Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

Graniastosłupy

Animacja pozwoli nam poznać graniastosłupy, należące do brył geometrycznych, i ich typy, począwszy od prostych po prawidłowe.

Matematyka

Etykiety

Graniastosłup, graniastosłup pochyły o podstawie czworokąta, graniastosłup prosty o podstawie wielokąta, graniastosłup pochyły o podstawie wielokąta, graniastosłup pochyły o podstawie prostokąta, Graniastosłup prosty, czteroboczna podstawa, trójkąt równoramienny, matematyka

Powiązane treści

Bryły obrotowe

Jeśli obrócimy płaską figurę geometryczną wokół prostej na jej płaszczyźnie, otrzymamy bryłę obrotową.

Ciekawe płaszczyzny

Wstęga Möbiusa i butelka Kleina są takimi szczególnymi dwuwymiarowyi przestrzeniami, które posiadają tylko jedną stronę.

Grupowanie brył

Animacja prezentuje możliwości grupowania brył przestrzennych na konkretnych przykładach.

Grupowanie brył 1.

Animacja prezentuje możliwości grupowania brył przestrzennych na konkretnych przykładach.

Grupowanie brył 2.

Animacja prezentuje możliwości grupowania brył przestrzennych na konkretnych przykładach.

Grupowanie brył 3.

Animacja prezentuje możliwości grupowania brył przestrzennych na konkretnych przykładach.

Grupowanie brył 4.

Animacja prezentuje możliwości grupowania brył przestrzennych na konkretnych przykładach.

Kula

Kulą nazywamy zbiór takich punktów w przestrzeni, których odległości od pewnego punktu nie są większe od pewnej zadanej odległości.

Ostrosłup prawidłowy czworokątny

Ostrosłup prawidłowy czworokątny składa się z kwadratu jako podstawy i czterech trójkątów równoramiennych jako powierzchni bocznych.

Prostopadłościan

Proste graniastosłupy o podstawie prostokąta, których boki są również prostokątami, nazywamy prostopadłościanami.

Sześcian

Ważnym ćwiczeniem jest obrazowanie „elementów składowych” sześcianu (wierzchołków, krawędzi, przekątnych, ścian), będącego bryłą foremną.

Zacieniona układanka 3D

W ramach ciekawej i kolorowej gry możemy rozwijać widzenie przestrzenne sprawdzając rzutem izomerycznym poprawność naszych rozwiązań.

Widoki

Odpowiednią bryłę można w jednoznacznych sposób wybrać dzięki trzem różnym widokom.

Added to your cart.