Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Elektrownia cieplna (na bazie węglowodoru)

Elektrownia cieplna (na bazie węglowodoru)

Elektrownia cieplna przekształca w energię elektryczną energię uwolnioną w procesie spalania paliwa kopalnego lub odnawialnego źródła energii.

Geografia

Etykiety

Elektrownia cieplna, węglowodory, źródło energii, produkcja energii, prąd elektryczny, spopielanie, skamielina, odnawialnej, elektrownia, turbina, generator, Energia, Efekt cieplarniany, zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie środowiska, geografia

Powiązane treści

Sceny

Elektrownia cieplna

 • zbiornik nafty
 • zbiornik z gazem
 • przewody gazowe
 • kotłownia
 • transformator

Elektrownia cieplna to elektrownia, która energię uwolnioną w procesie spalania paliwa kopalnego lub odnawialnego źródła energii przekształca w energię elektryczną. Tradycyjne paliwo elektrowni cieplnej to węgiel kamienny lub węglowodory (ropa naftowa, gaz ziemny), obecnie jednak coraz częściej wykorzystuje się ciepło powstałe w wyniku spalania roślin energetycznych lub odpadów. Do tego typu elektrowni należy zaliczyć również elektrownię jądrową (atomową), w której źródłem energii cieplej jest rozszczepienie jąder atomów.

W elektrowni cieplnej energia pierwotna występuje zwykle w formie chemicznej i jest uwalniana w procesie spalania paliwa (którym w elektrowni spalinowej jest zazwyczaj mazut, ciężki olej paliwowy, będący pozostałością po destylacji ropy naftowej, a w elektrowni gazowej - gaz ziemny) w kotle parowym.
Energię wyzwalaną w kotle parowym przejmuje przegrzewacz, służący do przegrzania pary wodnej, która, skierowana na turbiny, wprawia je w ruch.
Turbiny napędzają generatory, umieszczone na tym samym wale, które przekształcają energię pary wodnej na energię elektryczną.

Produkcja niezwykle czystej pary wodnej przechodzącej przez turbinę jest bardzo kosztowna, zrozumiałe więc, że to nie ona używana jest do ogrzewania mieszkań czy dostarczania ciepła zakładom przemysłowym. Wzamian pary wodnej dzięki zastosowaniu wymienników ciepła włączany jest do systemu tzw. drugi obieg. W tym celu czynnik roboczy elektrowni (wodę) należy przygotować (system uzdatniania wody).
Zadaniem skraplacza jest zamiana zużytej pary wodnej w wodę (czyli odebranie energii, co jest niezbędne w celu zakończenia procesu cyrkulacji), a woda zasilająca kocioł parowy doprowadzana jest z powrotem do kotła pompą zasilającą.

Urządzenia

 • przewody gazowe
 • turbina gazowa
 • para
 • generator
 • turbina parowa
 • kondensator
 • prąd elektryczny

Produkcja prądu z gazu

 • zbiornik z gazem
 • przewody gazowe
 • turbina gazowa
 • generator
 • prąd elektryczny
 • transformator

Produkcja prądu z oleju

 • zbiornik nafty
 • kotłownia
 • para
 • generator
 • turbina parowa
 • kondensator
 • prąd elektryczny
 • transformator

Animacja

Narracja

Do produkcji energii elektrycznej elektrownia cieplna wykorzystuje ciepło uwolnione w procesie spalania paliwa kopalnego, którym może być węgiel, ropa naftowa lub gaz ziemny.

Podczas procesu przekształcania w energię elektryczną gazu, gaz doprowadzany jest przewodami do komory spalania w turbinie. Tu następuje dodanie powietrza w celu stymulacji spalania. Gaz zapala się i pali nieprzerwanie w stałym ciśnieniu, a gorące spaliny napędzają turbinę.
Wał turbiny połączony jest z generatorem. Wytworzony przez generator prąd przekazywany jest przewodami elektrycznymi do transformatora.

