Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Góry lodowe

Góry lodowe

Góry lodowe to mniejsze lub większe zwarte bryły lodu słodkowodnego, pływające po morzach.

Geografia

Etykiety

góra lodowa, pokrywa śnieżna, lód, Titanic, prądy morskie, Cząsteczka wody, topienie, lodowiec, zamrażanie, cielenie się, Antarktyda, Arctic Circle, globalne ocieplenie, zmiany klimatyczne, geografia, natura

Powiązane treści

Sceny

Lodowiec

 • lodowiec - Masa lodu, która powoli i w sposób ciągły przesuwa się zgodnie z kierunkiem nachylenia lądu.
 • oderwane bloki lodu

Góry lodowe to pływające po morzach mniejsze lub większe zwarte bryły lodowe. Składają się ze słodkiej wody, ponieważ z lądu do morza dostają się w przeciągu wielu tysięcy lat.
Lód trafia do morza ze znajdujących się na lądzie lodowców lub pokryw lodowych, które przesuwają się zgodnie z kierunkiem nachylenia lądu. Już w trakcie ześlizgiwania się lodu po powierzchni na lodzie pojawiają się pęknięcia, a gdy dociera on do brzegu morza, nie zatrzymuje się, tylko kontynuuje ruch po wodzie.
Stopień zanurzenia lodu w morzu jest zróżnicowany, dlatego nie można dokładnie określić, gdzie od spodniej strony lodowca ląd styka się z morzem. Lodowiec unoszący się na powierzchni morza zakończony jest ścianą, z której przypływy i odpływy, uderzenia fal i podmywająca lód woda morska odrywają mniejsze lub większe bryły lodu wzdłuż istniejących już pęknięć. Ten proces zwany jest cieleniem się lodowca. Z oderwanej masy lodu może powstać nawet kilka gór lodowych o różnych kształtach.

Profil glebowy

 • góry lodowe - Mniejsze lub większe bryły lodu dryfujące po morzu.
 • lodowiec - Masa lodu, która powoli i w sposób ciągły przesuwa się zgodnie z kierunkiem nachylenia lądu.
 • podwodna część góry lodowej
 • kierunek ruchu lodu - Lód zsuwa się zgodnie z kierunkiem nachylenia lądu, czyli w stronę morza.
 • prąd morski - Lód podmywany jest przed wodę morską, która powoduje jego topnienie.
 • granica morza i lądu
 • dno morskie

Typy

 • góra lodowa stołowa - Ma płaską górną powierzchnię. Szerokość takiej góry jest przynajmniej pięć razy większa, niż wysokość.
 • góra lodowa w kształcie klina - Jedna ze ścian tej góry jest stroma, a druga spadzista, opadająca w przeciwległym kierunku.
 • góra lodowa typu suchy dok - Pośrodku znajduje się wgłębienie w kształcie litery U, którego dolna część znajduje się najczęściej pod wodą.
 • góra lodowa piramidalna - Posiada jeden lub dwa wierzchołki.
 • góra lodowa kopułowata - Posiada zaokrąglony wierzchołek.
 • góra lodowa blokowa - Ma płaską powierzchnię i strome ściany.

Góry lodowe mogą przybierać przeróżne kształty. Niektóre podobne są do ogromnych stołów, inne przyjmują postać kopuły. Są góry lodowe w kształcie klina, góry posiadające jeden lub kilka wierzchołków, a nawet góry w postaci płaskich bloków. Ciekawy kształt ma góra lodowa o nazwie suchy dok, w której pomiędzy dwoma wierzchołkami góry znajduje się zagłębienie w kształcie litery U. Zagłębienie znajduje się zazwyczaj poniżej poziomu morza, góra wygląda więc jak kilka osobnych brył lodu, co sprawia, że ten typ góry jest wyjątkowo niebezpieczny.

