Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Elektrownia słoneczna

Elektrownia słoneczna

Produkuje energię elektryczną wykorzystując energię słoneczną.

Geografia

Etykiety

Elektrownia słoneczna, elektrownia, prąd elektryczny, energia odnawialna, energia alternatywna, Promieniowanie słoneczne, lustro, Energia, turbina, produkcja energii, generator, geografia

Powiązane treści

Sceny

Elektrownia słoneczna

 • linie sieci energetycznych
 • transformator
 • zbiorniki ciepła
 • wymiennik ciepła
 • korpus turbiny
 • zwierciadło paraboliczne

Istnieją dwa podstawowe typy elektrowni słonecznych:

1. Takie, w których energia słoneczna przekształcana jest w ciepło, które potem przetwarzane jest w energię elektryczną.

2. Takie, w których następuje bezpośrednia konwersja energii słonecznej w energię elektryczną za pomocą baterii słonecznych.

Centralnym elementem elektrowni słonecznej jest "bojler", skupiający energię słoneczną.

Stosowane są trzy różne technologie:

- koncentratory paraboliczne (koryta paraboliczne): skupiają światło i ogniskują je na umieszczonej powyżej rurze wymiennika ciepła;

- koncentratory wieżowe: energia słoneczna gromadzona jest przez system zwierciadeł ustawionych wokół centralnej wieży;

- koncentratory czaszowe: wyposażone w układ nadążny lustra skupiają promieniowanie słoneczne na centralnie położonej ogniskowej lub silniku.

W ogniskowej znajdują się elementy wymiennika ciepła, gdzie zachodzi podgrzewanie czynnika (wody lub ostatnio: soli) do bardzo wysokich temperatur. Zasada działania pozostałych elementów elektrowni jest zbieżna z zasadą działania elktrowni cieplnej.

Mimo, iż elektrownia słoneczna jest niemal zupełnie nieszkodliwa dla środowiska, to jednak jej budowa stwarza wiele trudności. Warto je budować tylko w miejscu, gdzie ilość godzin słonecznych jest dostatecznie duża, a promieniowanie słoneczne wystarczająco silne.

Budowa

 • płaszczyzna zwierciadła
 • absorber ciepła
 • gorący zbiornik soli magazynujący ciepło
 • zimny zbiornik soli magazynujący ciepło
 • wymiennik ciepła
 • turbina parowa
 • generator
 • użytkowa energia elektryczna

Zasada działania

 • turbina parowa
 • generator
 • użytkowa energia elektryczna
 • gorąca stopiona sól
 • schłodzona stopiona sól
 • wrząca para
 • schłodzona woda

Zwierciadło paraboliczne

 • płaszczyzna zwierciadła
 • absorber ciepła

Animacja

 • linie sieci energetycznych
 • transformator
 • zbiorniki ciepła
 • wymiennik ciepła
 • korpus turbiny
 • zwierciadło paraboliczne
 • turbina parowa
 • generator
 • użytkowa energia elektryczna
 • gorąca stopiona sól
 • schłodzona stopiona sól
 • wrząca para
 • schłodzona woda
 • płaszczyzna zwierciadła
 • absorber ciepła

Narracja

Energia słoneczna to odnawialne źródło energii. Elektrownia przekształca energię słoneczną w energię elektryczną. Istnieją dwa systemy zamiany energii promieniowania słonecznego na prąd: fotowoltaiczny (bezpośredni), wytwarzający energię elektryczną bezpośrednio z promieniowania słonecznego, oraz heliotermiczny, kiedy energia promieniowania słonecznego przekształcona zostaje najpierw na energię cieplną, a dopiero z niej uzyskiwana jest energia elektryczna. Tutaj zapoznamy się z tą drugą metodą.

Promienie słoneczne skupiane są przez zwierciadła paraboliczne, które ogniskują je na umieszczonej powyżej rurze wymiennika ciepła. W rurze przepływa pod wysokim ciśnieniem rozpuszczona sól, będąca dobrym przewodnikiem ciepła, która pod wpływem promieni słonecznych ogrzewa się do wysokiej temperatury, sięgającej nawet 300 °C.

Gorąca ciecz następnie oddaje ciepło krążącej w wymienniku wodzie, zamieniając ją w parę wodną. Para porusza turbinę, która napędza generator prądu. Elektrownia słoneczna nie emituje szkodliwych substancji, nie produkuje dwutlenku węgla.