W przypadku wytwarzania energii elektrycznej paliwowo, turbina wprawiana jest w ruch gorącą parą, uzyskaną w procesie spalania oleju paliwowego. Olej trafia do kotła parowego, w którym energię, wyzwoloną podczas spalania oleju, przejmuje para wodna, znajdująca się w rurach. System rur doprowadza gorącą parę o wysokim ciśnieniu do turbiny parowej, gdzie poruszając łopaty wprawia w ruch wirnik turbiny. Wał turbiny połączony jest z generatorem. Wytworzony przez generator prąd przekazywany jest przewodami elektrycznymi do transformatora.

W porównaniu z elektrownią węglową emisja szkodliwych dla środowiska substancji przez elektrownię gazową i paliwową jest mniejsza, wobec tego z punktu widzenia ochrony środowiska uzasadnione jest zastąpienie elektrowni węglowych elektrowniami gazowymi. W konsekwencji spalania oleju napędowego oraz gazu emitowany jest jednak do atmosfery tlenek azotu i dwutlenek węgla, a podczas spalania oleju - dodatkowo dwutlenek siarki. Wszystkie te produkty spalania zanieczyszczają powietrze i są odpowiedzialne za efekt cieplarniany.

Powiązane treści

Auta przyjazne dla środowiska

Połączenie napędu benzynowego z elektrycznym pozwala na zmniejszenie wydalania szkodliwych spalin.

Biogazownia

Biogaz pozyskiwany jets z biomasy (odchody zwierzęce, odpady roślinne, odpady organiczne) przy udziale bakterii. Biogaz jest mieszaniną metanu i dwutlenku...

Dom rodzinny nie emitujący dwutlenku węgla

Planując i budując nowoczesne domy rodzinne możemy w znacznym stopniu przyczynić się do ochrony środowiska.

Działanie szybu naftowego

Urządzenie służące do wypompowania ropy naftowej na powierzchnię.

Elektrownia geotermiczna

Elektrownia geotermiczna przekształca energię podziemnej, znajdującą się pod wysokim ciśnieniem gorącej wody w energię elektryczną.

Elektrownia jądrowa

Około 40% energii elektrycznej produkowanej w naszym kraju wytwarzane jest w elektrowni jądrowej w Paks.

Elektrownia pływowa

Do produkcji prądu elektrycznego wykorzystuje dzienne pływy morskie.

Elektrownia słoneczna

Produkuje energię elektryczną wykorzystując energię słoneczną.

Elektrownia wiatrowa

Energia kinetyczna powietrza przekształcana jest w energię elektryczną.

Elektrownia wodna (Zapora Hoovera, USA)

Wybudowana w USA, na rzece Colorado, ogromna zapora wodna otrzymała swoją nazwę od jednego z amerykańskich prezydentów.

Gaz łupkowy

Dzięki nowym technologiom możliwe jest pozyskiwanie gazu ze skał łupkowych.

Jak działa akcyjna turbina parowa?

Dzięki animacji możemy poznać konstrukcję i działanie akcyjnej turbiny parowej.

Jak działa bateria i kolektor słoneczny?

Animacja przedstawia wykorzystanie energii słonecznej.

Kopalnia odkrywkowa

W przeciwieństwie do kopalni głębinowych prace wydobywcze odbywają się na powierzchni, po odkryciu warstwy skalnej.

Kopalnia podziemna (głębinowa)

W przeciwieństwie do kopalni odkrywkowych tu nie usuwa się warstwy powierzchniowej: złoża kopaliny użytecznej są eksploatowane w głębi ziemi, a proces...

Młyn wodny

Urządzenie mechaniczne, wykorzystujące energią wodną miało wielorakie zastosowanie już w średniowieczu.

Reakcja wodoru z tlenem

Mieszanina gazowa wodoru i tlenu jest mieszanką piorunującą, która podpalona wybucha.

System sieci elektroenergetycznej

Zapewnia dostarczanie energii elektrycznej od elektrowni do ostatecznego odbiorcy.

Transformator

Transformator jest urządzeniem służącym do zmiany napięcia elektrycznego.

Wydobywanie gazu ziemnego spod dna morza (Norwegia)

Wydobywająca gaz ziemny platforma wiertnicza Troll A jest największą morską platformą na świecie. Jej masa wynosi 656 000 ton, ma wysokość 472 m, i wznosi...

Zanieczyszczenie środowiska

Zanieczyszczeniem środowiska nazywamy niekorzystne oddziaływanie społeczeństwa na środowisko.

Added to your cart.