Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

Części mózgowia człowieka

Części mózgowia człowieka

Główne części mózgowia to pień mózgu, móżdżek, międzymózgowie, podzielone na płaty kresomózgowie.

Biologia

Etykiety

mózg, Kora mózgowa, móżdżek, pień mózgu, rdzeń przedłużony, śródmózgowie, półkula mózgowa, most, Płat czołowy, płat ciemieniowy, płat potyliczny, płat skroniowy, ciało modzelowate, wzgórze, płat, rdzeń kręgowy, człowiek, biologia

Powiązane treści

Mózg człowieka

Główne części mózgowia to pień mózgu, międzymózgowie, kresomózgowie i móżdżek.

Komórka nerwowa, tkanka nerwowa

Komórki nerwowe to komórki wyspecjalizowane w przekazywaniu bodźców elektrycznych.

Komory mózgowia i główne jądra substancji szarej

Animacja pozwala zajrzeć do wnętrza naszego mózgu.

Ośrodki mowy (mózgowa organizacja mowy)

Mowa wymaga zsynchornizowanej pracy ośrodków kory mózgowej.

Układ nerwowy

Ośrodkowy układ nerwowy składa się z mózgowia i rdzenia kręgowego. Obwodowy układ nerwowy to nerwy i zwoje nerwowe.

Budowa rdzenia kręgowego

Rdzeń kręgowy jest biegnącą w kanale kręgowym kręgosłupa częścią ośrodkowego układu nerwowego, z którego odchodzą nerwy rdzeniowe.

Ciało ludzkie (mężczyzna)

Animacja prezentuje główne układy narządów organizmu człowieka.

Czaszka i kręgosłup

Mózgowie i rdzeń kręgowy, dwie główne części ośrodkowego układu nerwowego, chronione są przez kości czaszki i kręgosłup.

Kości kończyn dolnych

Układ kostny kończyn dolnych składa się z obręczy miednicznej i z kości części wolnej kończyny dolnej.

Kości kończyn górnych

Kości kończyn górnych tworzą szkielet kończyn górnych oraz obręcze barkowe.

Nadnercze

Nadnercze to gruczoł wydzielania wewnętrznego odpowiedzialny za regulację homestazy i za odpowiedź organizmu na stres.

Odruch kolanowy (rzepkowy)

Odruch kolanowy jest reakcją na pobudzenie ścięgna rzepki. Ośrodek tego odruchu znajduje się w rdzeniu kręgowym.

Połączenia międzykostne

Kości ludzkie mogą łączyć się ze sobą za pomocą stawów, chrząstek, szwów lub zrostów.

Problemy z kręgosłupem

Skolioza jest bocznym skrzywieniem kręgosłupa, które jest spowodowane przesunięciem kręgów.

Przekazywanie impulsów nerwowych

Impulsy nerwowe są przekazywane z jednej komórki na drugą za pośrednictwem chemicznych i elektrycznych synapsów.

Staw kolanowy

Staw kolanowy składa się z kości udowej, kości piszczelowej i rzepki kolanowej.

Ucho, proces słyszenia

Nasz narząd słuchu przekształca drgania powietrza w impulsy nerwowe, które następnie są przetwarzane przez mózg.

Układ limbiczny

Układ limbiczny odgrywa ważną rolę w regulacji zachowań emocjonalnych i w procesach uczenia się.

Układ podwzgórzowo-przysadkowy

Podwzgórze i przysadka mózgowa są ośrodkami kierującymi naszym układem hormonalnym.

Ewolucja mózgu kręgowców

W wyniku ewolucji kręgowców zmienił się względny poziom rozwoju niektórych obszarów mózgu.

Added to your cart.