Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Dwutlenek węgla (CO₂) (średni)

Dwutlenek węgla (CO₂) (średni)

Bezbarwny, bezwonny gaz o gęstości większej od powietrza. Odgrywa ważną rolę w fotosyntezie roślin.

Chemia

Etykiety

dwutlenek węgla, suchy lód, wiązanie sigma, wiązanie pi, Struktura obligacji, cząsteczka liniowa, Molekuła, cząsteczka niepolarna, fotosynteza, Efekt cieplarniany, spalin, całkowite spalanie, kwas węglowy, Polaryzacja wiązania, Chemia nieorganiczna, chemia

Powiązane treści

Kwas węglowy (H₂CO₃)

Bezbarwny i bezwonny kwas tlenowy powstający w reakcji dwutlenku z wodą.

Obieg węgla w przyrodzie

W procesie fotosyntezy węgiel jest asymilowany przez związki organiczne, a w procesie oddychania jest oddawany do atmosfery.

Tlenek węgla (CO) (średni)

Bezbarwny, bezwonny gaz o silnie toksycznych właściwościach, który jest najczęstszą przyczyną śmiertelnych zatruć, spowodowanych wadliwym stanem urządzeń...

Anion węglanowy (CO₃²⁻)

Jon o ładunku ujemnym, otrzymywany przez redukcję kwasu węglowego.

Węglan wapnia (CaCO₃)

Węglan wapnia jest związkiem szeroko rozpowszechnionym, posiada wielostronne zastosowanie.

Dom rodzinny nie emitujący dwutlenku węgla

Planując i budując nowoczesne domy rodzinne możemy w znacznym stopniu przyczynić się do ochrony środowiska.

Dwutlenek węgla (CO₂) (podstawowy)

Bezbarwny, bezwonny gaz o większej gęstości od powietrza. Odgrywa ważną rolę w fotosyntezie roślin.

Fotosynteza (podstawowy)

Rośliny są w stanie wytworzyć organiczny cukier z nieorganicznych związków (dwutlenku węgla i wody).

Krew ludzka

Składa się ona z elementów morfotycznych (krwinki czerwone, krwinki białe, trombocyty) i z osocza.

Szkodliwy wpływ palenia papierosów na płuca

Palenie papierosów poważnie uszkadza układ oddechowy i może powodować rozwój zespołu POChP i raka płuc.

Spalanie świecy

Świece wykorzystywano do oświetlania już od czasów starożytnych.

Tlenek węgla CO) (podstawowy)

Bezbarwny, bezwonny gaz o silnie toksycznych właściwościach, który jest najczęstszą przyczyną śmiertelnych zatruć, spowodowanych złym stanem urządzeń...

Układ oddechowy

Układ oddechowy odpowiada za pobieranie tlenu i wydalanie dwutlenku węgla.

Added to your cart.