Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Drukarnia Gutenberga (Moguncja, XV wiek)

Drukarnia Gutenberga (Moguncja, XV wiek)

Według listy magazynu Life najważniejszym wydarzeniem drugiego tysiąclecia było wynalezienie przez Gutenberga przemysłowej metody drukowania książek.

Historia

Etykiety

Gutenberg, druk książek, prasa, drukarka, Zestaw znaków, skład, forma drukowa, Mainz, druk, wynalazek, książka, rewolucja przemysłowa, Rodzaj czcionki, Biblia, mechanizacja, produkcja, średniowiecze, Niemcy, rewolucja, historia

Powiązane treści

Pytania

 • Jakiego europejskiego urządzenie NIE wynalazł Gutenberg?
 • Kim z pochodzenia był Gutenberg?
 • Co NIE należało do zalet metody drukarskiej Gutenberga?
 • Z jakiego materiału były przeważnie odlewane czcionki drukarskie?
 • Ile czasu trwało wydrukowanie Biblii Gutenberga?
 • Czy to prawda,\nże inicjały w Biblii Gutenberga były malowane ręcznie?
 • Co znaczy określenie inicjał?
 • Czy to prawda,\nże drukowanie arkuszy z matryc rzeźbionych z drewna lub odlewanych było stosowane jeszcze przed Gutenbergiem?
 • Z ilu kart składała się, zawierająca 42 wiersze na każdej karcie, Biblia wydrukowana w drukarni Gutenberga?
 • Co było głównym dziełem drukarskim Gutenberga?
 • Jakiego europejskiego urządzenie NIE wynalazł Gutenberg?
 • Jaki był pierwotny zawód Gutenberga?
 • Co znaczy słowo patryca?
 • Czy to prawda,\nże Gutenberg przejął specjalny skład stopu drukarskich czcionek z angielskich drukarni?
 • Którego z metali nie było w specjalnym stopie drukarskim czcionki Gutenberga?
 • Z czego zasłynął Gutenberg?
 • W którym mieście działała drukarnia Gutenberga?
 • W którym wieku żył i tworzył Johannes Gutenberg?
 • Z czego był wykonany tampon drukarski?
 • Czy to prawda,\nże działalność Gutenberga przyczyniła się do szybkiego rozpowszechnienia się nauk reformacji?
 • Czy to prawda,\nże Gutenberg jako pierwszy zastosował ruchomą czcionkę?
 • Gdzie po raz pierwszy zastosowano ruchomą czcionkę?
 • Co NIE należy do podstawowych elementów składowych nowoczesnego drukarstwa?
 • Czy to prawda,\nże Gutenbergowi zawdzięczamy także opracowanie odpowiedniego papieru?
 • Jak nazywamy druki wykonane przed 1. stycznia 1501 roku?
 • Pierwszym znanym drukiem w Polsce jest „Almanach Cracoviense" na r. 1474, wydrukowany przez

Sceny

Prasa
drukarska

 • forma drukowa - Do przygotowanego, posmarowanego farbą drukarską tekstu na formie drukowej przyciskany jest arkusz papieru.
 • gwint śrubowy
 • podłoże drukowe - Poruszające się po szynie podłoże drukowe wraz z arkuszem papieru podsuwało formę drukową pod poruszaną ramionami w górę i w dół płytę metalową.
 • słupek - Podstawową konstrukcję prasy drukarskiej niemieckiego wynalazcy stanowiły dwa słupy połączone poprzeczną belką.
 • poprzeczna belka - W belce umieszczony był gwint śrubowy, do którego umocowana była od dołu metalowa płyta.
 • metalowa płyta
 • arkusz papieru - Według źródeł historycznych do innowacji wprowadzonych przez Gutenberga należał także papier wykonywany z pulpy szmacianej.

Drukowanie książek

Drukowanie książek to taka metoda techniczna, podczas której na osobnych arkuszach papieru powstają kopie danego tekstu.
Tę technikę po raz pierwszy zastosowano w XI wieku w Chinach. Jednak ze względu na rewolucyjne nowatorstwo procesu i zastosowanych przyrządów, to właśnie Johannesa Gutenberga uznaje się za wynalazcę techiki drukowania książek. (Aczkolwiek o ten tytuł słusznie mógłby się również ubiegać współczesny mu Holender, L.J.Coster).
Technika drukowania książek i stosowane do tego przyrządy pod wieloma względami przyniosły rewolucyjne zmiany. Wśród nich szczególnie ważnym było to, że proces drukowania stał się znacznie szybszy i tańszy. Według przygotowanej przez magazyn Life listy 100 wynalazków, wynalezienie metody drukowania książek było największym wydarzeniem drugiego tysiąclecia.

