Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

Fotosynteza

Fotosynteza

Rośliny są w stanie wytworzyć organiczny cukier z nieorganicznych związków (dwutlenku węgla i wody).

Biologia

Etykiety

fotosynteza, Faza jasna, Faza ciemna, chloroplastów, proces kataboliczny, autotróf, liść, światło, światło słoneczne, tlen, materiał organiczny, dwutlenek węgla, glukoza, energia słoneczna, woda, Produkcja tlenu, Mocowanie węglowe, wewnętrzna membrana, granum, tylakoida, forma macierzysta, II fotoukład, I fotoukład, pigmenty fotosyntezy, ATP, ATP-aza, system przenoszenia elektronu, glicerynowy kwasu 3-fosforanu, gliceraldehydo-3-fosforan, rybulozo-1,5-difosforan, Transformacja energetyczna, Cyrkulacja, foton, gazy atmosferyczne, węglowodan, Słońce, przemiana materii, roślina, biochemia, biologia, _javasolt

Powiązane treści

Chlorofil

Zielony barwnik roślin, niezbędny w procesie wychwytywania kwantów światła, a więc w procesie fotosyntezy.

Efekt cieplarniany

Efekt cieplarniany nasila się na skutek działalności człowieka i prowadzi do globalnego ocieplenia.

Komórka zwierzęca, roślinna, organellum

W komórkach eukariontów znajdują się liczne organella.

Obieg tlenu w przyrodzie

Tlen niezbędny dla większości żywych organizmów na Ziemi, pozostaje w ciągłej cyrkulacji.

Działanie enzymów

Enzymy to białkowe molekuły, katalizujące reakcje biochemiczne, których działanie może być regulowane.

Transport substancji w komórce

Animacja prezentuje pasywne i aktywne procesy transportowe odbywające się przez błonę komórkową.

Zanieczyszczenie powietrza

Animacja prezentuje główne źródła zanieczyszczenia powietrza pochodzące z rolnictwa, przemysłu i z osad.

ADP, ATP

ATP jest najważniejszą molekularną jednostką, dostarczającą komórkom energię.

Budowa liścia

Animacja pokazuje główne rodzaje liści i różnice między poszczególnymi rodzajami roślin jedno- i dwuliściennych.

Kwiat

Dzięki animacji możemy poznać budowę typowego kwiatu.

Napięcie powierzchniowe

Napięcie powierzchniowe jest właściwością cieczy umożliwiającej jej uzyskanie możliwie najmniejszej powierzchni.

Nasiono i kiełkowanie

Rośliny dwuliścienne kiełkują dwoma liścieniami a rośliny jednoliścienne jednym liścieniem.

Nisza

Nisza to abstrakcyjne pojęcie charakteryzujące potrzeby organizmów żywych i populacji w ekosystemie.

Obieg węgla w przyrodzie

W procesie fotosyntezy węgiel jest asymilowany przez związki organiczne, a w procesie oddychania jest oddawany do atmosfery.

Organy wegetatywne roślin

Te organy są niezbędne do przeżycia i do rozwoju roślin.

Pełzak odmieniec

Słodkowodny pospolity heterotrof jednokomórkowy, którego kształt stale się zmienia.

Słońce

Średnica Słońca jest 109 razy większa od średnicy Ziemi. Wodór stanowi większą część jego materii.

Tlen (O₂) (średni stopień)

Najbardziej rozpowszechniony pierwiastek na Ziemi, niezbędny do życia.

Wylesianie

Wycinka lasów ma negatywny wpływ na środowisko.

Euglena zielona

Jednokomórkowce żyjące w słodkich wodach, zdolne zarówno do autotroficznej, jak i do heterotroficznej przemiany materii.

Porównanie roślin jednoliściennych i dwuliściennych

Rośliny jednoliścienne i dwuliścienne stanowią dwie duże klasy roślin okrytonasiennych.

Added to your cart.