Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Dwutlenek węgla (CO₂) (średni)

Dwutlenek węgla (CO₂) (średni)

Bezbarwny, bezwonny gaz o gęstości większej od powietrza. Odgrywa ważną rolę w fotosyntezie roślin.

Chemia

Etykiety

dwutlenek węgla, suchy lód, wiązanie sigma, wiązanie pi, Struktura obligacji, cząsteczka liniowa, Molekuła, cząsteczka niepolarna, fotosynteza, Efekt cieplarniany, spalin, całkowite spalanie, kwas węglowy, Polaryzacja wiązania, Chemia nieorganiczna, chemia

Powiązane treści

Sceny

Kula i pałeczka

Dwutlenek węgla (CO₂)

Ogólne informacje

Masa molowa: 44,01 g/mol

Temperatura topnienia: –78,5 °C

Gęstość względem powietrza: 1,5

Kształt cząsteczki: liniowy

Kąt pomiędzy wiązaniami: 180°

Właściwości

Dwutlenek węgla to bezbarwny i bezwonny gaz, gęstszy od powietrza. Nie podtrzymuje spalania, sam również jest niepalny. Zestalony dwutlenek węgla to tzw. suchy lód. Rozpuszczony w wodzie tworzy słaby kwas: kwas węglowy.
Dwutlenek węgla powoduje zmętnienie wody wapiennej, co wykorzystuje się do laboratoryjnego wykrywania dwutlenku węgla. Reaguje z silnymi zasadami. Stężenie dwutlenku węgla w powietrzu, sięgające powyżej 10%, grozi zatruciem, a nawet śmiercią.

Występowanie, otrzymywanie

W warunkach laboratoryjnych dwutlenek węgla wytwarza się w aparacie Kippa w wyniku reakcji odłamków marmuru z kwasem solnym, a w przemyśle otrzymuje się go podczas niektórych procesów produkcyjnych jako produkt uboczny. Jest produktem spalania substancji zawierających węgiel w obecności tlenu.
Dwutlenek węgla jest jednym z gazów cieplarnianych: w dużej mierze przyczynia się do efektu cieplarnianego. Jest produktem oddychania ludzi i zwierząt, a przez rośliny wykorzystywany jest w procesie fotosyntezy.

Zastosowanie

W przemyśle spożywczym dwutlenek węgla wykorzystywany jest jako składnik wód mineralnych i napojów gazowanych, w postaci suchego lodu wykorzystywany jest jako chłodziwo. Służy również jako środek gaśniczy do gaszenia palących się instalacji i urządzeń elektrycznych.

Wypełniona płaszczyzna

Wiązania

Animacja

Powiązane treści

Kwas węglowy (H₂CO₃)

Bezbarwny i bezwonny kwas tlenowy powstający w reakcji dwutlenku z wodą.

Obieg węgla w przyrodzie

W procesie fotosyntezy węgiel jest asymilowany przez związki organiczne, a w procesie oddychania jest oddawany do atmosfery.

Tlenek węgla (CO) (średni)

Bezbarwny, bezwonny gaz o silnie toksycznych właściwościach, który jest najczęstszą przyczyną śmiertelnych zatruć, spowodowanych wadliwym stanem urządzeń...

Anion węglanowy (CO₃²⁻)

Jon o ładunku ujemnym, otrzymywany przez redukcję kwasu węglowego.

Węglan wapnia (CaCO₃)

Węglan wapnia jest związkiem szeroko rozpowszechnionym, posiada wielostronne zastosowanie.

Dom rodzinny nie emitujący dwutlenku węgla

Planując i budując nowoczesne domy rodzinne możemy w znacznym stopniu przyczynić się do ochrony środowiska.

Dwutlenek węgla (CO₂) (podstawowy)

Bezbarwny, bezwonny gaz o większej gęstości od powietrza. Odgrywa ważną rolę w fotosyntezie roślin.

Fotosynteza (podstawowy)

Rośliny są w stanie wytworzyć organiczny cukier z nieorganicznych związków (dwutlenku węgla i wody).

Krew ludzka

Składa się ona z elementów morfotycznych (krwinki czerwone, krwinki białe, trombocyty) i z osocza.

Szkodliwy wpływ palenia papierosów na płuca

Palenie papierosów poważnie uszkadza układ oddechowy i może powodować rozwój zespołu POChP i raka płuc.

Spalanie świecy

Świece wykorzystywano do oświetlania już od czasów starożytnych.

Tlenek węgla CO) (podstawowy)

Bezbarwny, bezwonny gaz o silnie toksycznych właściwościach, który jest najczęstszą przyczyną śmiertelnych zatruć, spowodowanych złym stanem urządzeń...

Układ oddechowy

Układ oddechowy odpowiada za pobieranie tlenu i wydalanie dwutlenku węgla.

Added to your cart.