Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

Formaldehyd (metanal) (CH₂O)

Formaldehyd (metanal) (CH₂O)

Najprostszy przedstawiciel aldehydów

Chemia

Etykiety

chemia, formaldehyd, metanal, aldehyd, związek okso

Powiązane treści

Aldehyd octowy (etanal) (CH₃CHO)

Przedstawiciel aldehydów, będący ważnym surowcem przemysłowym i produktem pośrednim.

Metanol (alkohol metylowy) (CH₃OH)

Najprostszy nasycony alkohol alifatyczny. Jest silną trucizną, łatwo go pomylić z alkoholem etylowym.

Aldehyd glicerynowy (C₂H₅NO₂)

Gliceryd aldehydowy jest związkiem związkiem optycznie czynnym, najprostszą aldozą.

Eter dimetylowy (C₂H₆O)

Bezbarwny gaz o charakterystycznym zapachu, produkowany metodą dehydratacji metanolu.

Formamid (amid kwasu mrówkowego) (HCONH₂)

Bezbarwna, nieco lepka, higroskopijna ciecz, stosowana do wytwarzania kwasu mrówkowego, cyjanowodoru i innych organicznych związków chemicznych.

Metan (CH₄)

Pierwszy człon z szeregu homologicznego alkanów.

5 zadanie z molekułami (Związki węgla z tlenem)

Zadanie służące zrozumieniu zagadnień dotyczących grupowania i struktury związków organicznych zawierających tlen.

Chlorometan (chlorek metylu) (CH₃Cl)

Powstaje w wyniku chlorowania metanu pod wpływem światła lub podwyższonej temperatury.

Added to your cart.