Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

Glikol etylenowy (etano-1,2-diol) (C₂H₆O₂)

Glikol etylenowy (etano-1,2-diol) (C₂H₆O₂)

Najprostszy alkohol polihydroksylowy.

Chemia

Etykiety

Glikol, glikol etylenowy, etanediol, płyn przeciw zamarzaniu, alkanole, alkohol, diol, Związki organiczne zawierające tlen, hydroksyzwiązek, grupa hydroksylowa, pieścić, trujący, Chemia organiczna, chemia

Powiązane treści

1-butanol (C₄H₁₀O)

Alkohol zawierający 4 atomy węgla, używany jako rozpuszczalnik przy produkcji kosmetyków, jak równiż jako paliwo.

Formamid (amid kwasu mrówkowego) (HCONH₂)

Bezbarwna, nieco lepka, higroskopijna ciecz, stosowana do wytwarzania kwasu mrówkowego, cyjanowodoru i innych organicznych związków chemicznych.

Octan etylu(C₄H₈O₂)

Jeden z najważniejszych esterów, który powstaje w wyniku reakcji alkoholu etylowego i kwasu octowego.

Added to your cart.