Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

Elektrownia wodna (Zapora Hoovera, USA)

Elektrownia wodna (Zapora Hoovera, USA)

Wybudowana w USA, na rzece Colorado, ogromna zapora wodna otrzymała swoją nazwę od jednego z amerykańskich prezydentów.

Geografia

Etykiety

Hoover Dam, elektrownia wodna, USA, elektrownia, Energia, produkcja energii, turbina, prąd elektryczny, generator, transformator, Regulacja rzeki, magazynowanie wody, woda, rzeka, konsument, geografia

Powiązane treści

System sieci elektroenergetycznej

Zapewnia dostarczanie energii elektrycznej od elektrowni do ostatecznego odbiorcy.

Turbina wodna, generator

Przetwarza energię kinetyczną wody w energię elektryczną.

Elektrownia pływowa

Do produkcji prądu elektrycznego wykorzystuje dzienne pływy morskie.

Kształtowanie terenu przez rzeki

Woda płynąca, jako siła zewnętrzna odgrywa ważną rolę w kształtowaniu terenu: powoduje zniszczenia, transportuje i gromadzi osady.

Transformator

Transformator jest urządzeniem służącym do zmiany napięcia elektrycznego.

Biogazownia

Biogaz pozyskiwany jets z biomasy (odchody zwierzęce, odpady roślinne, odpady organiczne) przy udziale bakterii. Biogaz jest mieszaniną metanu i dwutlenku...

Elektrownia geotermiczna

Elektrownia geotermiczna przekształca energię podziemnej, znajdującą się pod wysokim ciśnieniem gorącej wody w energię elektryczną.

Elektrownia jądrowa

Około 40% energii elektrycznej produkowanej w naszym kraju wytwarzane jest w elektrowni jądrowej w Paks.

Elektrownia słoneczna

Produkuje energię elektryczną wykorzystując energię słoneczną.

Elektrownia wiatrowa

Energia kinetyczna powietrza przekształcana jest w energię elektryczną.

Gejzer

Gejzer okresowo wyrzuca, w formie fontanny, słup gorącej wody i pary wodnej.

Reaktor fuzyjny

Przyjazna środowisku fuzja jądrowa będzie służyła jako źródło praktycznie nieograniczonej energii.

Stany i miasta USA

Dzięki animacji możemy poznać stany i największe miasta USA.

Działanie śluzy wodnej

Dzięki śluzie wodnej statki żeglugi rzecznej mogą pokonać różnice w poziomach wód rzek.

Elektrownia cieplna (na bazie węglowodoru)

Elektrownia cieplna przekształca w energię elektryczną energię uwolnioną w procesie spalania paliwa kopalnego lub odnawialnego źródła energii.

Jak działa bateria i kolektor słoneczny?

Animacja przedstawia wykorzystanie energii słonecznej.

Most Golden Gate (San Francisco 1937 r.)

Most wiszący nad cieśniną łączącą Ocean Spokojny i Zatokę San Francisco, został oddany do użytku w 1937 roku.

Powstawanie i życie jezior

Śródlądowe zbiorniki wodne, położone w zagłębieniach terenu, mogą powstawać zarówno na skutek działania wewnętrzych i zewnętrznych sił Ziemi, jak i...

System ochrony przeciwpowodziowej

Ochronę przeciwpowodziową zapewniają wały ochronne, a w przypadku mniejszych letnich powodzi wały letnie.

Młyn wodny

Urządzenie mechaniczne, wykorzystujące energią wodną miało wielorakie zastosowanie już w średniowieczu.

Added to your cart.