Fizyka

 • 1/10 - Zaledwie jedna dziesiąta objętości góry lodowej wystaje ponad powierzchnię morza.
 • 9/10 - Ok. 90% góry lodowej znajduje się pod wodą.
 • Struktura lodu

Góry lodowe różnią się nie tylko kształtem, ale również rozmiarami, które wahają się od kilkumetrowych zaledwie kawałków lodu, aż do potężnych gór lodowych o średnicy liczącej kilkaset metrów. Rozmiary gór lodowych w okolicach Antarktydy są większe: ich średnica wynosi przeciętnie 300-500 m, podczas, gdy góry lodowe na półkuli północnej mają przeciętnie średnicę 100-300 m. Ponad powierzchnią morza widoczna jest zaledwie jedna dziesiąta część góry lodowej, 90% masy lodu ukryte jest pod wodą.

Cząsteczki wody powiązane są tak zwanymi wiązaniami wodorowymi, które powstają pomiędzy atomem wodoru jednej z cząsteczek wody, a wolną parą elektronów atomu tlenu w innej cząsteczce wody.
W krysztale lodu wiązanie wodorowe powstaje pomiędzy wszystkimi cząsteczkami wody, tworząc regularną sieć krystaliczną, w której pomiędzy cząsteczkami wody znajdują się duże puste przestrzenie. Jednak w wodzie w stanie płynnym nie wszystkie cząsteczki połączone są wiązaniem wodorowym, rozmieszczenie cząsteczek nie jest więc regularne, dlatego cząsteczki wody znajdują się bliżej siebie. Tak więc gęstość lodu jest mniejsza niż gęstość wody. To tłumaczy, dlaczego góry lodowe utrzymują się na powierzchni wody.

Występowanie

 • Prąd Kanaryjski
 • Prąd Gwinejski
 • Prąd Labradorski
 • Golfsztom (północnoatlantycki)
 • Prąd Wschodniogrenlandzki
 • Prąd Północnorównikowy
 • Prąd Południoworównikowy
 • Prąd Brazylijski
 • Prąd Benguelski
 • Prąd Kalifornijski
 • Prąd Oja Siwo
 • Prąd Japoński Kuro Siwo
 • Prąd Kurylski
 • Równikowy Prąd Wsteczny
 • Prąd Peruwiański (Prąd Humboldta)
 • Prąd Somalijski
 • Prąd Agulhas
 • Prąd Wiatrów Zachodnich
 • Prąd Zachodnioaustralijski
 • Prąd Wschodnioaustralijski
 • Prąd Karaibski
 • Prąd Chiński
 • Prąd Norweski
 • Prądy wokół Antarktydy
 • Atlantyk
 • Pacyfik
 • Ocean Indyjski
 • Ocean Arktyczny

Większość gór lodowych znajduje się na otwartych morzach wokół Antarktydy. Prąd Wiatrów Zachodnich przemieszcza je na wschód. Jednak liczne góry lodowe spotyka się również w strefie polarnej półkuli północnej. Pochodzą one z wysp położonych za kołem polarnym i wraz z Prądem Wschodniogrenlandzkim lub Labradorskim dryfują na południe, aż ulegną stopnieniu w cieplejszych wodach. Okres życia góry lodowej wynosi przeciętnie dwa, trzy lata.

Konsekwencje ocieplenia klimatu

 • tereny zalane morzem

Obecnie lodowce i pokrywy lodowe topnieją coraz szybciej. Przyczyny należy szukać w globalnym ociepleniu spowodowanym przez gazy cieplarniane. Proces ten ma negatywny wpływ zarówno na warunki życia ludzi, jak i na równowagę środowiskową na świecie. W XXI wieku musimy liczyć się z podwyższeniem poziomu wód w morzach i oceanach nawet o ponad 10 cm. W wyniku tego procesu zagrożone mogą być również nadmorskie miasta.

