Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

Gaz łupkowy

Gaz łupkowy

Dzięki nowym technologiom możliwe jest pozyskiwanie gazu ze skał łupkowych.

Geografia

Etykiety

gaz łupkowy, Powstawanie gazu łupkowego, węglowodory, źródło energii, skały łupkowe, Platforma wiertnicza, Energia, szczelinowanie, perforacja, geografia

Powiązane treści

Działanie szybu naftowego

Urządzenie służące do wypompowania ropy naftowej na powierzchnię.

Sieci transportowe

Prezentacja głównych dróg i węzłów lądowych, wodnych i powietrznych.

Wydobywanie gazu ziemnego spod dna morza (Norwegia)

Wydobywająca gaz ziemny platforma wiertnicza Troll A jest największą morską platformą na świecie. Jej masa wynosi 656 000 ton, ma wysokość 472 m, i wznosi...

Kopalnia odkrywkowa

W przeciwieństwie do kopalni głębinowych prace wydobywcze odbywają się na powierzchni, po odkryciu warstwy skalnej.

Kopalnia podziemna (głębinowa)

W przeciwieństwie do kopalni odkrywkowych tu nie usuwa się warstwy powierzchniowej: złoża kopaliny użytecznej są eksploatowane w głębi ziemi, a proces...

Morska platforma wiertnicza

Znajdujący się wewnątrz konstrukcji długi rurociąg wnika pod dno akwenu aż do warstw skalnych zawierających złoża ropy naftowej.

Rafinacja ropy naftowej

W procesie rektyfikacji ropy naftowej powstają takie produkty jak olej napędowy, benzyna czy olej smarowy.

Elektrownia cieplna (na bazie węglowodoru)

Elektrownia cieplna przekształca w energię elektryczną energię uwolnioną w procesie spalania paliwa kopalnego lub odnawialnego źródła energii.

Added to your cart.