Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

Elektrownia geotermiczna

Elektrownia geotermiczna przekształca energię podziemnej, znajdującą się pod wysokim ciśnieniem gorącej wody w energię elektryczną.

Geografia

Etykiety

geotermalnych, woda termalna, prąd elektryczny, produkcja energii, energia odnawialna, energia alternatywna, generator, turbina, Energia, elektrownia, źródło ciepła, woda, ciepło, Ochrona środowiska, geografia

Powiązane treści

Gejzer

Gejzer okresowo wyrzuca, w formie fontanny, słup gorącej wody i pary wodnej.

Biogazownia

Biogaz pozyskiwany jets z biomasy (odchody zwierzęce, odpady roślinne, odpady organiczne) przy udziale bakterii. Biogaz jest mieszaniną metanu i dwutlenku...

Elektrownia wodna (Zapora Hoovera, USA)

Wybudowana w USA, na rzece Colorado, ogromna zapora wodna otrzymała swoją nazwę od jednego z amerykańskich prezydentów.

Elektrownia cieplna (na bazie węglowodoru)

Elektrownia cieplna przekształca w energię elektryczną energię uwolnioną w procesie spalania paliwa kopalnego lub odnawialnego źródła energii.

Elektrownia jądrowa

Około 40% energii elektrycznej produkowanej w naszym kraju wytwarzane jest w elektrowni jądrowej w Paks.

Reakcja łańcuchowa

Energia uwalniana w wyniku rozszczepienia jądra atomu może być wykorzystana zarówno dla celów pokojowych jak i wojskowych.

Reaktor fuzyjny

Przyjazna środowisku fuzja jądrowa będzie służyła jako źródło praktycznie nieograniczonej energii.

Wiatrak głowicowy (górno-obrotowy)

Wiatrak przekształcający energię wietrzną na energię kinetyczną jest zdolny do wykonywania wielu rodzajów prac.

Added to your cart.