Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Gatunki ryb słodkowodnych

Gatunki ryb słodkowodnych

W naszych słodkich wodach żyje wiele gatunków ryb, których spożywanie cieszy się dużą popularnością.

Biologia

Etykiety

ryba, słodkowodnych, gatunki ryb, leszcz, szczupak, węgorz, sum, karaś srebrzysty, sandacz, pstrąg, Karp, wędkarstwo, płetwa grzbietowa, płetwa miednicy, płetwa ogonowa, wypatroszyć, skala, płetwa piersiowa, plankton-eating, zamieszkiwanie błotem, drapieżnik, bentoniczny, rzeka, jezioro, zwierzę, Kręgowce, biologia

Powiązane treści

Sceny

Gatunki ryb

 • leszcz
 • szczupak północny
 • węgorz europejski
 • sum pospolity
 • karaś srebrzysty
 • sandacz pospolity
 • salmo trutta
 • karp

Leszcz

 • tryskawka
 • płetwa grzbietowa
 • płetwa ogonowa
 • płetwa pod ogonowa
 • płetwy brzuszne
 • płetwy piersiowe

Szczupak północny

 • tryskawka
 • płetwa grzbietowa
 • płetwa ogonowa
 • płetwa pod ogonowa
 • płetwy brzuszne
 • płetwy piersiowe

Węgorz europejski

 • tryskawka
 • płetwa grzbietowa
 • płetwa ogonowa
 • płetwa pod ogonowa
 • płetwy piersiowe

Sum pospolity

 • tryskawka
 • płetwa grzbietowa
 • płetwa ogonowa
 • płetwa pod ogonowa
 • płetwy brzuszne
 • płetwy piersiowe

Karaś srebrzysty

 • tryskawka
 • płetwa grzbietowa
 • płetwa ogonowa
 • płetwa pod ogonowa
 • płetwy brzuszne
 • płetwy piersiowe

Sandacz pospolity

 • tryskawka
 • płetwy grzbietowe
 • płetwa ogonowa
 • płetwa pod ogonowa
 • płetwy brzuszne
 • płetwy piersiowe

Salmo trutta

 • tryskawka
 • płetwy grzbietowe
 • płetwa ogonowa
 • płetwa pod ogonowa
 • płetwy brzuszne
 • płetwy piersiowe

Karp

 • tryskawka
 • płetwa grzbietowa
 • płetwa ogonowa
 • płetwa pod ogonowa
 • płetwy brzuszne
 • płetwy piersiowe

Animacja

Narracja

Leszcz jest mało wymagającą rybą, dobrze przystosowującą się do środowiska. Przeważnie wędruje w grupach, z osobnikami w podobny wieku. Leszcz za młodu odżywia się zooplanktonem, rozwinięty osobnik spożywa organizmy żyjące w mule dna, jedząc pojedyncze larwy komarów, mięczaki czy owady.

Szczupak pospolity jest rybą drapieżną, która oprócz mniejszych ryb poluje na raki, żaby, młode wodne ptaki. Nie jest wymagający jeśli chodzi o jego środowisko życia, jest w stanie przeżyć w każdym rodzaju wody. W zbiornikach naturalnych wód można go łowić także spod lodu, dlatego przez cały rok może być spożywany jako świeża ryba.

Węgorz europejski żyje przy dnie. Ma duże zapotrzebowanie na tlen, jest wrażliwy na pasożyty. Węgorz jest nocnym drapieżnikiem ale w ciągu dnia również chętnie wybiera się na poszukiwanie pokarmu. Nocą wypływa na powierzchnię wód i tam wychwytuje drobne ryby. Charakterystyczne dla węgorzy jest to, że jako larwy żyją w wodach mórz, następnie wpływają do rzek, aby w nich spędzić resztę swojego życia. Wracają do mórz w celach rozrodczych. Osobniki dorosłe po tarle giną.

Sum pospolity jest jedną z największych ryb wód europejskich. Niektóre osobniki przekraczają 2 metry długości i 100 kilogramów wagi. Ich zapotrzebowanie na tlen jest małe i dobrze znoszą zanieczyszczenie wód. Sum żyje przy dnie. Poluje z zaskoczenia, najczęściej nocą. Jest drapieżnikiem o dużym apetycie.

Karaś srebrzysty żyje w wolno płynących rzekach, jeziorach i w martwych odnogach rzek. Spośród wód stojących lubi takie, które jeszcze nie stały się bagniste. Ponieważ intensywnie się rozmnaża srebrny karaś często występuje w dużych populacjach. Jest największym pokarmowym rywalem karpia.

Sandacz pospolity to ryba drapieżna, lubiąca czyste, bogate w tlen wody. Jego pożywieniem są głównie drobne ryby. Występuje zarówno w większych rzekach, jak i w jeziorach. Unika natomiast miejsc mulistych, ponieważ unoszące się drobinki mułu mogą dostać się pod pokrywy skrzelowe i spowodować śmierć ryby.

Pstrągi żyją zwykle w morzach, tylko na czas rozmnażania wpływają do rzek słodkowodnych. Pstrąg potokowy przeszedł jednak całkowicie na słodkowodną formę życia. Jest mieszkańcem zimnych, bogatych w tlen rzek płynących w kamienistym korycie. Jego pokarmem są owady, larwy, muszelkowe, ikra ryb, mniejsze ryby i raki.

Karp prowadzi wędrowny tryb życia, stale poszukując pokarmu. Lubi wody jezior i wolno płynących rzek strefy umiarkowanej. Mięso karpia jest bardzo lubiane, smaczne, nieco ościste. Starsze osobniki są podatne na obrastanie w tłuszcz.

Powiązane treści

Karp

Ryba słodkowodna wykorzystywana do celów konsumpcyjnych.

Rekiny

Chrzęstoszkieletowe ryby. Ich znane gatunki to żarłacz biały i głowomłot pospolity.

Żabnica

Ryba o dziwacznym wyglądzie do zdobycia łupu używa świetlistego wabika. Animacja prezentuje jego działanie.

Latimeria (ryba)

Żyjąca skamieniałość, ważny gatunek z punktu widzenia ewolucji kręgowców lądowych.

Nisza

Nisza to abstrakcyjne pojęcie charakteryzujące potrzeby organizmów żywych i populacji w ekosystemie.

Oddychanie ryb

W skrzelach ryb biegną naczynia krwionośne, do których z wody przenika tlen, i z których uwalniany jest dwutlenek węgla.

Rak rzeczny

Rak o dużych rozmiarach, żyjący w czystych wodach rzek i jezior.

Ryby pancerne

Wymarłe już, prastare ryby, których część ciała chronił gruby "pancerz".

Trzcina i ożypałka

Kosmopolityczne, wysokie rośliny jednoliścienne, tworzące zarośla wód stojących.

Żaba wodna

Znany gatunek żaby, na przykładzie której możemy poznać budowę anatomiczną płazów.

Added to your cart.