Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

D-glukoza (cukier gronowy) (C₆H₁₂O₆)

D-glukoza (cukier gronowy) (C₆H₁₂O₆)

Jest podstawowym związkiem energetycznym dla komórek.

Chemia

Etykiety

D-glukoza, glukoza, węglowodan, cukier, monosacharydem, prosty cukier, stereoizomer, aldozową, aldoheksoza, glikozyd, fotosynteza, test lustra srebrne, konstytucja, struktura, osiowy, równikowy, Energia, skrobia, Chemia organiczna, chemia

Powiązane treści

Alfa-D-glukoza (C₆H₁₂O₆)

Alfa-D-glukoza jest jednym ze stereoizomerów glukozy, w tym D-glukozy.

Beta-D-glukoza (C₆H₁₂O₆)

Beta-D-glukoza jest jednym ze stereoizomerów glukozy, w tym D-glukozy.

Glukoza tworząca związki pierścieniowe.

Animacja ilustruje powstanie pierścieniowej struktury D-glukozy (alfa i beta) w formie otwartołańcuchowej.

Beta-D-fruktoza (cukier owocowy) (C₆H₁₂O₆)

Fruktoza, znana również jako cukier owocowy, to najsłodszy węglowodan prosty.

Maltoza (cukier słodowy) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Disacharyd zbudowany z dwóch reszt D-glukozy połączonych wiązaniem alfa-1,4 glikozydowym.

Amyloza ((C₆H₁₀O₅) n)

Jest jednym z podstawowych składników ziaren skrobi. Cząsteczka amylozy to śrubowo skręcony łańcuch złożony z merów alfa-D-glukozy.

Budowa i działanie wątroby

Wątroba jest ważnym narządem, niezbędnym z punktu widzenia funkcji życiowych, który odgrywa główną rolę w trawieniu tłuszczy, dezaktywacji toksyn i w...

Celobioza (C₁₂H₂₂O₁₁)

Celobioza to podstawowa jednostka strukturalna celulozy.

Celuloza (C₆H₁₀O₅)n

Składnik budulcowy ścian komórek i włókien roślinnych.

Regiony winiarskie

Charakterystyczne wina tokajskiego regionu winiarskiego stały się sławne i uznane za granicą w epoce nowożytnej.

Sacharoza (cukier buraczany, cukier trzcinowy) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Organiczny związek chemiczny o słodkim smaku, bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie, znany powszechnie jako cukier.

6 zadanie z molekułami (Węglowodany)

Zadanie służące zrozumieniu zagadnień dotyczących grupowania i struktury monosacharydów, disacharydów i polisacharydów.

Added to your cart.