Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

Fenol (C₆H₅OH)

Fenol (C₆H₅OH)

Najprostszy przedstawiciel aromatycznych związków hydroksylowych.

Chemia

Etykiety

fenol, fenolu, hydroksyzwiązek, aromatyczny związek hydroksy, grupa hydroksylowa, pierścień aromatyczny, fenolany, trujący, fenoplast, smoła węglowa, Chemia organiczna, chemia

Powiązane treści

Anilina (C₆H₅NH₂)

Najprostsza amina aromatyczna. Nazwa naukowa: fenyloamina.

Benzen (C₆H₆)

Benzen jest najprostszym przedstawicielem związków aromatycznych.

Wiązania molekuły benzenu

Pomiędzy atomami węgla występują wiązania sigma i zdelokalizowane wiązania pi.

Kwas benzoesowy (C₆H₅COOH)

Najprostszy przedstawiciel aromatycznych kwasów karboksylowych.

Styren (winylobenzen) (C₈H₈)

Bezbarwna ciecz o zapachu podobnym do benzenu, monomer polistyrenu.

5 zadanie z molekułami (Związki węgla z tlenem)

Zadanie służące zrozumieniu zagadnień dotyczących grupowania i struktury związków organicznych zawierających tlen.

Added to your cart.