Efekt cieplarniany

Efekt cieplarniany nasila się na skutek działalności człowieka i prowadzi do globalnego ocieplenia.

Powiązane treści

Planety typu Ziemia

Merkury, Wenus, Ziemia i Mars powstały w taki sam sposób, ale tylko Ziemia jest planetą, na...

Tornado

Krótkotrwałe, ale niezwykle silne tornado może spowodować ogromne zniszczenia.

Linia wiecznego śniegu

Powyżej pewnej wysokości śnieg nigdy nie topnieje, nawet w lecie.

Strefy klimatyczne

Na naszej planecie można zaobserwować strefy geograficzne, strefy klimatyczne i powiązane...

Oceaniczny komin hydrotermalny

Ze szczelin w powierzchni planety, znajdujących się wzdłuż grzbietów śródooceanicznych...

El Niño

The El Niño phenomenon has a great effect on the Earth's climate.

Świat morza

Morza i oceany pokrywają prawie trzy czwarte powierzchni Ziemi. 97,5% całkowitej hydrosfery to...

The Baikal fault line

The deepest lake in Earth was formed in a rift valley created by the Baikal Rift Zone.

Added to your cart.