Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

Efekt cieplarniany

Efekt cieplarniany

Efekt cieplarniany nasila się na skutek działalności człowieka i prowadzi do globalnego ocieplenia.

Geografia

Etykiety

Efekt cieplarniany, globalne ocieplenie, zmiany klimatyczne, pustynnienie, wzrost poziomu morza, pochłanianie ciepła, Odbicie, promieniowanie przychodzące, promieniowanie wychodzące, gazy atmosferyczne, szklarnia, dwutlenek węgla, metan, Tlenek azotu, para wodna, rolnictwo, przemysł, transport, Działalność człowieka, atmosfera, powietrze, Ziemia, poziom morza, Słońce, chmura, osada, odpady, lodowiec, społeczeństwo, natura, geografia

Powiązane treści

Lodowiec górski (poziom średni)

Lodowiec jest powstałą ze śniegu masą lodu, która pozostaje w ciągłym, powolnym ruchu.

Zanieczyszczenie powietrza

Animacja prezentuje główne źródła zanieczyszczenia powietrza pochodzące z rolnictwa, przemysłu i z osad.

Działanie szybu naftowego

Urządzenie służące do wypompowania ropy naftowej na powierzchnię.

Morska platforma wiertnicza

Znajdujący się wewnątrz konstrukcji długi rurociąg wnika pod dno akwenu aż do warstw skalnych zawierających złoża ropy naftowej.

Auta przyjazne dla środowiska

Połączenie napędu benzynowego z elektrycznym pozwala na zmniejszenie wydalania szkodliwych spalin.

Ciekawostki geograficzne - Geografia społeczna

Ta animacja prezentuje wiele interesujących faktów związanych z geografią społeczną.

Ciepły front, zimny front

Tam gdzie spotyka się zimne i ciepłe powietrze, powstaje zimny lub ciepły front.

Cyklon i antycyklon w strefie umiarkowanej

Cyklony to wiry powietrzne o średnicy sięgającej kilku tysięcy kilometrów, w których powstają chmury i opady.

Cyklony tropikalne

Cyklon to wirowy uład wiatrów o średnicy sięgającej kilkaset kilometrów, w których dochodzi do powstawania chmur i opadów.

Dom pasywny

Dom pasywny zapewnia przyjemny klimat w pomieszczeniach bez stosowania tradycyjnych systemów grzewczych i chłodzących.

Dom rodzinny nie emitujący dwutlenku węgla

Planując i budując nowoczesne domy rodzinne możemy w znacznym stopniu przyczynić się do ochrony środowiska.

Droga Słońca po głównych równoleżnikach Ziemi

Pozorny ruch Słońca jest spowodowany przez obrót Ziemi wokół własnej osi.

Fotosynteza (podstawowy)

Rośliny są w stanie wytworzyć organiczny cukier z nieorganicznych związków (dwutlenku węgla i wody).

Góry lodowe

Góry lodowe to mniejsze lub większe zwarte bryły lodu słodkowodnego, pływające po morzach.

Oczyszczalnia ścieków

Oczyszczone ścieki mogą być wykorzystywane do celów rolniczych lub przemysłowych.

Plamy gorąca

Plama gorąca to miejsce, gdzie magma często wydostaje się na powierzchnię i można wtedy zaobserwować zjawisko wulkanizmu.

Powstawanie i aktywność stratowulkanu

Zbudowany jest z warstw gruzu skalnego, pyłu wulkanicznego oraz lawy.

Produkcja cementu

Prezentujemy cały proces produkcji cementu, od wydobycia surowców aż do zastosowania ostatecznego produktu.

Struktura Ziemi (poziom średni)

Ziemia zbudowana jest z wielu nakładających się na siebie kulistych powłok.

Wulkanizm

Podczas aktywności wulkanu, ze skorupy ziemskiej na powierzchnię ziemi wydostaje się magma.

Wylesianie

Wycinka lasów ma negatywny wpływ na środowisko.

Zanieczyszczenie środowiska

Zanieczyszczeniem środowiska nazywamy niekorzystny wpływ działalności człowieka na środowisko.

Zanieczyszczenie gleby

Animacja prezentuje główne źródła zanieczyszczenia gleby.

Zanieczyszczenie wód

Główne źródła zanieczyszczenia wody to obszary zurbanizowane, przemysł i rolnictwo.

Zmiana pór roku (poziom średni)

Następstwem nachylenia osi własnego obrotu Ziemi jest zmieniający się w ciągu roku kąt padania promieni słonecznych.

Ozon (O₃)

Alotropowa odmiana tlenu składająca się z trójatomowych cząsteczek.

Ozonosfera

Ozonosfera pochłania docierające na Ziemię niebezpieczne promieniowanie ultrafioletowe, dlatego jest niezbędna do życia na Ziemi.

Fotosynteza

Rośliny są w stanie wytworzyć organiczny cukier z nieorganicznych związków (dwutlenku węgla i wody).

Added to your cart.