Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

DNA

DNA

Nośnik informacji genetycznej w komórkach.

Chemia

Etykiety

DNA, Helisy DNA, Łańcuch DNA, materiał genetyczny, kwas deoksyrybonukleinowy, Kwas nukleinowy, adenina, tyminy, cytozyna, guanina, polinukleotyd, bazy zawierające azot, deoksyryboza, Kwas fosforowy, nukleotyd, pary zasad, Kod genetyczny, Watson, Crick, Franklin, Wilkins, praworęczny, uzupełniający, jądro, chemia, biochemia, biologia

Powiązane treści

2-dezoksy-beta-D-ryboza (C₅H₁₀O4)

Komponent DNA, który zawiera o jedną grupę hydroksylową mniej niż β-D-ryboza.

Kwas fosforowy (H₃PO₄)

Kwas fosforowy jest stosowany w przemyśle spożywczym jako dodatek do napojów gazowanych, a w gospodarstwach domowych do odkamieniania armatury i usuwania rdzy.

Organizacja materiału genetycznego

W jądrze naszych komórek, którego przekrój kilka tysięcznych milimetra, znajduje się około 2 metrów wielokrotnie skręconego DNA.

Pirymidyna (C₄H₄N₂)

Organiczny związek chemiczny z grupy heterocyklicznych, jego pochodnymi są cytozyna, tymina i uracyl.

Puryna (C₅H₄N₄)

Puryna jest heterocyklicznym związkiem organicznym z zawartością azotu. Jest podstawą dwóch zasad azotowych adeniny i guaniny

RNA

Kwasy nukleinowe zbudowane z kwasu fosforowego, rybozy oraz zasad (cytozyny, uracylu, adeniny i guaniny).

Bakterie (poziom zaawansowany)

Bakterie to mikroorganizmy o budowie prokariotycznej.

Budowa komórek prokariotycznych i eukariotycznych

Komórki prokariotyczne i eukariotyczne to dwa podstawowe typy komórek występujące w przyrodzie.

Edycja genomu

Edycja genomu to rodzaj inżynierii genetycznej, która wprowadza zmiany w genomie żywego organizmu. Ta animacja przedstawia jeden z najbardziej znanych...

Jon fosforanowy (PO₄³⁻)

Jon fosforanowy to jon złożony, który powstaje w wyniku oddania protonu przez kwas fosforowy.

Mitoza

Mitoza to proces podziału komórki macierzystej na dwie komórki, gdzie liczba chromosomów pozostaje niezmieniona.

Niesporczak

Niesporczaki są w stanie przeżyć ekstremalnie trudne warunki, przeżyłyby nawet w przestrzeni kosmicznej.

Pełzak odmieniec

Słodkowodny pospolity heterotrof jednokomórkowy, którego kształt stale się zmienia.

Rozwój embrionalny

Animacja prezentuje rozwój ludzkiego embrionu i płodu.

Bakterie (ziarenkowce, pałeczkowce, śrubowce)

Bakterie można grupować także na podstawie ich kształtu.

Fibroina

Fibroina należy do grupy białek fibrylarnych. Powstaje z wydzieliny kokonu jedwabnika.

Komórka zwierzęca, roślinna, organellum

W komórkach eukariontów znajdują się liczne organella.

Polimeryzacja etenu

W procesie polimeryzacji etenu (etylenu) otrzymuje się tworzywo sztuczne zwane polietylenem.

Wirusy

Zbudowane są z białka i DNA lub RNA. Wykorzystują one zakażone komórki do namnażania wirusów.

Added to your cart.