Fragment Biblii Gutenberga

Gutenberg

Ojciec druku

Johannes Gutenberg, mistrz złotnictwa, który stał się "drukarzem" w mieście Świętego Cesarstwa Rzymskiego, Monguncji, około 1450 roku założył swoją drukarnię. Wieloletnie eksperymenty pozwoliły na udoskonalenie techniki zastosowania ruchomych elementów czcionek. Według źródeł historycznych to on jako pierwszy użył farby na bazie oleju i papieru z plumpy szmacianej. Stworzył proces odlewu czcionek, technikę składania tekstu i drewnianą prasę drukarską.
Pierwszą drukowaną przez Gutenberga książką była Biblia, która była ogromnym wyzwaniem dla mistrza. Dzieło powstało w ciągu 5 lat. Składało się z 641 kart (na każdej stronie były 42 wiersze ułożone w dwóch kolumnach), które były ozdabiane inicjałami i miniaturami.

Johannes Gutenberg

Proces
drukarski

Drukowanie metodą Gutenberga składało się z kilku etapów. Na początku tworzono czcionki, których elementy w większości były odlewane z ołowiu (z niewielką ilością cyny i antymonu) (odlewanie czcionek).
Przygotowany do druku tekst zecerzy układali przy pomocy wierszownika (składanie tekstu). Na formę drukową nanoszono jednolicie farbę drukarską za pomocą tamponów drukarskich wykonanych z owczej skóry i wypełnionych końskiem włosiem. Drewniana prasa drukarska dociskała arkusze papieru, wykonane z plumpy szmacianej, dociskając je do formy drukowej prasy drukarskiej - i tak powstawał wydruk.

Warsztat
drukarski

Podstawowe
składniki

 • farba drukarska - Według źródeł historycznych Gutenberg jako pierwszy zastosował specjalnie przygotowywaną farbę, wykonaną na bazie oleju.
 • wydruki - Odbitka otrzymana na arkuszu w wyniku dociskania posmarowanej farbą formy drukowej.
 • stop drukarski - Stop ołowiu z cyną i antymonem, jego temperatura topnienia wynosi 300°C.
 • drukarski tampon - Za pomocą wykonanego z owczej skóry i wypełnionego końskim włosiem tamponu drukarskiego nanoszono jednolitą warstwę farby drukarskiej na formę drukową.
 • patryca (negatyw matrycy)
 • matryca (forma do odlewania czcionek) - Miedziana płyta.
 • ręczny aparat odlewniczy
 • wierszownik - Narzędzie, przy pomocy którego litery składa się w wiersze

Spacer

 • ręczna prasa dukarska - Prasa drukarska była wykonana głównie z drewna. Podłoże drukowe było ręcznie dokręcane do formy drukowej.
 • wydruki
 • szpalta - Na szpalcie zecerskiej układane były metalowe czcionki liter i znaków interpunkcyjnych.
 • farba drukarska - Według źródeł historycznych Gutenberg jako pierwszy zastosował specjalnie przygotowywaną farbę, wykonaną na bazie oleju.

Animacja

 • farba drukarska - Według źródeł historycznych Gutenberg jako pierwszy zastosował specjalnie przygotowywaną farbę, wykonaną na bazie oleju.
 • wydruki - Odbitka otrzymana na arkuszu w wyniku dociskania posmarowanej farbą formy drukowej.
 • stop drukarski - Stop ołowiu z cyną i antymonem, jego temperatura topnienia wynosi 300°C.
 • drukarski tampon - Za pomocą wykonanego z owczej skóry i wypełnionego końskim włosiem tamponu drukarskiego nanoszono jednolitą warstwę farby drukarskiej na formę drukową.
 • patryca (negatyw matrycy)
 • matryca (forma do odlewania czcionek) - Miedziana płyta.
 • ręczny aparat odlewniczy
 • wierszownik - Narzędzie, przy pomocy którego litery składa się w wiersze
 • forma drukowa - Do przygotowanego, posmarowanego farbą drukarską tekstu na formie drukowej przyciskany jest arkusz papieru.
 • gwint śrubowy
 • podłoże drukowe - Poruszające się po szynie podłoże drukowe wraz z arkuszem papieru podsuwało formę drukową pod poruszaną ramionami w górę i w dół płytę metalową.
 • słupek - Podstawową konstrukcję prasy drukarskiej niemieckiego wynalazcy stanowiły dwa słupy połączone poprzeczną belką.
 • poprzeczna belka - W belce umieszczony był gwint śrubowy, do którego umocowana była od dołu metalowa płyta.
 • metalowa płyta
 • arkusz papieru - Według źródeł historycznych do innowacji wprowadzonych przez Gutenberga należał także papier wykonywany z pulpy szmacianej.
 • stalowy pręt
 • patryca (negatyw matrycy)
 • matryca (forma do odlewania czcionek) - Miedziana płyta.
 • ręczny aparat odlewniczy
 • stop drukarski - Stop ołowiu, antymonu i cyny, którego temperatura topnienia wynosi 300°C.
 • litera

Odlewanie
czcionki

 • stalowy pręt
 • patryca (negatyw matrycy)
 • matryca (forma do odlewania czcionek) - Miedziana płyta.
 • ręczny aparat odlewniczy
 • stop drukarski - Stop ołowiu, antymonu i cyny, którego temperatura topnienia wynosi 300°C.
 • litera

Narracja

Wynalezienie druku książek zawdzięczamy Johannesowi Gutenbergowi. Mimo że wielu kwestionuje to twierdzenie, faktem jest, iż w 1450 roku mistrz złotnictwa z Monguncji był tym, który przy pomocy nowoczesnej techniki i przyrządów zrewolucjonizował metodę drukarską.

