imperium Mongolskie

 • Imperium Czyngis-chana (1206)
 • Państwa mongolskie i tereny uzależnione od Mongołów (1279)
 • Imperium Mongolskie - Największy obszar należący do Imperium Mongolskiego wynosił 33 miliony km².

Imperium Mongolskie powstało na początku XIII wieku dzięki podbojom Czyngis-chana.

Jego potomkowie rządzili prawie całą Azją i Europą Wschodnią. Imperium Mongolskie było największą scaloną strukturą państwową w historii świata ze swoją powierzchnią 33 milionów km².

Czyngis-chan jeszcze za życia podzielił imperium pomiędzy swoich synów. Pod koniec XIII wieku, imperium rozpadło się na oddzielne chanaty.

Ekspansja terytorialna

 • 1206
 • 1219
 • 1223
 • 1227
 • 1237
 • 1259
 • 1279

Wyprawy wojenne

 • Karakorum - Przez krótki okres czasu (1235 - 1260) miasto to było stolicą Imperium Mongolskiego. Ugedej, następca Czyngis-chana, wybudował tu pałac dla siebie.
 • Hanbalik (Pekin)
 • Kanton
 • Chengdu
 • Ganzhou
 • Kaszgar
 • Taszkent
 • Kabul
 • Isfahan
 • Bagdad
 • Saraj Batu
 • Suzdal
 • Nowogród Wielki
 • Kijów
 • Buchara
 • Tebriz
 • Bołgar

Państwa sukcesyjne

 • Hanbalik (Pekin)
 • Saraj Batu
 • Buchara
 • Tebriz
 • Złota Orda
 • Ilchanidzi
 • Chanat Czagatajski
 • Wielki Chanat
 • Karakorum

Czyngis-chan jeszcze przed śmiercią w 1227 roku, podzielił imperium na ułusy pomiędzy czterech swoich synów (Dżoczi, Czagataj, Ugedej i Tołuj). Po rozpadzie imperium część ułusów stopniowo przekształcała się w mongolskie państwa sukcesyjne, będące dziedzictwem Czyngisydy. W latach 60-tych XIII wieku cztery wcześniejsze ułusy usamodzielniły się.

Mongolia i Chiny wchodzące w skład Wielkiego Chanatu trafiły do rodu Tołuja. Kubilaj, wnuk Czingisa, był nie tylko Wielkim Chanem mongolskim, ale także cesarzem Chin. (To on założył dynastię Yuan)

Centralna części Azji Środkowej trafiła do rodu Ugedeia i Chagataia. Jednakże ród Chagataia szybko przejął władzę nad potomkami Ugedeia. W rezultacie teren ten został nazwany Chanatem Czagatajskim od nazwy rodu sprawującego władzę absolutną na całym obszarze.

Brat Kubilaja, Hulagu stał się pierwszym władcą południowo-zachodniej części imperium. Potomkowie Hulagu-chana jeszcze przez około stu lat panowali na terenie Persji. Terytorium to nazywano Imperium Ilchanidów, a ich władcy nosili tytuł ilchana.

Zachodnia części Azji Środkowej i stepy wschodnioeuropejskie były rządzone przez ród Dżoczi-ego. Na tym terenie dwóch jego synów, Batu i Orda, założylo imperium mongolskie. Pod koniec XVI wieku tę północno-zachodnią część imperium Czyngis-chana zaczęto nazywać z języka rosyjskiego Złotą Ordą.

Chan mongolski

Państwo Mongolskie zostało założone przez wodza Mongołów zwanego Temudżyn, który w 1206 roku zjednoczył plemiona mongolskich stepów (Tatarów, Kereitów, Najmanów i Merkitów). W tym samym roku Temudżyn został wybrany na Wielkiego Chana i przyjął imię Czyngis Chana.

Później wybory władcy stały się wewnętrzną sprawą rodziny chana. Na szczycie hierarchii społecznej Imperium Mongołów stała tzw. "złota linia", czyli potomkowie w prostej linii Czyngis-Chana. Pochodzenie z rodu Czyngis-chana było koniecznym warunkiem do sprawowania władzy w randze Chana. Jednakże częste starcia pomiędzy kandydatami do tronu wskazują na to, że w Imperium Mongolskim kolejność dziedziczenia nie została odpowiednio uregulowana. Dwie przeciwstawne zasady walczyły ze sobą: zasada starszeństwa i zasada patrylinearnego systemu pokrewieństwa.

Wielcy chanowie mongolscy posiadali ogromną władzę, ale często zdarzały się również przypadki "rządzenia razem". Taką parą wspólnie rządzącą byli na przykład Ugedei i Chagatai. Było to konieczne ze względu na duże rozmiary imperium i tradycje koczownicze.

Mongolski wojownik

 • włócznia (kopia)
 • kaftan
 • czapka
 • tarcza skórzana
 • spodnie
 • obuwie skórzane
 • strzały
 • miecz - To lekko zakrzywiony miecz, o długości ok. 1 metra. Dzięki takiemu kształtowi był odpowiedni również do walki na koniach.
 • łuk - Była podstawową bronią wojowników mongolskich. Zrobiony był z rogu, drewna i ścięgna. Ten stosunkowo niewielki łuk mógł być skutecznie wykorzystywany nawet podczas jazdy na koniu.
 • kołczan - Służył do ​​przechowywania łuku i strzał. Zazwyczaj wykonany był ze skóry lub drewna.

Wojownicy mongolscy stosowali podobny sprzęt i taktykę bojową co ludy środkowoazjatyckie. Mongolska armia składała się głównie z lekkiej konnicy.

Ich główną bronią w walce był łuk. Posiadali również lancę i charakterystycznie zakrzywiony miecz. Tylko górna część ciała wojowników mongolskich była pokryta pancerzem, zwykle wykonanym ze skóry.

Gra

Powiązane treści

Chan mongolski (XIII wiek)

Na czele średniowiecznego Imperium mongolskiego stał Chan.

Legendarne średniowieczne imperia

W ciągu tysiącleci naszej historii powstało wiele legendarnych imperiów (które później zostały zniszczone).

Mongolski wojownik (XIII wiek)

Mongołowie, dzięki swoim niosącym strach wojownikom, stworzyli ogromne imperium.

Średniowieczny żołnierz chiński

Żołnierze narodu "zza Muru" posiadali prymitywne rodzaje broni.

Bitwa na równinie Mohi (11-12 kwietnia 1241.)

Miażdżąca klęska, jaką król węgierski poniósł w bitwie z hordami mongolskimi, była wynikiem wielu błędnych decyzji.

Jurta

Jurta była charakterystycznym namiotem mieszkalnym ludów wiodących koczowniczy tryb życia. Miała kopulasty lub stożkowaty kształt i często kryta była wojłokiem.

Wielki Mur Chiński

Zadaniem obronnego systemu fortyfikacji było zapobieganie inwazji koczowniczych plemion z północy.

Added to your cart.