Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Farma wiejska (Węgry, XIX w.)

Farma wiejska (Węgry, XIX w.)

Samotnie stojące, stale zamieszkałe chłopskie gospodarstwo wiejskie na terenie Niziny Węgierskiej, w pobliżu niewielkich miasteczek.

Historia

Etykiety

Farma, rolnictwo, podwórze, ogród, sad, słoma, chlew, stajnia, szopa, winnica, żuraw studzienny, ganek, chłop, hodowla zwierząt, dom

Powiązane treści

Sceny

Farma

Wnętrze domostwa

 • pokój
 • kuchnia
 • spiżarnia
 • poddasze
 • ganek - Pokryte dachem, podparte słupami długie przejście wzdłuż zewnętrznej ściany budynku. Brak ganku często był oznaką ubóstwa.

Konstrukcja

 • pole uprawne
 • droga polna - Wiejska droga graniczna dla wozów konnych, której kierunek odpowiadał warunkom naturalnym środowiska.
 • wejście
 • dziedziniec - Ważne miejsce prac przydomowych, gdzie toczyło się codzienne życie rodziny chłopskiej.
 • sad
 • słoma
 • stóg łodyg kukurydzy
 • gnojowisko
 • chlew
 • zagroda dla zwierząt - Ogrodzony czworokątny teren, na którym latem przebywają zwierzęta.
 • wychodek
 • dekoracja drzewo na dzbanki
 • stajnia
 • szopa
 • winnica
 • gołębnik
 • żuraw studzienny
 • koryto
 • spichlerz na kukurydzę - Budowla służąca do suszenia i magazynowania kolb i ziaren kukurydzy.

Animacja

 • sad
 • słoma
 • gnojowisko
 • chlew
 • zagroda dla zwierząt - Ogrodzony czworokątny teren, na którym latem przebywają zwierzęta.
 • wychodek
 • dekoracja drzewo na dzbanki
 • stajnia
 • winnica
 • gołębnik
 • żuraw studzienny
 • koryto
 • spichlerz na kukurydzę - Budowla służąca do suszenia i magazynowania kolb i ziaren kukurydzy.
 • pokój
 • kuchnia
 • spiżarnia
 • poddasze

Narracja

Farmami wiejskimi nazywane są stale zamieszkałe gospodarstwa rolne, rozrzucone poza granicami wsi i innych osiedli. Farma składa się zazwyczaj z chaty mieszkalnej i zabudowań gospodarczych.
Taka forma zamieszkania uznawana jest za typowo węgierską, występuje przede wszystkim na Wielkiej Nizinie Węgierskiej. Pierwsze farmy powstały na puszcie zapewne już w XV w., ale rozpowszechniły się w tym regionie w XVIII wieku.

Ze specyficznym stylem życia na gospodarstwie rolno-hodowlanym łączyły się charakterystyczne budynki gospodarcze.

Najważniejszym budynkiem ogrodzonego zazwyczaj gospodarstwa była chata mieszkalna, składająca się zazwyczaj z trzech pomieszczeń: pokoju, kuchni i spiżarni.
Oprócz tej ostatniej, do magazynowania wykorzystywano również poddasze domostwa.

Codzienne życie płynęło jednak głównie nie w chacie, ale na dziedzińcu gospodarstwa. Tu stały zabudowania, ściśle związane z działalnością gospodarczą: chlew, stajnia i zagroda dla zwierząt oraz zabudowania przeznaczone do magazynowania plonów rolniczych: spichlerz na kukurydzę i stodoła.
Na dziedzińcu stała studnia, dookoła niej zaś koryta do pojenia zwierząt.
Charakterystycznego obrazu farmy dopełniały snopki słomy, gołębnik, gnojowisko i wychodek.

Obok dziedzińca zakładano często winnicę i sad owocowy. Za płotem, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań, rozciągały się pola uprawne i pastwiska, gdzie gospodarz i jego rodzina spędzali wypełnioną pracą większą część dnia.

Powiązane treści

Życie w samotnej zagrodzie (Węgry)

Ze stylem życia w samotnej zagrodzie wiążą się specjalne formy gospodarowania.

Rodzaje układów przestrzennych wsi i samotnych zagród

Struktura układów przestrzennych samotnych zagród i wsi oraz ich zaludnienie w dużej mierze zależy od naturalnych warunków geograficznych obszarów.

Chyża

Chyża to wiejska chata, której boki budowano z drewnianych bali. Była jedną z typowych budowli epoki dynastii Arpada.

Osada z czasów panowania dynastii Arpadów

Ziemianki (schronienia wykopane w ziemi) były charakterystyczne dla wiosek z czasów panowania dynastii Arpadów.

Praojczyzna roślin i zwierząt użytkowych

Rośliny i zwierzęta użytkowe pochodzą z najróżniejszych obszarów globu ziemskiego.

Techniki uprawy roli

Techniki uprawy roli, zarówno w średniowieczu jak i w epoce nowożytnej, rozwijały się wraz z rozwojem cywilizacji.

Wieś leśno-łanowa (łańcuchówka) (fragment)

Działki osad stawianych w dolinach, wiły się wąskim pasmem za stojącymi obok siebie domami.

Wieś samotnicza (leśniczówka)

Styl życia leśniczego doskonałe przystosował się do uwarunkowań środowiskowych.

Klasa w publicznej szkole powszechnej

Wiejskie publiczne szkoły powszechne odegrały ważną rolę w zdobywaniu wykształcenia.

Miasto targowe

Miasto targowe, które rozwinęło się z królewskiego wolnego miasta, pod koniec średniowiecza stało się w Królestwie Węgierskim dominującą formą miasta.

Charakterystyczne budynki mieszkalne

Każda epoka i każda kultura posiada charakterystyczne dla niej budynki mieszkalne.

Standartowe mieszkanie z dużych płyt zbudowano w latach 1980-tych.

Standartowe mieszkania doskonale odzwierciedlają codzienność i kulturę w danym dziesięcioleciu.

Added to your cart.