Jego prekursorstwo i wielkość nie polegały na tym, że stosował ruchome metalowe czcionki (używano ich już na Dalekim Wschodzie znacznie wcześniej), lecz na tym, że w jednym procesie produkcyjnym potrafił w najbardziej optymalny sposób skoordynować cztery podstawowe składniki niezbędne do nowoczesnego drukarstwa : czcionki, farbę, prasę drukarską i papier.

Druk metodą Gutenberga składał się z kilku etapów. Już podczas przygotowań należało zwrócić szczególną uwagę na wybranie odpowiedniego stopu drukarskiego oraz farby drukarskiej. Czcionki liter i znaków wykonywano w ręcznej odlewarce, a następnie je segregowano.

Przygotowany do druku tekst zecerzy układali przy pomocy wierszownika. Na formę drukową nanoszono jednolicie farbę drukarską za pomocą tamponów drukarskich wykonanych z owczej skóry i wypełnionych włosiem końskim. Ostatnim etapem tej metody było stworzenie wydruku na arkuszach papieru, wykonanych z plumpy szmacianej, poprzez dociśnięcie ich do formy drukowej prasy drukarskiej.

Podstawę konstrukcji prasy drukarskiej niemieckiego wynalazcy stanowiły dwa słupy połączone poprzeczną belką. W belce umieszczony był gwint śrubowy, do którego podłoża umocowana była metalowa płyta. Forma drukowa wraz z arkuszem papieru była podsuwana szyną przez podłoże drukowe pod płytę metalową poruszaną ramionami w górę i w dół.

Pierwszą wykonaną pracą Gutenberga było wydrukowanie krótkiego wierszyka, natomiast głównym dziełem była drukowana Biblia. Dzięki przyrządom Gutenberga drukowanie książek stało się znacznie szybsze i tańsze niż kiedykolwiek wcześniej w historii. Jego wynalazek w krótkim czasie rozpowszechnił się na całym świecie. Według przygotowanej przez magazyn Life listy wynalezienie metody drukowania książek było największym wydarzeniem drugiego tysiąclecia.

Powiązane treści

Fragment średniowiecznego miasta

Budowane z kamienia lub z cegły wielopiętrowe budynki średniowiecznych miast, tworzyły specyficzny obraz ulicy.

Jak działa drukarka laserowa?

Dzięki animacji możemy poznać konstrukcję i działanie drukarki laserowej.

Jak działa pióro kulkowe ?

Wynalezienie pióra kulkowego znacznie ułatwiło pisanie.

Produkcja papieru

Papier został wynaleziony ponad dwa tysiące lat temu.

Ubiory średniowieczne zachodniej Europy (XV w.)

Ubiory zdradzają sposób życia i kulturę ludności danej epoki i obszarów.

W pracowni Leonarda da Vinci (Florencja, XVI wiek)

W pracowni genialnego renesansowego polihistora możemy podziwiać najważniejsze dzieła artystyczne i inżynieryjne.

Średniowieczny most mieszkalny (London Bridge, XVI wiek)

W epoce Tudorów na moście, łączącym brzegi Tamizy, stało około 200 budynków.

Średniowieczna kuźnia

Kowalstwo, jako jedno z pierwszych rzemiosł w historii, w okresie średniowiecza zyskało jeszcze na ważności.

Debreczyńskie Kolegium Reformackie (XVIII wiek)

Jedna z najstarszych szkół węgierskich, która może poszczycić się wieloma sławnymi absolwentami.

Katedra gotycka (Clermont-Ferrand, XV w.)

Katedra pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, zdobiona rozetami okiennymi i przyporami, jest jednym z klejnotów francuskiego gotyku.

Arka Noego

Według Biblii Noe wybudował arkę na polecenie Boga, aby ocalić przed potopem swoją rodzinę i zwierzęta.

Regiony winiarskie

Charakterystyczne wina tokajskiego regionu winiarskiego stały się sławne i uznane za granicą w epoce nowożytnej.

Ubiory z epoki nowożytnej w Europie Zachodniej (XVI w.)

Ubiory zdradzają sposób życia i kulturę ludności danej epoki i obszarów.

Added to your cart.