Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Grupowanie brył 1.

Grupowanie brył 1.

Animacja prezentuje możliwości grupowania brył przestrzennych na konkretnych przykładach.

Matematyka

Etykiety

Grupowanie brył, kula, bryły stożkowe, bryły walcowe, piramida, Prostopadłościan, kostka, Graniastosłup prosty, czteroboczna podstawa, trójkąt równoramienny, ciała stałe, grupa, matematyka

Powiązane treści

Grupowanie brył

Animacja prezentuje możliwości grupowania brył przestrzennych na konkretnych przykładach.

Biurko Zosi

Nawet proste biurko nadaje się do obrazowania bardziej skomplikowanych brył.

Bryły geometryczne ograniczone powierzchnią walcową

Zapoznając się z różnymi typami walca możemy równocześnie poznać ich płaszczyzny boczne.

Bryły obrotowe

Jeśli obrócimy płaską figurę geometryczną wokół prostej na jej płaszczyźnie, otrzymamy bryłę obrotową.

Bryły obrotowe (zbudowane z prostokąta)

Jeżeli prostokąt obrócimy wokół prostej będącej bokiem lub wokół jego własnej osi wówczas otrzymamy specjalne bryły obrotowe.

Bryły stożkowe

Animacja pozwala na zapoznanie się z rodzajami brył stożkowych, stożkami, ostrosłupami ich wyprowadzaniem.

Ciekawe płaszczyzny

Wstęga Möbiusa i butelka Kleina są takimi szczególnymi dwuwymiarowyi przestrzeniami, które posiadają tylko jedną stronę.

Graniastosłupy

Animacja pozwoli nam poznać należące do brył geometrycznych graniastosłupy, począwszy od prostych po prawidłowe.

Grupowanie brył 2.

Animacja prezentuje możliwości grupowania brył przestrzennych na konkretnych przykładach.

Grupowanie brył 3.

Animacja prezentuje możliwości grupowania brył przestrzennych na konkretnych przykładach.

Grupowanie brył 4.

Animacja prezentuje możliwości grupowania brył przestrzennych na konkretnych przykładach.

Krzywa stożkowa

Krzywa stożkowa jest taką krzywą, która powstaje w wyniku przecięcia powierzchni stożkowej płaszczyzną.

Kula

Kulą nazywamy zbiór takich punktów w przestrzeni, których odległości od pewnego punktu nie są większe od pewnej zadanej odległości.

Objętość czworościanu

Wyliczenie objętości czoworścianu rozpoczynamy od wyliczenia objętości graniastosłupa.

Ostrosłup prawidłowy czworokątny

Ostrosłup prawidłowy czworokątny składa się z kwadratu jako podstawy i czterech trójkątów równoramiennych jako powierzchni bocznych.

Prostopadłościan

Proste graniastosłupy o podstawie prostokąta, których boki są również prostokątami, nazywamy prostopadłościanami.

Sześcian

Ważnym ćwiczeniem jest obrazowanie „elementów składowych” sześcianu (wierzchołków, krawędzi, przekątnych, ścian), będącego bryłą foremną.

Twierdzenie Eulera o wielościanach

Twierdzenie sformułowane przez Leonharda Eulera opisuje jedną z podstawowych właściwości wielościanów wypukłych.

Wielościan Császára

Niewypukły wielościan toroidalny Császára jest ograniczony 14 trójkątami.

Wielościany foremne

Sześcian jest najbardziej znaną bryłą spośród pięciu brył foremnych (platońskich) istniejących w przestrzeni trójwymiarowej.

Wielościan Szilassiego.

Wielościan wklęsły o wyjątkowych właściwościach otrzymał swoją nazwę od nazwiska węgierskiego matematyka.

Złudzenie optyczne

Złudzenie optyczne jest efektem błędnej oceny obrazu przez nasz mózg.

Zacieniona układanka 3D

W ramach ciekawej i kolorowej gry możemy rozwijać widzenie przestrzenne sprawdzając rzutem izomerycznym poprawność naszych rozwiązań.

Zmiana objętości

Animacja w sposób przejrzysty prezentuje zależność pomiędzy skalą podobieństwa a zmianami objętości.

Added to your cart.