Titanic

Animacja

 • lodowiec - Masa lodu, która powoli i w sposób ciągły przesuwa się zgodnie z kierunkiem nachylenia lądu.
 • oderwane bloki lodu
 • góry lodowe - Mniejsze lub większe bryły lodu dryfujące po morzu.
 • lodowiec - Masa lodu, która powoli i w sposób ciągły przesuwa się zgodnie z kierunkiem nachylenia lądu.
 • podwodna część góry lodowej
 • kierunek ruchu lodu - Lód zsuwa się zgodnie z kierunkiem nachylenia lądu, czyli w stronę morza.
 • prąd morski - Lód podmywany jest przed wodę morską, która powoduje jego topnienie.
 • granica morza i lądu
 • dno morskie
 • góra lodowa stołowa - Ma płaską górną powierzchnię. Szerokość takiej góry jest przynajmniej pięć razy większa, niż wysokość.
 • góra lodowa w kształcie klina - Jedna ze ścian tej góry jest stroma, a druga spadzista, opadająca w przeciwległym kierunku.
 • góra lodowa typu suchy dok - Pośrodku znajduje się wgłębienie w kształcie litery U, którego dolna część znajduje się najczęściej pod wodą.
 • góra lodowa piramidalna - Posiada jeden lub dwa wierzchołki.
 • góra lodowa kopułowata - Posiada zaokrąglony wierzchołek.
 • góra lodowa blokowa - Ma płaską powierzchnię i strome ściany.
 • 1/10 - Zaledwie jedna dziesiąta objętości góry lodowej wystaje ponad powierzchnię morza.
 • 9/10 - Ok. 90% góry lodowej znajduje się pod wodą.
 • Struktura lodu
 • lód
 • woda
 • lód/woda
 • wymiana ciepła
 • utrata ciepła
 • topnienie
 • krzepnięcie
 • Prąd Kanaryjski
 • Prąd Gwinejski
 • Prąd Labradorski
 • Golfsztom (północnoatlantycki)
 • Prąd Wschodniogrenlandzki
 • Prąd Północnorównikowy
 • Prąd Południoworównikowy
 • Prąd Brazylijski
 • Prąd Benguelski
 • Prąd Kalifornijski
 • Prąd Oja Siwo
 • Prąd Japoński Kuro Siwo
 • Prąd Kurylski
 • Równikowy Prąd Wsteczny
 • Prąd Peruwiański (Prąd Humboldta)
 • Prąd Somalijski
 • Prąd Agulhas
 • Prąd Wiatrów Zachodnich
 • Prąd Zachodnioaustralijski
 • Prąd Wschodnioaustralijski
 • Prąd Karaibski
 • Prąd Chiński
 • Prąd Norweski
 • Prądy wokół Antarktydy
 • Atlantyk
 • Pacyfik
 • Ocean Indyjski
 • Ocean Arktyczny
 • tereny zalane morzem

Narracja

Góry lodowe to pływające po morzach mniejsze lub większe zwarte bryły lodowe. Składają się ze słodkiej wody, ponieważ z lądu do morza dostają się w przeciągu wielu tysięcy lat.
Lód trafia do morza ze znajdujących się na lądzie lodowców lub pokryw lodowych, które przesuwają się zgodnie z kierunkiem nachylenia lądu. Już w trakcie ześlizgiwania się lodu po powierzchni na lodzie pojawiają się pęknięcia, a gdy dociera on do brzegu morza, nie zatrzymuje się, tylko kontynuuje ruch po wodzie.
Stopień zanurzenia lodu w morzu jest zróżnicowany, dlatego nie można dokładnie określić, gdzie od spodniej strony lodowca ląd styka się z morzem. Lodowiec unoszący się na powierzchni morza zakończony jest ścianą, z której przypływy i odpływy, uderzenia fal i podmywająca lód woda morska odrywają mniejsze lub większe bryły lodu wzdłuż istniejących już pęknięć. Ten proces zwany jest cieleniem się lodowca. Z oderwanej masy lodu może powstać nawet kilka gór lodowych o różnych kształtach.

Góry lodowe mogą przybierać przeróżne kształty. Niektóre podobne są do ogromnych stołów, inne przyjmują postać kopuły. Są góry lodowe w kształcie klina, góry posiadające jeden lub kilka wierzchołków, a nawet góry w postaci płaskich bloków. Ciekawy kształt ma góra lodowa o nazwie suchy dok, w której pomiędzy dwoma wierzchołkami góry znajduje się zagłębienie w kształcie litery U. Zagłębienie znajduje się zazwyczaj poniżej poziomu morza, góra wygląda więc jak kilka osobnych brył lodu, co sprawia, że ten typ góry jest wyjątkowo niebezpieczny.

