Działalność rzeźbotwórcza wiatru na pustyniach

Wiatr jako czynnik zewnętrzny odgrywa rolę w budowie i niszczeniu pustyń.

Powiązane treści

Pogoda i klimat

Klimat to typowa pogoda dla danego regionu, która zmienia się praktycznie tylko w skali...

Linia wiecznego śniegu

Powyżej pewnej wysokości śnieg nigdy nie topnieje, nawet w lecie.

Zaćmienie Słońca i zaćmienie Księżyca

Gdy Ziemia, Słońce i Księżyc znajdą się w jednej linii, możemy zaobserwować interesujące...

Prądy morskie

Prądy morskie tworzą strumień wód oceanicznych, który w dużej mierze ma wpływ na klimat...

Mapa dna morskiego

Na dnie morskim dobrze widać granice płyt tektonicznych.

Africa – The Climatic Anatomy of a Continent

Az afrikai kontinens vízszintes és függőleges éghajlati övezeteinek bemutatása.

Living fossils

Learn about animal species that emerged in the distant past and stayed mostly unchanged

Kształtowanie terenu przez rzeki

Woda płynąca, jako siła zewnętrzna odgrywa ważną rolę w kształtowaniu terenu: powoduje...

Added to your cart.