Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

Elektrownia cieplna (na bazie węglowodoru)

Elektrownia cieplna (na bazie węglowodoru)

Elektrownia cieplna przekształca w energię elektryczną energię uwolnioną w procesie spalania paliwa kopalnego lub odnawialnego źródła energii.

Geografia

Etykiety

Elektrownia cieplna, węglowodory, źródło energii, produkcja energii, prąd elektryczny, spopielanie, skamielina, odnawialnej, elektrownia, turbina, generator, Energia, Efekt cieplarniany, zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie środowiska, geografia

Powiązane treści

Auta przyjazne dla środowiska

Połączenie napędu benzynowego z elektrycznym pozwala na zmniejszenie wydalania szkodliwych spalin.

Biogazownia

Biogaz pozyskiwany jets z biomasy (odchody zwierzęce, odpady roślinne, odpady organiczne) przy udziale bakterii. Biogaz jest mieszaniną metanu i dwutlenku...

Dom rodzinny nie emitujący dwutlenku węgla

Planując i budując nowoczesne domy rodzinne możemy w znacznym stopniu przyczynić się do ochrony środowiska.

Działanie szybu naftowego

Urządzenie służące do wypompowania ropy naftowej na powierzchnię.

Elektrownia geotermiczna

Elektrownia geotermiczna przekształca energię podziemnej, znajdującą się pod wysokim ciśnieniem gorącej wody w energię elektryczną.

Elektrownia jądrowa

Około 40% energii elektrycznej produkowanej w naszym kraju wytwarzane jest w elektrowni jądrowej w Paks.

Elektrownia pływowa

Do produkcji prądu elektrycznego wykorzystuje dzienne pływy morskie.

Elektrownia słoneczna

Produkuje energię elektryczną wykorzystując energię słoneczną.

Elektrownia wiatrowa

Energia kinetyczna powietrza przekształcana jest w energię elektryczną.

Elektrownia wodna (Zapora Hoovera, USA)

Wybudowana w USA, na rzece Colorado, ogromna zapora wodna otrzymała swoją nazwę od jednego z amerykańskich prezydentów.

Gaz łupkowy

Dzięki nowym technologiom możliwe jest pozyskiwanie gazu ze skał łupkowych.

Jak działa akcyjna turbina parowa?

Dzięki animacji możemy poznać konstrukcję i działanie akcyjnej turbiny parowej.

Jak działa bateria i kolektor słoneczny?

Animacja przedstawia wykorzystanie energii słonecznej.

Kopalnia odkrywkowa

W przeciwieństwie do kopalni głębinowych prace wydobywcze odbywają się na powierzchni, po odkryciu warstwy skalnej.

Kopalnia podziemna (głębinowa)

W przeciwieństwie do kopalni odkrywkowych tu nie usuwa się warstwy powierzchniowej: złoża kopaliny użytecznej są eksploatowane w głębi ziemi, a proces...

Młyn wodny

Urządzenie mechaniczne, wykorzystujące energią wodną miało wielorakie zastosowanie już w średniowieczu.

Reakcja wodoru z tlenem

Mieszanina gazowa wodoru i tlenu jest mieszanką piorunującą, która podpalona wybucha.

System sieci elektroenergetycznej

Zapewnia dostarczanie energii elektrycznej od elektrowni do ostatecznego odbiorcy.

Transformator

Transformator jest urządzeniem służącym do zmiany napięcia elektrycznego.

Wydobywanie gazu ziemnego spod dna morza (Norwegia)

Wydobywająca gaz ziemny platforma wiertnicza Troll A jest największą morską platformą na świecie. Jej masa wynosi 656 000 ton, ma wysokość 472 m, i wznosi...

Zanieczyszczenie środowiska

Zanieczyszczeniem środowiska nazywamy niekorzystny wpływ działalności człowieka na środowisko.

Added to your cart.