Góry lodowe różnią się nie tylko kształtem, ale również rozmiarami, które wahają się od kilkumetrowych zaledwie kawałków lodu, aż do potężnych gór lodowych o średnicy liczącej kilkaset metrów. Rozmiary gór lodowych w okolicach Antarktydy są większe: ich średnica wynosi przeciętnie 300-500 m, podczas, gdy góry lodowe na półkuli północnej mają przeciętnie średnicę 100-300 m. Ponad powierzchnią morza widoczna jest zaledwie jedna dziesiąta część góry lodowej, 90% masy lodu ukryte jest pod wodą.

Cząsteczki wody powiązane są tak zwanymi wiązaniami wodorowymi, które powstają pomiędzy atomem wodoru jednej z cząsteczek wody, a wolną parą elektronów atomu tlenu w innej cząsteczce wody.
W krysztale lodu wiązanie wodorowe powstaje pomiędzy wszystkimi cząsteczkami wody, tworząc regularną sieć krystaliczną, w której pomiędzy cząsteczkami wody znajdują się duże puste przestrzenie. Jednak w wodzie w stanie płynnym nie wszystkie cząsteczki połączone są wiązaniem wodorowym, rozmieszczenie cząsteczek nie jest więc regularne, dlatego cząsteczki wody znajdują się bliżej siebie. Tak więc gęstość lodu jest mniejsza niż gęstość wody. To tłumaczy, dlaczego góry lodowe utrzymują się na powierzchni wody.

Większość gór lodowych znajduje się na otwartych morzach wokół Antarktydy. Prąd Wiatrów Zachodnich przemieszcza je na wschód. Jednak liczne góry lodowe spotyka się również w strefie polarnej półkuli północnej. Pochodzą one z wysp położonych za kołem polarnym i wraz z Prądem Wschodniogrenlandzkim lub Labradorskim dryfują na południe, aż ulegną stopnieniu w cieplejszych wodach. Okres życia góry lodowej wynosi przeciętnie dwa, trzy lata.

Obecnie lodowce i pokrywy lodowe topnieją coraz szybciej. Przyczyny należy szukać w globalnym ociepleniu spowodowanym przez gazy cieplarniane. Proces ten ma negatywny wpływ zarówno na warunki życia ludzi, jak i na równowagę środowiskową na świecie. W XXI wieku musimy liczyć się z podwyższeniem poziomu wód w morzach i oceanach nawet o ponad 10 cm. W wyniku tego procesu zagrożone mogą być również nadmorskie miasta.

Powiązane treści

Lodowiec górski (poziom średni)

Lodowiec jest powstałą ze śniegu masą lodu, która pozostaje w ciągłym, powolnym ruchu.

Topnienie i zamarzanie

W procesie zamarzania pomiędzy molekułami wody powstają wiązania wodorowe w wyniku czego tworzy się struktura krystaliczna.

Efekt cieplarniany

Efekt cieplarniany nasila się na skutek działalności człowieka i prowadzi do globalnego ocieplenia.

Prądy morskie

Prądy morskie tworzą strumień wód oceanicznych, który w dużej mierze ma wpływ na klimat naszej Ziemi.

Titanic (1912)

RMS Titanic był na początku XX wieku największym na świecie statkiem pasażerskim.

Cyrkulacja wód (poziom średni)

Zasób wód naszej planety w wyniku parowania, skraplania, topnienia i zamarzania znajduje się ciągłej cyrkulacji.

Fiord

Głębokie zatoki morskie otoczone skałami i wcinające się w głąb lądu, które powstały z wcześniejszych żłobów lodowcowych.

Zlodowacenie

Ostatnia epoka lodowa zakończyła się 13 tysięcy lat temu.

Ötzi, „człowiek lodu”

Mumię "człowieka lodu", pochodzącą najprawdopodobniej z epoki chalkolitu, znaleziono w jednym z lodowców alpejskich.

Added to your cart.