Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

Huta aluminium

Huta aluminium

W hutach aluminium, w procesie elektrolizy, z tlenku glinu otrzymuje się aluminium hutnicze.

Chemia

Etykiety

produkcja aluminium, aluminium, Huta aluminium, elektroliza, tlenek glinu, surowy materiał, kriolit, bauxit, Tlenek glinu, redukcja, utlenianie, anoda, katoda, prąd stały, anoda węglowa, dwutlenek węgla, tlenek węgla, czerwony szlam, lekki metal, folia aluiminium, produkcja, Geografia, przemysł, chemia

Powiązane treści

Hutnictwo żelaza (poziom średni)

W hutach żelaza produkowana jest z rudy żelaza surówka odlewnicza.

Akumulator kwasowo-ołowiowy

Dzięki procesom elektrochemicznym, zachodzącym w akumulatorze kwasowo-ołowiowym, produkowany jest prąd elektryczny.

Kopalnia odkrywkowa

W przeciwieństwie do kopalni głębinowych prace wydobywcze odbywają się na powierzchni, po odkryciu warstwy skalnej.

Kopalnia podziemna (głębinowa)

W przeciwieństwie do kopalni odkrywkowych tu nie usuwa się warstwy powierzchniowej: złoża kopaliny użytecznej są eksploatowane w głębi ziemi, a proces...

Metale

Atomy metali charakteryzują się regularną strukturą sieci krystalicznej.

Produkcja cementu

Prezentujemy cały proces produkcji cementu, od wydobycia surowców aż do zastosowania ostatecznego produktu.

Rozpuszczanie NaCl

Sól kuchenna rozpuszcza się w wodzie, polarne molekuły wody tworzą wokół jonów otoczkę hydratów.

Sieć krystaliczna heksagonalna

Metale tworzące sześciokątną (heksagonalną) sieć krystaliczną są kruche i trudne do obróbki.

Sieć regularna ściennie centrowana

Sieć regularna ściennie centrowana umożliwia najściślejszy układ rdzeni atomowych

Sieć regularna przestrzennie centrowana

Sieć regularna przestrzennie centrowana jest najluźniej upakowaną strukturą krystaliczną.

Bateria alkaliczna

W wyniku procesów elektrochemicznych wewnątrz baterii alkalicznej, powstaje prąd elektryczny.

Hutnictwo żelaza (poziom podstawowy)

W hutach żelaza produkowana jest z rudy żelaza surówka odlewnicza.

Rafinacja ropy naftowej

W procesie rektyfikacji ropy naftowej powstają takie produkty jak olej napędowy, benzyna czy olej smarowy.

Added to your cart.