Wielką zaletą elektrowni jest to, że po zainstalowaniu systemu, energię produkuje za darmo. Wadą natomiast jest duży koszt instalacji i urządzeń. Energii słonecznej nie da się z góry zaplanować, rozkład nasłonecznienia jest zmienny, zależny od sezonu, a lustra zajmują dużą powierzchnię.

Powiązane treści

Jak działa bateria i kolektor słoneczny?

Animacja przedstawia wykorzystanie energii słonecznej.

Słońce

Średnica Słońca jest 109 razy większa od średnicy Ziemi. Wodór stanowi większą część jego materii.

Biogazownia

Biogaz pozyskiwany jets z biomasy (odchody zwierzęce, odpady roślinne, odpady organiczne) przy udziale bakterii. Biogaz jest mieszaniną metanu i dwutlenku...

Dom pasywny

Dom pasywny zapewnia przyjemny klimat w pomieszczeniach bez stosowania tradycyjnych systemów grzewczych i chłodzących.

Elektrownia cieplna (na bazie węglowodoru)

Elektrownia cieplna przekształca w energię elektryczną energię uwolnioną w procesie spalania paliwa kopalnego lub odnawialnego źródła energii.

Elektrownia wiatrowa

Energia kinetyczna powietrza przekształcana jest w energię elektryczną.

Elektrownia wodna (Zapora Hoovera, USA)

Wybudowana w USA, na rzece Colorado, ogromna zapora wodna otrzymała swoją nazwę od jednego z amerykańskich prezydentów.

System sieci elektroenergetycznej

Zapewnia dostarczanie energii elektrycznej od elektrowni do ostatecznego odbiorcy.

Transformator

Transformator jest urządzeniem służącym do zmiany napięcia elektrycznego.

Auta przyjazne dla środowiska

Połączenie napędu benzynowego z elektrycznym pozwala na zmniejszenie wydalania szkodliwych spalin.

Elektrownia geotermiczna

Elektrownia geotermiczna przekształca energię podziemnej, znajdującą się pod wysokim ciśnieniem gorącej wody w energię elektryczną.

Elektrownia pływowa

Do produkcji prądu elektrycznego wykorzystuje dzienne pływy morskie.

Infrastruktura techniczna

System zaopatrujący odbiorców w gaz, wodę i kanalizację, energię elektryczną i ogrzewanie, oraz świadczący usługi telekomunikacyjne.

Nikola Tesla i jego laboratorium (Shoreham, USA)

Ten inżynier, elektryk i wynalazca, zajmujący się głównie elektrotechniką był niewątpliwie jednym z najwybitniejszych postaci drugiej rewolucji przemysłowej.

Reaktor fuzyjny

Przyjazna środowisku fuzja jądrowa będzie służyła jako źródło praktycznie nieograniczonej energii.

Zanieczyszczenie powietrza

Animacja prezentuje główne źródła zanieczyszczenia powietrza pochodzące z rolnictwa, przemysłu i z osad.

Żarówka Edisona

Edison, amerykański elektrotechnik, w 1879 roku wynalazł żarówkę, która zmieniła codzienne życie ludzi.

Elektrownia jądrowa

Około 40% energii elektrycznej produkowanej w naszym kraju wytwarzane jest w elektrowni jądrowej w Paks.

Naziemne pojazdy komunikacji publicznej napędzane energią elektryczną

Tramwaje i trolejbusy coraz częściej wykorzystywane są w dużych miastach ze względu na to, że są one przyjazne środowisku.

Reakcja łańcuchowa

Energia uwalniana w wyniku rozszczepienia jądra atomu może być wykorzystana zarówno dla celów pokojowych jak i wojskowych.

Zanieczyszczenie środowiska

Zanieczyszczeniem środowiska nazywamy niekorzystne oddziaływanie społeczeństwa na środowisko.

Gejzer

Gejzer okresowo wyrzuca, w formie fontanny, słup gorącej wody i pary wodnej.

Turbina wodna, generator

Przetwarza energię kinetyczną wody w energię elektryczną.

Wiatrak głowicowy (górno-obrotowy)

Wiatrak przekształcający energię wietrzną na energię kinetyczną jest zdolny do wykonywania wielu rodzajów prac.

Zanieczyszczenie wód

Główne źródła zanieczyszczenia wody to obszary zurbanizowane, przemysł i rolnictwo.

Added to your cart.